IPC

IPC er en komplett, landsdekkende leverandør av industrirør. Vi designer, produserer og monterer ulike rørsystemer i plast og de fleste typer stål. Hovedmarkedet er landbasert oppdrett.

MOWI-Fjellse_21-web

Hvem er vi?

IPC er en komplett, landsdekkende leverandør av industrirør. Vi designer, produserer og monterer ulike rørsystemer i plast og de fleste typer stål. Hovedmarkedet er landbasert oppdrett. Siden oppstarten i 2010, har vi vært involvert i byggingen av rundt 50 små og store oppdrettsanlegg langs kysten – fra sør til nord. Vi leverer også rør til prosessindustrien og kraftbransjen. På kundelisten står store produksjonsbedrifter og leverandører til kraftbransjen.

Faglig tyngde og service

Våre ansatte har lang og allsidig erfaring fra flere ulike markeder som maritim næring, havbruk,​ offshore og annen industri.​ Dette gir oss en faglig tyngde som få kan matche. Faglig tyngde kombinert med en personlig og god service gjør at vi har kunder som kommer igjen og igjen. 

Vi holder i trådene

Som kunde av IPC skal du slippe å forholde seg til mer enn én leverandør. Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere og leverandører, samt medarbeidere med lang erfaring fra produksjon og montasje fra flere ulike markeder.

Godt og fleksibelt arbeidsmiljø

Ved IPC i Flekkefjord har vi en solid arbeidskultur som vi har bygget opp over flere år. Mange av våre ansatte jobber i skift og tilbringer mye tid sammen. Derfor er samarbeid i fokus. Vi legger vekt på å ha en kontinuerlig dialog med våre ansatte for å tilrettelegge for fleksibel arbeidstid og andre goder. Sosiale sammenkomster holdes jevnlig for å styrke samhørigheten blant de ansatte. IPC sponser dessuten lokalidretten for å være med å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Mangfold

Vi har en god blanding av norske og polske arbeidere. De polske arbeiderne har jobbet i Norge i flere år og noen har valgt å bosette seg her med familien. Kjønnsfordelingen er mannsdominert på utførende personell, men vi har kvinner ansatt innen kontor og økonomi og en ny kvinnelig industrirørlegger er også på vei inn i virksomheten.

Innovasjon, vekst og bærekraft

IPC er en innovativ, vekstorientert og bærekraftig bedrift. Vi søker stadig etter nye satsningsområder og jobber med spennende prosjekter både for våre kunder og internt. Vi legger vekt på å utvikle vårt firma og gi våre ansatte muligheter for videreutvikling. Som en del av vår fremtidsrettede tilnærming, er bærekraft en sentral verdi for oss. Vi tar aktive miljøvalg i våre oppdrag og egen drift, og søker å tilby løsninger som tar hensyn til langsiktige miljømessige hensyn. Med IPC som samarbeidspartner eller arbeidsgiver, velger du en organisasjon som er fremtidsrettet og tar vare på den enkelte.

Jobbe hos oss?