Sentrum | Spennende andelsleilighet med meget sentral beliggenhet | 2 soverom | Påmeldingsvisning

Brogaten 19A

831_994060609.jpg

Boligtype

Leilighet

Eieform

Andel

Soverom

Prisantydning

1 650 000 kr

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Brogaten 19A
4400 Flekkefjord
2. etasje

Kontaktperson

#Feil!No current record.!€, #Feil!No current record.!€
Mob: #Feil!No current record.!€

Type eiendom

Leilighet

Byggeår

1990

Matrikkel

Gnr. 203 bnr. 1644, andelsnr. 7 i Elva borettslag med orgnr. 957312195 i Flekkefjord kommune

Oppdragsnummer

2-23-0031

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten har en meget sentral beliggenhet med gangavstand til alt av fasiliteter som bykjernen har å by på. Her har du kort vei til restauranter, kafeer, bakeri, handlegate, kulturhus, samt bystrand og båthavn.

Tomt

Fellestomt på kvm.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 74 kvm, Bruksareal: 74 kvm, Bruttoareal: 82 kvm

2.Etasje:
Primærrom: 45 kvm, Bruksareal: 45 kvm, Bruttoareal: 51 kvm
3.Etasje:
Primærrom: 29 kvm, Bruksareal: 29 kvm, Bruttoareal: 31 kvm

BRA er oppmålt på stedet mens BTA er skjønnsmessig beregnet og kan avvike noe.

Parkering

Egen parkeringsplass til leiliheten. Parkeringsplassen som tilhører denne leiligheten er merket med G.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under:
"Reguleringsplan etter pbl. av 2008, Kjellesviggården, gnr. 203 bnr, 12, med tilhørende reguleringsbestemmelser". Datert 29.12.2020.

"Detaljregulering for Kjellesviggården, gnr 203 bnr 12 m.fl. øvrebyen. Planid 4207 201707, reguleringsbestemmelser", datert 10.12.2020, og er godkjent utnyttet til bolig.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
2. Etasje Bad/vaskerom, stue/kjøkken og vindfang.
3. Etasje Gang og 2 soverom.

S-rom:
2. Etasje: Bod.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Leiligheten ligger i ett etablert område for bolig i Flekkefjord
sentrum. Ligger med umiddelbar nærhet til alle
sentrumsfasiliteter.
Ligger over 2 etasjer med 2 soverom og romslig
stue/kjøkken.
Er vestvendt med gode solforhold på ettermiddag /kveld.

Bofelleskapet er nytt i 1990 og de fleste overflater er referert
til byggeår.
Utvendige forhold anses som felles for alle boenheter og blir
ikke kommentert i rapporten annet enn vinduer og dører
samt veranda.

Nevneverdige sammendrag av avvik:

-Bad/vaskerom står foran full oppgradering.
-Belegg i stue bør skiftes.
-Det er kondensmerker på enkelte vinduer.
-Det er misfarginger på undertak på krypeloftet
-Det anbefales el-tilsyn av elektrisk anlegg.
-Det er noe svikt i undergulvet ved boddør.

Viktig momenter for interesserte kan være:

-Sentral beliggenhet og vestvendt leilighet.
-Nærhet til alle sentrumsfasiliteter, skoler og idrettsplass.
-Romslig stue/kjøkken.
-2 soverom

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller
på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om
rapporten.

Lykke til på visning.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.
Privat vei med veirett.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter, renovasjon og eiendomsskatt er inkludert i felleskostnader.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1989/227-1/41ERKLÆRING/AVTALE
17.01.1989
Fra Nye Kjellesvig A/S

1989/228-1/41VILKÅR I KJØPEKONTRAKT
17.01.1989
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/480906-1/200RETTSBOK
08.05.2017 21:00
RETTIGHETSHAVER:Nye Kjellesvig AS
Org.nr: 913383842
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om båtplass
Saknr 99-00257 A
Flekkefjord herredsrett

1989/207-1/41REGISTRERING AV GRUNN
16.01.1989
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA:Knr:4207 Gnr:203 Bnr:12
EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER

2020/1204750-1/200OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
01.01.2020 00:00

1989/3764-1/41ERKLÆRING/AVTALE
28.12.1989
:Knr:4207 Gnr:203 Bnr:1644
Bestemmelse om veg

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 12.02.1991.
Det foreligger også ferdigattest på balkonger/terrasser datert 01.07.2014.

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 421 692 per 2021.
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 518 092 per 2021.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 3 000 pr.

Dette dekker: Fiber, kommunale avgifter, forsikring, renovasjon, strøm fellesområde.

Fellesgjeld

Det er ikke felles lån i borettslaget.

Andre opplysninger

Alle integrerte hvitevarer (herunder eventuell oppvaskmaskin om det står i boligen på visningstidspunkt) på kjøkken følger med i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke dersom ikke det blir avtalt.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Leif Arne Vinsjevik, samt selgers egenerklæring.

Borettslagets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Det opplyses om at:
– Pliktig medlemskap i Flekkefjord Boligbyggelag.
– Kun fysiske personer kan være andelseiere.
– Kjøper må godkjennes av styret.

Etter budaksept vil forkjøpsretten bli utlyst av Flekkefjord Boligbyggerlag. Interessenter vil da ha 10 dager på seg for å gjøre forkjøpsretten gjeldende.

Adresse

Brogaten 19A - 4400

Flekkefjord, Norge