Enebolig m/bakgård! Gangavstand til alle byens fasiliteter!

Kirkestredet 2

453_188579448.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

1 490 000 kr

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Kort om eiendommen

Her bor midt i sentrum med umiddelbar nærhet til alle fasiliteter, enten man ønsker båtliv, småbyliv med shopping i koselig handlegate – eller en matbit på en av byens caféer og restauranter langs ved bryggekanten! Rett over veien finner du bl.a. Kiwi og apotek. Handlesenteret Amfi ligger med ca 5-10 minutters gangavstand. I nærheten finner du bydelen Trellebakkken hvor en finner en fin bystrand med beachvolley-bane. I området Vollen er det populær lekeplass, basketballbane og fotballbane samt isbane på vinterstid.

Tomta er opparbeidet med en liten hage i bakgården – hvor en har god plass til grill og utemøbler.

Boligen inneholder vindfang, gang, stue, kjøkken, bad, wc, loftsrom, kjellerboder og 2 soverom.
Bl.a. er det nyere tak, terrasse og el-anlegg. En del renovering må påregnes.

Beliggenhet

Her bor man med kort gange til alle fasiliteter, enten man ønsker båtliv, småbyliv med shopping i koselig handlegate – eller en matbit på en av byens caféer og restauranter langs ved bryggekanten! I kvartalet ved siden av finner du stor, flott park med vannfontene, statuer, trær og prydbusker. Rett over veien finner du bl.a. Kiwi og apotek. Handlesenteret Amfi ligger med ca 5-10 minutters gangavstand.

I nærheten finner du bydelen Trellebakkken hvor en finner en fin bystrand med beachvolley-bane. I området Vollen er det populær lekeplass, basketballbane og fotballbane samt isbane på vinterstid.

Videre har Flekkefjord et flott kulturhus m/ulike musikk- og teaterforestillinger, kinosal og bibliotek.

Se forøvrig www.smaabyenflekkefjord.no for nærmere info.

Innhold

1. etg:
P-rom: Vindfang, stue, kjøkken og gjestetoalett.

2. etg:
P-rom: Gang, bad og 2 soverom.

Kjeller:
S-rom: Div. boder

Loft:
S-rom: Div. loftsrom

Tomt

Asfaltert gårdsrom med god plass til utemøbler. Videre er det trapp opp til en liten veranda med adkomst til 2. etasje.

Byggemåte

For opplysninger om byggemåte, se vedlagte tilstandsrapport

Standard

Iht. avholdt boligsalgsrapport, fremkommer følgende beskrivelse av eiendommen:
"Boligen er oppført i tre- og betongkonstruksjon og er over to etasjer. Utvendig er det kledd med trekledning og det er takstein på taket. Vinduer og dører i trekonstruksjon. Innvendig er det tepper og belegg på gulvene og tapet på vegger.
Kjelleren er en grovkjeller med gulv og vegger i betong. Bygningen er slitt og preget av alder og må påregnes til dels store kostnader til renovering.
Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard.
Det vises forøvrig til rapportens enkelte punkt".

I tråd med Forbrukertilsynets gjeldende veileder for markedsføring av boliger skal all vesentlig informasjon om boligen fremheves i salgsoppgaven. Nedenfor er derfor avskrift av tilstandsrapportens Sammendrag av boligens tilstand som viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG2) eller 3 (TG3). Det presiseres likevel at hele salgsoppgaven inklusiv tilstandsrapporten, selgers egenerklæring og andre vedlegg må gjennomgås nøye. Dette fordi forhold som er beskrevet i salgsdokumentene ikke kan påberopes som mangler.

TG3:
* Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Takrenner er slitt og preget av alderen. Avløp fra
takrenner er ikke kontrollert da dette kreverspesialutstyr.
* Vinduer i 2. etasje, vinduer i kjeller og et vindu med enkelt glass i 1. etasje er slitte og preget av alder. Vindu på kjøkken og vinduer i stue i 1 etasje er noe
slitte og preget av alder, men er i bedre stand
* Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig.
* Kjøkkenventilatoren er slitt og må påregnes å byttes sammen med innredningen.
* Toalettet er gammelt og preget av alder.
* Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vann- og avløpsledninger.
* Det trekker inn fukt i kjeller. Dette skyldes sviktende drenering og manglende fuktsikring av grunnmur. Nærmere undersøkelse av dreneringen er ikke utført
da dette krever spesielt utstyr.

