Agder Tunnelservice

Agder Tunnelservice utvikler, produserer og selger anleggsmaskiner for anlegg og tunnel, samt ombygginger til hybrid og hel-elektrisk drift for det norske og internasjonale markedet.

OK-fra-Agder-tunnelservice-2-web

Hvem er vi?

Agder Tunnelservice utvikler helt nye løsninger til anleggsbransjen. Vi utvikler, produserer og selger anleggsmaskiner for anlegg og tunnel, samt ombygginger til hybrid og hel-elektrisk drift for det norske og internasjonale markedet. Vår styrke er vår faglige tyngde innen flere fagdisipliner: elektro, industri- og anleggsmekanikk, automasjon, samt domenekunnskap (anlegg, tunneldrift).

Vekst og utvidelse

Agder Tunnelservice i Flekkefjord ble etablert i 2018 og har 95 ansatte. Selskapet holder til i industrifeltet Svegeskogen, like vest for Flekkefjord sentrum. Et nytt industribygg ble tatt i bruk i 2022, med 1700 kvadratmeter til produksjon, ombygging, service, lager med 100.000 komponenter, slangeverksted og vaskehall, i tillegg til kontorer og møtelokaler.

Innovative løsninger – Greenline

Anleggsmaskiner blir bygget om fra dieseldrift til hybridløsninger med elektrisk drift. Nytt effektivt utstyr utvikles og settes i produksjon og det lages også egen software til de nye produktene. Det er bl.a. utviklet spesialkonstruerte boretårn for fjellboring, i fire ulike størrelser. Gravemaskiner fra 10 til 100 tonn blir bygget om fra dieseldrift til hybrid-løsninger på verkstedet, noe som betyr at de får full funksjonalitet på både diesel og strøm. Produktene lanseres under konsernets eget merkenavn «Greenline».

Bærekraft og lokalhandel

Vi bidrar til det grønne skiftet ved å utvikle produkter med lave utslipp og lave klimaavtrykk.  Bærekraft står sentralt i virksomheten; vi tar vare på våre medarbeidere og det ytre miljøet på arbeidsplassen. Gjenbruk og gjenvinning er også viktig. Samtidig støtter vi lokale lag og foreninger økonomisk og på andre måter. Vi kjøper varer og tjenester fra lokale leverandører.

Personlig vekst og mange muligheter

Vi tilbyr konkurransedyktige fordeler og utviklingsmuligheter. Gjennom opplæring og kompetanseutvikling investerer vi i våre ansatte, slik at de kan vokse personlig og profesjonelt. Her belønner vi innsats og fremmer karrieremuligheter internt. Med en flat struktur får medarbeiderne muligheten til å påvirke beslutninger og bidra direkte til vår felles suksess. Vi vektlegger samarbeid og respekt, og jobber for å skape et inkluderende miljø der alle blir hørt. 

Mangfold og muligheter

Mangfold er viktig for oss, og vi ønsker å inkludere flere med ulik bakgrunn, der alle trives og utvikler seg. Hvis du søker en bedrift som verdsetter åpenhet, mangfold og korte beslutningsveier er vi rett sted for deg. Her har vi medarbeidere av begge kjønn og med ulik kulturell og etnisk bakgrunn – men kan gjerne ha flere! Vi ser frem til å møte deg og utforske vår felles fremtid.

Jobbe hos oss?