Koselig enebolig med 4 soverom | Gjennomgående god standard | Gode parkeringsmuligheter under tak | Påmeldingsvisning

Strømlandsbakken 2

001_203793631.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

1 990 000 kr

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Strømlandsbakken 2
4406 Flekkefjord

Kontaktperson

#Feil!No current record.!€, #Feil!No current record.!€
Mob: #Feil!No current record.!€

Type eiendom

Enebolig

Byggeår

1953

Matrikkel

Gnr. 72 bnr. 21 i Flekkefjord kommune

Oppdragsnummer

2-23-0060

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Beliggende i Strømlandsbakken, ca 6 km fra Flekkefjord sentrum. Stille, rolig og landlig område med nærhet til skogs- og turområder.

Tomt

Eiet tomt på 1244 kvm.

Arealer og fordeling per etasje

Enebolig: Primærrom: 121 kvm, Bruksareal: 149 kvm, Sekundærrom: 28 kvm.

1.Etasje: Primærrom: 60 kvm, Bruksareal: 60 kvm, Sekundærrom: 0 kvm.

2.Etasje: Primærrom: 39 kvm, Bruksareal: 39 kvm, Sekundærrom: 0 kvm.

Kjeller: Primærrom: 22 kvm, Bruksareal: 50 kvm, Sekundærrom: 28 kvm.

Garasje: Sekundærrom: 22 kvm, Bruksareal: 22 kvm.

Bod/utestue: Sekundærrom: 43 kvm, Bruksareal: 43 kvm.

Parkering

Garasje og biloppstillingsplass på tomten.

Reguleringsforhold

Ligger i kommunedelsplanen i et område avsatt til spredt boligbebyggelse.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Enebolig:
– 1. Etasje: P-rom: Stue/kjøkken, gang og soverom.
– 2. Etasje: P-rom: 3 soverom og gang.
– Kjeller: P-rom: bad/vaskerom og gang. S-rom: 2 boder.

Trappeareal er medregnet areal i alle etasjer. Carport utenfor inngang på 37 kvm er ikke medregnet i arealoversikt. Halvtak ved parkering på ca.38 kvm er ikke medregnet i arealoversikt. Det er regnet 3 soverom på loftet men bemerker at åpning mellom rom ved vindu er kun adskilt med gardin.

Garasje: S-rom: garasje.

Bod/utestue: S-rom: bod/utestue.

Hagestue ligger vegg i vegg med carport men er regnet som egen enhet. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger på huset, men det er avvik fra disse. Det mangler plantegninger for boligen. Halvtak ut over parkeringsplass er ikke inntegnet på skisser av boligen.

Standard

Boligen ligger i ett spredt boligområde i Loga utenfor Flekkefjord sentrum. Ligger usjenert til i Strømlandsbakken
med gode solforhold på dagen. Boligen ligger østvendt med asfaltert innkjørsel og eiendommen er etablert med frittliggende garasje samt Carport og utebod.

Det er etablert stor veranda på boligens sørside samt romslig hage i bakkant av boligen. Boligen er bygget i 1953 med senere tilbygg av carport , utestue og garasje. Boligen er jevnlig vedlikeholdt gjennom årene.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Bad/vaskerom står foran full oppgradering pga. alder.
-Det er funnet fuktmerker og saltutslag på vegger i kjeller.
-Utvendig drenering er fraværende eller ikke fungerende.
-Deler av kledning er fra byggeår.
-Taktekke nærmer seg utskifting.
-Det mangler rekkverk på kjellertrapp.
-Det mangler rekkverk ved asfaltert innkjørsel.
-Taktekke på inngangsparti er ikke godkjent med under 15 grader takhelning og bør sjekkes nærmere.
-Inn og utvendig vann og avløpsnett er eldre og står foran utskifting den nærmeste tiden.
-Boligen ligger i aktsomhetsområde for snøskred.
-Tettesjikt på veranda er svekket.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Gode parkeringsforhold på asfaltert inngangsparti samt romslig nyere garasje og utebod.
-Romslig veranda samt hage.
-Flere nye vinduer de siste 25 år.
-Usjenert beliggenhet.
-4 soverom.
-Nytt kjøkken i 2015
-Ny stue i 2013.

LOVLIGHET
Garasje
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.
Enebolig
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det mangler plantegninger for boligen. Halvtak ut over parkeringsplass er ikke inntegnet på skisser av boligen.
Bod /utestue
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Det foreligger ikke plantegninger på utestue.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.

Oppvarming

Vedfyrt ovn i stue, for øvrig elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei. Eiendommen er ikke tilkoblet kommunalt vann eller avløp.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter på kr. 4 127 pr. år faktureres direkte til selger 2 ganger i året. Kommunale avgifter inkluderer kun eiendomsskatt og branntilsyng, feiing. Eiendommen er ikke tilkoblet kommunalt vann eller avløp.

Renovasjon på kr. 3.498,- kommer i tillegg og faktureres direkte til selger 2 ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1953/1318-1/41 Bestemmelse om gjerde
14.12.1953

RETTIGHETER PÅ ANDRE EIENDOMMER:
1968/32-1/41 Bestemmelse om vannrett
08.01.1968
rettighetshaver:Knr:4207 Gnr:72 Bnr:21

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ingen ferdigattest.
På eldre boliger er det ikke uvanlig at ferdigattest har uteblitt. For tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998 er det ikke lenger mulig å få utstedt ferdigattest. Dette i henhold til plan og bygningsloven §21-10 femte ledd. Dersom bygget er omsøkt og godkjent av kommunen, vil det ikke være ulovlig å bruke bygningen selv om ferdigattest eller brukstillatelse mangler.

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 465 210 per 2021.
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 674 757 per 2021.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Adresse

Strømlandsbakken 2 - 4406

Flekkefjord, Norge