TG2:
* Ytterdørene er betydelig slitt.
* Innvendige dører er slitte og preget av alder.
* Tak: Konstruksjonen er slitt og preget av alder og har en del skjevheter. Takutstikk har utsatt vedlikehold og må påregnes fukt- og råteskader.
* Yttervegger er gamle og slitte og det kan være fare for skjulte fukt-/råteskader. Kledning er generelt slitt og preget av alder. Fukt og råteskader på utsatte plasser må påregnes.
* Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Det er for stor avstand mellom trinn, trappen er generelt noe slitt og preget av alder.
* Bolig er gammel og overflater innvendig bærer preg av utsatt modernisering og generell bruksslitasje.
* Mursteinspipe er utvendig tekket med pipehatt, men må påregnes en del bruksslitasje på grunn av alder. Tilstand innvendig i pipen er ikke vurdert da det
krever spesialutstyr.
* Ovnene er slitte og preget av alder. Oljeovn er ikke i bruk, og oljetank og tilkobling er ifølge eier fjernet.
* Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
* Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Trappen er smal og har alders- og bruksslitasje. Trapp til loftet er å regne for en stige og er slitt og preget av alder.
* Det er registrert noe treskadedyr (sannsynligvis morr) i boligen.
* Etasjeskillere er slitt og preget av alder og har store skjevheter.
* Innredningen er slitt og må påregnes å byttes
* Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
* Boligen er gammel og det må påregnes skjevheter som følge av alder og setninger over tid.
* Grunnmurer er slitte og preget av alder med enkelte sprekkskader.

Videre nevnes/oppsummeres:
* Nytt tak fra ca 2005 og takbelegg tilbygg fra ca 2010
* Sikringsskap m/automatsikringer fra 2017
* Lagt opp for vann og sluk for vaskemaskin på bad i 2019
* Skiftet terrasse/trappesats
* Fornyet trappeavsats i 2019
* Varmepumpe installert

Oppvarming

Varmepumpe og eldre ovner. For øvrig elektrisk.

Energimerking

Denne bolig er energimerket. På en skala fra A til G, der A er best, har denne bolig oppnådd G
Kopi av energiattest kan fås ved henvendelse til megler.

Adkomst

For veibeskrivelse henvises det til vedlagte kart i salgsoppgaven. Det vil bli skiltet med EiendomsMegler 1-skilt ved fellesvisning.

Parkering

Soneparkering. Selger kan ikke garantere for at ny eier får kjøpe parkeringskort.

Boligselgerforsikring

Selgeren har kjøpt boligselgerforsikring fra Fremtind forsikring. Forsikringen dekker selgerens økonomiske ansvar hvis du oppdager feil eller mangler som omfattes av avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra kjøpers overtagelse av eiendommen og varer i fem år. I tillegg dekker forsikringen perioden mellom budaksept og overtagelse begrenset til 12 måneder. Forsikringsdekningen er begrenset til salgssum, maksimalt 12 millioner kroner. For kombinasjonseiendommer gjelder forsikringen kun for boligdelen. Se nettsidene til Sparebank 1 for mer informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på
kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se EiendomsMegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Ferdigattest / Brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk.
Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. Informasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller interessenter. Budgiver må legitimere seg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Aksept av bud skal sendes skriftlig til budgiver og selger. Budgiver kan benytte budskjema, elektronisk budgiving, skannet budskjema sendt på mail eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform, f.eks. App er i forbindelse med budgivningen. Konferer med megler.

Megler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes teknisk feil. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere og kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles av megler.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til næringsformål og bolig i et område område med bygningsmiljø av høy arkitektonisk og/eller kulturhistorisk verdi.
Eiendommen har bevaringsgrad 1 og vernekategori 2.

Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Eiendommen er registrert i SEFRAK registeret. Dette kan få betydning for eventuell søknad om rivning, flytting eller endring av bygningen. SEFRAK (Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg) er et register over eldre bygninger og andre kulturminne. Alle bygninger som er bygd før 1900 er registrert (gjelder ikke Finnmark) og bygningene er kartfesta, oppmålt og fotografert. Bygninger som er SEFRAKregistrerte er ikke tillagt spesielle restriksjoner, men registreringen fungerer som et varsko om at det bør gjøres en lokal vurdering av verneverdien før kommunen eventuelt gir tillatelse til å rive, flytte eller endre bygningen. For bygninger
som er eldre enn 1850, er det lovbestemt at en slik vurdering må gjøres før bygge- eller rivningssøknad blir godkjent. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie, men registeret brukes også av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne verneverdige bygninger. Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker nærmere informasjon om dette. For utfyllende bestemmelser, se vedlegg til salgsoppgaven.

Adresse

Kirkestredet 2 - 4400

Flekkefjord, Norge