Søyland | Romslig enebolig med utleieleilighet | Barnevennlig beliggenhet | Dobbel garasje | Påmeldingsvisning

Gråsteinsveien 29

121_760936070.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

Solgt

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Gråsteinsveien 29
4404 Flekkefjord

Kontaktperson

#Feil!No current record.!€, #Feil!No current record.!€
Mob: #Feil!No current record.!€

Type eiendom

Enebolig

Byggeår

1988

Matrikkel

Gnr. 68 bnr. 278 i Flekkefjord kommune

Oppdragsnummer

2-23-0040

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Luftig beliggende i enden av en sidevei i Gråsteinsveien. Rolig og barnevennlig beliggenhet. Kort vei til lekeplasser, barnehage og skole. Turområder, lysløype og badevann i nærheten.

Tomt

Eiet tomt på 794 kvm.
Eiendommen har usikre grenser. Avvik kan forekomme.

Arealer og fordeling per etasje

Enebolig: Primærrom: 238 kvm, Bruksareal: 268 kvm, Sekundærrom: 30 kvm.

1. Etasje: Primærrom: 113 kvm, Bruksareal: 116 kvm, Sekundærrom: 3 kvm.

Loft: Primærrom: 46 kvm, Bruksareal: 46 kvm, Sekundærrom: 0 kvm.

Underetasje: Primærrom: 79 kvm, Bruksareal: 106 kvm, Sekundærrom: 27 kvm.

Garasje: Sekundærrom: 36 kvm, Bruksareal: 36 kvm, Primærrom: 0 kvm.

Parkering

Garasje og biloppstillingsplass på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for området Søyland – Tjørsvåg, sist datert 20.09.1974.

Reguleringsformål: Boliger.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

1. Etasje: P-rom: Stue, kjøkken, soverom, bad og vaskerom. S-rom: bod.

Loft: P-rom: Stue, 2 soverom og bad.

Underetasje: P-rom: Stue leilighet, kjøkken leilighet, soverom leilighet, bad leilighet, vindfang, gang og soverom.

Trappeareal er medregnet areal i alle etasjer. Overbygget uteplass mot nord er ikke arealberegnet.

Garasje: S-rom: garasje.

Standard

Boligen ligger i ett etablert boligområde i Gråsteinsveien like vest for Flekkefjord sentrum. Ligger med nærhet til alle sentrumsfasiliteter samt korte avstander til skole og barnehage. Boligen er ny i 1988 med stadige fornyinger i senere år. Fremstår som godt ivaretatt gjennom årene. Nåværende eier har eid boligen siden 2015 og fornyinger og moderniseringer fremkommer i denne rapporten.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Det mangler snøfangere på boligen
-Det mangler rekkverk på utvendige støttemurer.
-Utvendige trapper mangler rekkverk.
-Store deler av utvendige overflater er fra byggeår.
-Det mangler håndløper i innvendige trapper.
-Store deler av innvendige og utvendige avløpsnett er fra byggeår.
-Mottatte plan og fasadetegninger stemmer ikke overens med dagens planløsning og leilighet i underetasje er ikke omsøkt kommunen.
-Det anbefales el-tilsyn på boligen.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Nærhet til alle sentrumsfasiliteter, skoler og barnehage
-3 bad inkludert leilighet.
-Romslig betongstøpt garasje.
-God parkering på egen tomt.
-5 soverom inkludert leilighet.
-Romslige terrasser og uteområder.

LOVLIGHET
Garasje
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.
Enebolig
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Plantegninger stemmer ikke overens med dagens bruk: Det er etablert egen leilighet i underetasje med egen inngang.
Flere inntegnede S-rom er i bruk som P-rom på befaringsdagen. Alle rom er inndelt etter bruk på befaringsdagen men bemerker at noe areal og leilighet er i bruk til annet formål enn omsøkt og dette krever søknad ifølge Plan og bygningsloven. Det er noe endringer på plantegninger i hovedetasje med større stue og ett mindre soverom.
Det finnes ikke plantegninger for loftsetasje. Ytterdør til vaskerom er fjernet samt adgang fra hoveddel til
leilighet er tettet. Ytterdør til leilighet er ikke inntegnet på mottatte tegninger. Veranda mot sør er ikke omsøkt kommunen. Det anbefales å ta kontakt med kommunen for avklaringer ang. endringer.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.

Oppvarming

Vedfyrt ovn i stue, for øvrig elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 20 246,30 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 8 550. Kommunale avgifter vil variere etter forbruk av vann og avløp. Faktureres direkte til seger 2 ganger i året.

Renovasjon kommer i tillegg og faktureres direkte til selger 2 ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1987/2816-1/41 Registrering av grunn
14.09.1987
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4207 Gnr:68 Bnr:11

2020/1148125-1/200 Omnummerering ved kommuneendring
01.01.2020 00:00

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for Gråsteinsveien 29, datert 01.10.1987.

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 1 131 120 per 2021.
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 4 072 031 per 2021.

Andre opplysninger

Alle integrerte hvitevarer (herunder eventuell oppvaskmaskin om det står i boligen på visningstidspunktet) på kjøkken følger med i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke dersom ikke det blir avtalt.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Selger har observert skjeggkre/sølvkre.
Skjeggkre er et beslektet insekt av sølvkre. Det lever kun innendørs og trives best ved høy fuktighet, men sammenlignet med sølvkre kan de klare seg også i tørrere miljøer. Skjeggkre er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra nyere og moderne boliger.
Bekjempelse av skjeggkre med forgiftet åte har vist seg å være svært effektivt. Skadedyrfirmaer som benytter denne strategien kan nå tilby en god og sikker sanering til en mye rimeligere pris enn hva som har vært tilfellet frem til nå.

Adresse

Gråsteinsveien 29 - 4404

Flekkefjord, Norge