Norsk Storkjøkken

Norsk Storkjøkken Engros As (NSE) er en grossist innen storhusholdning. Firmaet ble etablert i Flekkefjord i 1992 og har vært en totalleverandør til storkjøkken og serveringssteder til og med 2021. I 2022 endret vi strategi som følge av at vi ble en del av Pizzabakeren Norge Holding AS.

Norsk-storkjøkken-OK-web

Hvem er vi?

Norsk Storkjøkken Engros As (NSE) er en grossist innen storhusholdning. Firmaet ble etablert i Flekkefjord i 1992 og har vært en totalleverandør til storkjøkken og serveringssteder til og med 2021. I 2022 endret vi strategi som følge av at vi ble en del av Pizzabakeren Norge Holding AS. Bedriften er landsdekkende og en ren distributør for alle konsepter tilhørende Pizzabakeren.

Positiv – pålitelig – produktiv 

Våre kjerneverdier er «Positiv – pålitelig – produktiv». Det at et landsdekkende selskap som Pizzabakeren satser på oss, henger sammen med at vi lever opp til våre verdier. Vi har vist over tid at vi leverer gode resultater og god service til kundene. Det gir eierne tillit til å satse videre i Flekkefjord. De gode resultatene har delvis kommet på grunn av nytenkning og effektivisering. Den aller viktigste årsaken, er imidlertid at vi har dyktige medarbeidere som er ivrige etter å gjøre ting bedre.

Vekst og utviklingsmuligheter 

Utviklingsmulighetene for bedriften er stor, da Pizzabakeren har høye mål som vi er en del av. Siden 2016 har vi vokst med ca. 250 millioner og vi fortsetter å vokse i høy fart. Dette skaper stadig flere gode og trygge arbeidsplasser. Vi spesialiserer oss på effektivitet gjennom kjededrift. Når det gjelder teknologi, er vi i gang med utvikling av et nytt logistikksystem. Bedriften hadde en omsetning på 338 millioner kroner i 2020, med et antall årsverk på 25,8 fordelt på 28 ansatte. I 2023 er vi 35 ansatte.

Trygt og sosialt

Vi har et godt samarbeid med Bedriftshelsetjeneste Sørvest innen HMS-arbeid. Videre gjennomfører vi diverse sosiale arrangementer i løpet av året, for å knytte bånd mellom avdelingene og skape trivsel på arbeidsplassen. Vår visjon er 100% kvalitet i alt vi gjør og våre verdier og væremåte er positivitet, pålitelighet og produktivitet. Dette sammen med en inkluderende ledelse skaper en god bedriftskultur.

Inkludering og mangfold

Mangfold er vår styrke! Vi verdsetter variasjon mht. nasjonalitet, kjønn, alder, funksjonsgrad og sosial bakgrunn. Hos oss får du muligheten til å jobbe, uavhengig av fagbrev. Vi tror på inkludering og muligheter for alle, og bygger sterke relasjoner basert på respekt, tillit og samarbeid. 

Bærekraft og lokalt engasjement

Vi engasjerer oss i bærekraft innen flere områder; økonomisk, geografisk, og sosialt. 35 stabile arbeidsplasser i lokalsamfunnet, arbeid til tilflyttende, samt støtte til lokale lag og foreninger, bidrar til at Flekkefjord utvikler seg som et bærekraftig samfunn som vi er glade for å være en del av.

Jobbe hos oss?