Rauli | Romslig bolig over 2 plan | 4 soverom | Gode sol- og utsiktsforhold | Attraktivt boligområde | Påmeldingsvisn.

Lyngveien 28J

934_308976194.jpg

Boligtype

Leilighet

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

3 190 000 kr

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Lyngveien 28J
4407 Flekkefjord
2. etasje

Kontaktperson

Kai Birger Amundsen, Eiendomsmegler
Mob: 91 15 79 35

Type eiendom

Leilighet

Byggeår

2004

Matrikkel

Gnr. 203 bnr. 1807 snr. 3 i Flekkefjord kommune

Oppdragsnummer

2-23-0029

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Bolig over to etasjer i Rauli med sørvestvendt beliggenhet med god utsikt over fjorden og med gode solforhold. Boligen har en populær og sentral beliggenhet i barnevennlig område. Kort avstand til barnehage, skole, badeplasser og flotte turområder med lysløype. Ca. 3 km til Flekkefjord sentrum. Lekeplass like i nærheten av boligen.

Tomt

Fellestomt på 643 kvm.
Eiendommen har usikre grenser. Avvik kan forekomme.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 111 kvm, Bruksareal: 116 kvm, Sekundærrom: 5 kvm.

2. Etasje: Primærrom: 70 kvm, Bruksareal: 75 kvm, Sekundærrom: 5 kvm.

Loft: Primærrom: 41 kvm, Bruksareal: 41 kvm, Sekundærrom: 0 kvm.

Parkering

Biloppstillingsplass på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for Rauli Sør, vedtatt av bystyret 21.11.1996.

Reguleringsformål: Konsentrert småhusbebyggelse

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

1. Etasje: P-rom: Stue/kjøkken, soverom, gang og bad. S-rom: Bod.

Loft: P-rom: Stue, 3 soverom og bad.

Trappeareal er medregnet areal i begge etasjer.

Standard

Boligen ligger i ett etablert boligområde i Lyngveien i Flekkefjord . Ligger med korte avstander til sentrum, skoler og barnehage. Boligen ligger sørvestvendt med gode sol og utsiktsforhold. Innholdsrik del av 4 mannsbolig med 2 bad, 4 soverom og romslig stue/kjøkken. Det er også etablert verandaer i 2 etasjer med utgang fra stuer. Utvendige forhold utenom vinduer, dører og verandaer ansees som felles ansvar og kostnader og er ikke videre vurdert i denne rapporten.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Det er ikke fremlagt dokumentasjon på våtromsarbeider.
-Det er noe lite fall på gulver i våtrom på loft.
-Det anbefales å foreta el-tilsyn.
-Det er avvik på membran i sluk på bad loft og bod.
-Benkeplate på kjøkken er skadet.
-Det mangler synliggjøring av eventuelt lekkasje i sisterner for toaletter.
-Flere vinduer og dører er malingsslitt.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Nærhet til alle sentrumsfasiliteter og skoler/barnehage.
-4 soverom
-2 bad.
-God utsikt.
-Romslige verandaer med meget gode solforhold.
-Romslig stue og kjøkken.

LOVLIGHET
Boligbygg med flere boenheter
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som
stemmer med dagens bruk

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.

Oppvarming

Vedfyrt ovn i stue, varmekabler i gulv på badene, ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Sameiet betaler felles vann, avløp og feieavgift. Eiendomsskatten for denne eiendommen utgjør kr. 4 938,- og faktureres direkte til selger.

Renovasjon kommer i tillegg og faktureres direkte til selger 2 ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2003/2263-3/41 Erklæring/avtale
15.08.2003
Denne seksjon har tilleggsdel – bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere

2003/2818-1/41 Bestemmelse om bebyggelse
08.10.2003
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

2003/2263-1/41 Seksjonering
15.08.2003
opprettet seksjoner:
snr: 3
formål: Bolig
sameiebrøk: 114/372
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 1 til og med 4
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 15.12.2004.

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 653 384 per 2021.
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 352 182 per 2021.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene betales fortløpende etterhvert som regningenene kommer. Disse blir fordelt utifra sameiebrøken.

Andre opplysninger

Alle integrerte hvitevarer (herunder eventuell oppvaskmaskin om det står i boligen på visningstidspunktet) på kjøkken følger med i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke dersom ikke det blir avtalt.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Adresse

Lyngveien 28J - 4407

Flekkefjord, Norge