Spennende investeringsobjekt midt i Kvinesdal sentrum med næringslokale og leilighet | Påmeldingsvisning

Sandbrodet 2

512_1679863613.jpg

Boligtype

Andre

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 3 000 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet i Kvinesdal sentrum med kort vei til alt av fasiliteter.

Tomt

Eiet tomt på 539 kvm. Usikre grenser, avvik kan forekomme.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 213 kvm, Bruksareal: 336 kvm, Bruttoareal: 367 kvm

1.Etasje: 111 / 119 / 127
2.Etasje: 102 / 114 / 120

Parkering

Biloppstillingsplass på tomten. Ellers parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under områdereguleringsplan for Liknes, datert 23.04.2012. Her fremkommer det følgende informasjon om eiendommen:
B/F/K11
Bebyggelsen tillates oppført innenfor de på planen angitte formålsgrenser.
Innenfor området tillates oppført bebyggelse for forretning, boliger og kontorer i inntil tre
etasjer og kombinerte tekniske infrastrukturer.
Tillatt bruksareal,
1.etasje skal benyttes til forretning. 2. og 3. etasje kan nyttes til bolig og/ eller kontorer.
Det må opparbeides 1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet og 1 pr. 75 m2 forretning / kontor.

Det gjøres oppmerksom på at det er kjøpers ansvar og risiko og søke kommunen for endring/bygging på eiendommen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1.Etasje: Kjøkken , gang, kontor/allrom, spiserom, trapperom 1, trapperom til leilighet, wc.
2.Etasje: Gang, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 4 soverom.

S-rom:
1.Etasje: Bod.
2.Etasje: 2 boder.
Kjeller: Kjellerom, trapperom.
Uinnredet kryploft: Uinnredet loftsrom.

Anvendelse: Bygning er innredet med næringslokale i 1. etasje og leilighet i 2. etasje.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Eiendommen ligger sentralt plassert i sentrum av Kvinesdal. Bygningen bærer generelt preg av alder og bruksslitasjer slik at noe
renovering må forventes.

Kjeller fremstår som original og uinnredet. 1. etasje er delvis pusset opp. Leilighet i 2. etasje bærer preg av bruksslitasjer og
utsatt vedlikehold.

Som det fremgår av rapporten er det registrert symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og
alder på bygningsdelene.

Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til isolasjon,
klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et avvik i forhold til
dagens standard.

Det vises forøvrig til rapportens enkelte punkter. Punkt med TG3 bør sjekkes nøyere:
– Kjøkkeninnredning (2. etg)
– Trapp (2. etg)
– Støttekonstruksjoner (kjeller)
– Vegg bad (2. etg)

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Det er montert luft til luft varmepumpe i 1. og 2. etasje, vedovn i 2.etasje, ellers elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk.
Privat vei. Tinglyst rett til adkomst til egen eiendom.
To vannmålere, en på hovedinntak og en på leilighet.
Adkomst til egen eiendom over gnr 104, bnr 169. Eier av denne eiendommen bærer 1/5 av vedlikeholdskostnadene av adkomst/fellesarealene.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 3.284,- pr. år.
Renovasjon til IRS på kr. 3.202,- pr år kommer i tillegg.
Forbruk vann 13,75 pr kubikk, forbruk kloakk 22,75 pr kubikk.

I tillegg kommer årlig avgift for branntilsyn/feiing på kr 475,- inkl.mva blir fakturert av Kvinesdal kommune om høsten.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1934/900208-1/41 05.06.1934 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
Vegvesenets betingelser vedtatt

1968/134-1/41 02.02.1968 JORDSKIFTE
Grensegangssak
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1986/71-1/41 07.01.1986 JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1989/1543-3/41 26.05.1989 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 4227 GNR: 104 BNR: 23

1916/900017-1/41 09.05.1916 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 4227 GNR: 104
BNR: 2

1991/3173-2/41 25.11.1991 MÅLEBREV
Areal 594,9 m2

2020/1125347-1/200 01.01.2020
00:00
OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere:
KNR: 1037 GNR: 104 BNR: 13

2004/262-1/41 Best. om adkomstrett 26.01.2004
rettighetshaver:Knr:4227 Gnr:104 Bnr:13
rettighetshaver:Knr:4227 Gnr:104 Bnr:23
rettighetshaver:Knr:4227 Gnr:104 Bnr:25
rettighetshaver:Knr:4227 Gnr:104 Bnr:25 Snr:1
rettighetshaver:Knr:4227 Gnr:104 Bnr:25 Snr:2
rettighetshaver:Knr:4227 Gnr:104 Bnr:25 Snr:3
rettighetshaver:Knr:4227 Gnr:104 Bnr:25 Snr:4
rettighetshaver:Knr:4227 Gnr:104 Bnr:25 Snr:5
rettighetshaver:Knr:4227 Gnr:104 Bnr:25 Snr:6
rettighetshaver:Knr:4227 Gnr:104 Bnr:25 Snr:7
rettighetshaver:Knr:4227 Gnr:104 Bnr:25 Snr:8
rettighetshaver:Knr:4227 Gnr:104 Bnr:26
rettighetshaver:Knr:4227 Gnr:104 Bnr:167
rettighetshaver:Knr:4227 Gnr:104 Bnr:168
Med flere bestemmelser

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter orange – Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 695 150 per 2018
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 502 540 per 2018

Andre opplysninger

Alle integrerte hvitevarer (herunder eventuell oppvaskmaskin om det står i boligen på visningstidspunkt) på kjøkken følger med i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke dersom ikke det blir avtalt.

Bygning er innredet med næringslokale i 1. etasje og leilighet i 2. etasje.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Johnny Klausen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Adresse

Sandbrodet 2 - 4480

Kvinesdal, Norge