Flekkefjord Sparebank

Vi tilbyr finansielle tjenester og produkter til kunder, fra Egersund til Lindesnes. Vårt mål er å hjelpe våre kunder med å oppnå økonomisk trygghet og oppfylle deres finansielle behov, basert på god rådgivning.

Listerregionen-Flekkefjord-sparebank-1

Hvem er vi?

Første sparebanken i regionen – 20. mai 1837 åpnet Flekkefjord sparebank, som den første sparebanken mellom Stavanger og Kristiansand. Siden den gang har banken hatt et sterkt engasjement for lokalsamfunnet og bidratt til vekst i Flekkefjord og omegn. Vi tilbyr finansielle tjenester og produkter til kunder, fra Egersund til Lindesnes. Vårt mål er å hjelpe våre kunder med å oppnå økonomisk trygghet og oppfylle deres finansielle behov, basert på god rådgivning. 

Samfunnsansvar og bærekraft – I tillegg til finansiell trygghet, handler vår bank også om samfunnsansvar, miljø, etikk og andre viktige samfunnsspørsmål. Dette er integrert i alt vi gjør. Vi er avhengig av folks tillit, og derfor jobber vi for å gjøre oss fortjent til den tilliten. Bærekraft er en viktig del av vårt samfunnsansvar. I banken fokuserer vi på å minske vårt miljøavtrykk og i 2022 lanserte vi en bærekraftstrategi, som skal sikre at dette er integrert i alt vi gjør.

Skreddersydde løsninger til deg – Vår kjernekompetanse er å tilby personlig rådgivning og skreddersydde løsninger av tjenester og produkter. Vi mener at alt skal passe perfekt fra start. Det krever en rådgiver som forstår deg og dine behov. Flekkefjord Sparebank møter derfor kunden der de er, digitalt eller i banken.

Respekt, åpen kommunikasjon og humor – Hos Flekkefjord Sparebank er det viktig for oss å ha en kultur som vektlegger respekt, humor og åpen kommunikasjon. Banken jobber hver dag for å skape et arbeidsmiljø som er inkluderende, hvor alle ansatte blir sett og verdsatt for sine bidrag i jobben.

Mangfold, fleksibilitet og muligheter – Flekkefjord Sparebank har en rekke tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø, inkludert kompetanseprogrammer, faglig påfyll, interessante og varierte arbeidsoppgaver, fleksibel arbeidstid og sosiale arrangementer for de ansatte. Det er svært viktig for banken å sikre et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø. Banken har en policy som skal sikre like muligheter og lik lønn og arbeid, for alle ansatte, uavhengig av bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonshemming.

Støtter lokalsamfunnet – Vi er dessuten en ansvarlig samfunnsaktør i regionen og en viktig støttespiller i lokalsamfunnet. Flekkefjord sparebank støtter lokale bedrifter med finansiering, jobber for få de unge hjem igjen og med å tilby attraktive stillinger i en bank i vekst. Vi gir store bidrag til lokale idrettslag og kulturarrangementer, og samarbeider med lokale organisasjoner og bedrifter. Som lokalbank vil vi sikre en god utvikling i lokalsamfunnene vi er en del av. 

Trivsel og inkludering – Hos Flekkefjord sparebank vet vi at det å trives på arbeidsplassen også handler om å ha et godt liv utenom jobben. En av bankens styrker, er at våre ansatte bor lokalt og tar en aktiv del i lokalsamfunnet vi lever i. Vi bidrar gjennom vårt samfunnsutbytte til at våre lokalsamfunn skal være gode og attraktive å leve i og med fritidstilbud alle kan benytte seg av. 

Jobbe hos oss?