Sentralt beliggende enebolig med carport.

Askvegen 1A

444_1152324337.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

Solgt

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Standard

Flott enebolig over to plan med sentral beliggenhet.

Gulvene er i hovedsakelig belagt med parkett og fliser, og vegger har malte plater.

Boligen har en praktisk og god planløsning. Lys og moderne stue med åpen kjøkkenløsning. Stuen får godt med lys inn gjennom de store vindusflatene. Det er utgang fra stue/kjøkken til veranda i front samt mot øst. Varmepumpe er installert.

Kjøkkenet har en åpen, men naturlig avgrensning fra stuen. Innredning fra Norema i lys utførelse med integrerte hvitevarer, disse medfølger handelen.

Pent bad med varmekabler i gulvet. Flislagt gulv og baderomsplater på veggene. Badet er innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjhjørne. Eget vaskerom i tilstøtende rom.

Boligen har 2 soverom, begge beliggende i 1. etasje.

Carport og utvendig bod medfølger.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 87 kvm, Bruksareal: 94 kvm Sekundærrom: 7 kvm.
Bra. pr. etasje: 1. etg. 43 m² – 2. etg. 51 m².

P-rom inkl:
1.etg.: Bad, vaskerom, gang og 2 soverom.
2. etg.: Stue/kjøkken.

S-rom inkl.:
1.etg.: Bod.
2. etg.: Bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2015 i følge Kvinesdal kommune.
Fra tilstandsrapport: Taktekkingen er av sveisepapp. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av metall og er fra byggeåret. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade er av stående bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon og er luftet via spater i gesims. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør, malt balkongdør i tre, skyvebalkongdør i malt tre og enkel boddør i tre. Altan/verandaen er bygd i tre med rekkverk av glass Det er utvendig trapp av betong i forbindelse med Altan.

Oppvarming

Elektrisk. Varmepumpe installert i stue/kjøkken. Varmekabler i gulv i gang og på bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er innlagt fiber i boligen.

Boligen har en integrert smarthus-løsning – denne medfølger handelen.

Fellesareal medfølger, ideell andel 1/36. Selger opplyser at det ikke betales noen årlig avgift pr. d.d. Plenklipping fordeles mellom eierne.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 27.09.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon – jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Boddør mangler beslag i bunn av dør.

Innvendig > Overflater
Det er avvik: Det er fliser som har bom (luft under) og er sprekt ved ytterdør.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det var ikke mulig og konstatere membran i sluk. Vanntilførsel som kommer opp av gulv har ikke synlig mansjett.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er avvik: Det mangler fuge i bunn av baderomspanel.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Oppkant på membran stikker ut under dørlist.

TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tomteforhold > Drenering
Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren – ved kjeller/underetasje. Det er manglende klemlist på synlige deler av fuktsikringen. Det var ikke mulig å se fuktsikring på resterende vegger under terreng.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik: Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Terrenget heller mot bygningen på baksiden.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Adkomst

Fra sentrum sving av ved broen inn på Gullestadveien, videre til venstre inn på Askvegen. Boligen ligger på venstre side og er merket med salgs-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Sentralt beliggende enebolig i Faret. Med gangbroa nås sentrum med en rekke fasiliteter. Det er kort vei til lekeplass, treningshall, svømmehall, skole og barnehage.

Tomt

Areal: 420 kvm, Eierform: Eiet tomt
Pent opparbeidet tomt med asfaltert innkjørsel, steinbelagt område ved inngangsparti og plen.

Parkering

I carport og på egen tomt.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 16.08.2018. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse iht. reguleringsplan for Liknes med plan id 10372010004. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Deler av eiendommen ligger innenfor hensynssone for flom. Tiltak som utvikling, terrengendring, bygging etc. kan kreve dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Boligen har vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
2018/1360873-3/200 04.10.2018 BESTEMMELSE OM MEDLEMSSKAP I VELFORENING/HUSEIERFORENING.
Dette gjelder fellesareal, der ideell andel 1/36 må overdras sammen med eiendommen. Pliktig medlemskap i velforening med driftsansvar.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Fra tilstandsrapport: Basert på byggeåret skal bygget være utført med forskriftsmessig radonsperre og jeg forutsetter at det foreligger dokumentasjon så lenge det foreligger ferdigattest på bygningen.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød – Energikarakter B

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Prisantydning og omkostninger

3 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
80 000,- (Dokumentavgift)

96 470,- (Omkostninger totalt)

3 346 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 428 pr. år pr. 2023.
Gjelder vann, avløp og renovasjon.
Avgiften vil variere avhengig av forbruk. Oppgitt pris er beregnet ut i fra et forbruk på 100 m3.

Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Kvinesdal kommune pr. 2023.

Formuesverdi

Primær: Kr. 661 268,- for år 2021.
Sekundær: Kr. 2 380 566,- for år 2021.

Adresse med betegnelse

Askvegen 1A, Gnr. 129 Bnr. 301 i Kvinesdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Alle på kjøkkenet.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf
91 87 15 52.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppdragsnummer

61-23-0069

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0069. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Janne Lagtun Brikland, tlf. 91 87 15 52

Vederlag

Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 500)
Eierskifteforsikring (Kr.17 728)
Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450)
Panterett med urådighet – Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (Kr.45 000)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.97 163)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Adresse

Askvegen 1A - 4480

Kvinesdal, Norge