Audiograf

Hørselssentralen søker etter audiograf i 100% fast stilling med arbeidssted i Flekkefjord. 

Hørselssentralen ved Sørlandet sykehus HF (SSHF) er lokalisert i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Stillingen er knyttet til kirurgisk poliklinikk Flekkefjord både fysisk og administrativt, men vil være faglig knyttet til klinikk Kristiansand og hørselssentralen ved SSHF. Hørselssentralen er bemannet med 7,5 audiografer i Arendal, 6 audiografer i Kristiansand og 1 audiograf i Flekkefjord. I tillegg til at det er en hørselskoordinator i Setesdalskommunene. Ved hver lokasjon har vi også 1 teknisk audiolog, 0,5 audiopedagog og 1 sekretær. Vi har alt klinisk audiologisk utstyr inkludert ERA og OAE. Vi følger NS-EN 15927:2010 i tilpassing og oppfølgning av høreapparatpasienter. Hørselsscreening er etablert ved fødeavdelingene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord.  

Som audiograf i Flekkefjord skal du primært sørge for at hørselshemmede i Listerregionen blir fulgt opp i henhold til god klinisk praksis. Du har oppgaver knyttet til oppfølgning av barn etter hørselsscreening. Du er en del av det faglige miljøet ved hørselssentralen SSHF og vil dermed delta på administrative og faglige samlinger ved avdelingen både fysisk og digitalt.

Vi samarbeider nært med hjelpemiddelsentraler, fylkesaudiopedagoger og kommunale hørselskontakter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder hvis du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Kundebehandling og enkel service
 • Tilpasning og justering av høreapparater
 • Audiometri
 • Screening av barn

Kvalifikasjoner

 • Autorisert audiograf
 • Ønskelig med erfaring som audiograf

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Må trives i aktivt og travelt miljø
 • Godt humør
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø i kirurgisk poliklinikk SSF
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø i ØNH ved SSHF
 • God opplæring
 • Muligheter til å bidra til videreutvikling av et godt tilbud i Flekkefjord for målgruppen

Kontaktinformasjon

Andreas Hamre, Enhetsleder, 478 29 561

Arbeidssted

Engvald Hansens vei 6
4400 Flekkefjord

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sørlandet sykehus HF

Referansenr.: 4680865449
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 10.12.2023

Om arbeidsgiver

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Audiograf

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2023-12-10T00:00:00