Flekkefjord videregående skole

Flekkefjord videregående skole er en kompetansebedrift som gir undervisning innen både yrkesfag og studiespesialisering.

Flekkefjord-videregående-skole_Anette-Larsen-Aass-AGDER-2-web

Hvem er vi?

Flekkefjord videregående skole er en kompetansebedrift som gir undervisning innen både yrkesfag og studiespesialisering. Skolen har høyest gjennomføringsgrad av alle videregående skoler i Agder og vi har et godt samarbeid med både kommune og privat næringsliv. Det er vi stolte av! Kjernekompetansen vår er den gode og målrettede undervisningen vi gir og det faglige «know-how» i både teoretiske og praktiske fag. Vi ser betydningen av samarbeid, nettverk, samt kombinasjonen av en praktisk og teoretisk tilnærming.

Inkludering og mangfold
Kulturen ved Flekkefjord videregående skole er inkluderende og mangfoldig, både for ansatte og elever. Et godt sted å lære, er et godt sted å være. Vi har et trygt og godt skolemiljø og vår filosofi er «Vi vil hverandre vel». Hos oss blir alle sett: Her er du noen og her blir du noe. Vi har både elever og lærere av flere nasjonaliteter og skolen har på mange måter et internasjonalt preg. Dette ser vi på som en styrke. 

Fremtidsrettet og bærekraftig
«We don’t look back, we always look ahead!» er et av våre slogans. Det overordnede målet for skolen er å forberede elevene på en stadig skiftende verden og utruste dem med de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for suksess i fremtiden. Å bidra til at vi har en bærekraftig skole er selvsagt viktig for oss: Vi tar vare på den enkelte elev, undervisningsmiljøet, arbeidsmiljøet, samt det rent miljømessige – Vi har kildesortering og elbil-ladere, samt solceller på taket.

Styrker lokalsamfunnet
På Flekkefjord videregående skole ser vi betydningen av å ha gode undervisningstilbud der en bor! Også her bidrar vi til å skape et bærekraftig og sterkt lokalsamfunn. Elever kan bo hjemme mens de tar videregående skole. Vi utdanner fagfolk til lokalt næringsliv og det offentlige. På denne måten øker vi lokal kompetanse og ruster de unge til videreutdannelse, spesialisering og yrkesliv.Utviklingsmuligheter
Det prosjekteres å bygge en helt ny avdeling for tilrettelagt undervisning i 2024, noe som vil gi skolen et stort løft. De ansatte har mulighet til både kurs og etterutdanning for å holde seg faglig oppdatert. Dette er viktig for den enkeltes trivsel og skolens fremtid. Vi har en velforening kalt «Hjerte og kar» som jevnlig arrangerer sosiale kvelder for de ansatte. Hvis du vil være med på å prege utviklingen i regionen, i tillegg til å arbeide i et positivt og utviklende miljø, kan Flekkefjord videregående skole den perfekte arbeidsplassen for deg. 

Jobbe hos oss?