BDO

Rådgivning- og revisjonsselskap som med både nærhet til og forståelse for norsk samfunns– og næringsliv hjelper virksomheter med å nå sine mål.

BDO-Svein-Løvland-AGDER-web

Hvem er vi?

BDO er et rådgivning- og revisjonsselskap som med både nærhet til og forståelse for norsk samfunns – og næringsliv hjelper virksomheter med å nå sine mål. Med høy kvalitet i leveranser og et oppriktig engasjement for mennesker, næringsliv og samfunn, skaper og sikrer BDO verdier.

Ønsker å gjøre en forskjell

Hos BDO ønsker vi å gjøre en forskjell. Vi vet at bærekraftig utvikling setter premissene for fremtidens samfunns- og næringsliv, og våre kunder skal merke at BDO er en støttespiller som viser vei. En støttespiller som ser det store bildet, trekker på rett kompetanse og bryr seg – om dem og omgivelsene.

BDO heier på lokalsamfunnet

BDO er det ledende regnskapskontoret i Lister-regionen, og vi satser sterkt i Flekkefjord. Vi holder til i Brogaten i Flekkefjord sentrum. Kontorleder Charlotte Tangvald Larsen er oppvokst i Flekkefjord og er en ekte lokalpatriot. Foruten å lede vårt lokale kontor, har hun et brennende engasjement for kajakkpadling. Med lokal tilstedeværelse og dyp forståelse for det lokale nærings- og samfunnslivet, hjelper vi lokale virksomheter med å nå sine mål. Vi samarbeider tett med lokale revisorer, rådgivere og advokater og støtter også lokale initiativer som sponsorer av lag og foreninger.

Om bærekraft i BDO

Bærekraft er en viktig verdi for BDO. Vi er dedikerte til å gjøre en positiv forskjell og være kjent som en virksomhet som brenner for bærekraftig utvikling. Vi har satt oss fire prioriterte bærekraftsmål som veileder vårt eget arbeid og engasjerer alle våre ansatte – vi vil være: En pådriver for god helse og livskvalitet, inkludering og mangfold, anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt en pådriver for å stoppe klimaendringene. Vi kan hjelpe din virksomhet til å arbeide målrettet med bærekraftig utvikling i – og gjennom egen virksomhet.

Om teknologi i BDO

Digitalisering er en viktig del av vår strategi nå og i årene som kommer. Det handler om å utnytte de mulighetene digitaliseringen skaper for kunder, samfunnet og for BDO. Alle BDOs tjenester skal være støttet av verdiskapende digitale verktøy. Vi tar alltid utgangspunkt i dine behov.

Inkludering og mangfold i BDO

I tråd med våre bærekraftsmål, fokuserer vi på inkludering og mangfold. Alle i BDO skal, uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, hudfarge, seksuell orientering, trosretning, politisk overbevisning og/eller fysiske og psykiske begrensninger eller utfordringer behandles rettferdig, ha de samme godene, de samme mulighetene og være inkludert og ivaretatt til enhver tid. En rettferdig behandling krever tilpasning og tilrettelegging til den enkeltes utgangspunkt og livssituasjon.

Karrieremuligheter og utvikling i BDO

BDO er et fremtidsrettet selskap i sterk vekst, hvor du både får påvirke, lære og utvikle deg. Fremfor alt blir du en del av et felleskap preget av ekte engasjement og høy kompetanse. Uansett hvilke drømmer og planer du har for karrieren din, får du erfaringer som bringer deg videre. Vi er opptatt av at ansatte kontinuerlig skal utvikle seg faglig, personlig og som ledere. Gjennom formelle opplæringsprogrammer, fadderordning, tverrfaglig samarbeid og videreutdanningsprogrammer, legger vi til rette for at du skal lykkes og nå dine mål.

Jobbe hos oss?