Tilkallingsvikarer barnehage 2023 – ID 1617

Kvinesdal kommune har 7 kommunale barnehager og det er et godt og tett samarbeid mellom dem når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid.
Kvalitet i barnehagen henger tett sammen med kvaliteten på relasjonene mellom barna og de voksne.
Virksomheten er svært opptatt av kompetanseheving og videreutvikling av tilbudet til det beste for barnet.
Vi ser spesielt etter voksne som er dyktige på relasjonsbygging og varm grensesetting.
Barnehagen jobber på systemnivå samtidig som vi øker kompetansen hos hver enkelt ansatt.  

Alle barnehagene vil fra tid til annen ha behov for tilkallingsvikarer og vi søker nå etter tilkallingsvikarer.
Det er behov for førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.  

Søknaden vil ikke bli besvart, men søkere blir kontaktet pr. telefon av avdelingsledere dersom de har behov for dem.
(Det blir kun sendt en automatisk mail). 

Vi ber om at følgende opplysninger fremgår i søknaden:

 • Ønsket arbeidssted 
 • Ønsket stillingsstørrelse 
 • Utdannelse

Kvalifikasjoner

 • Førskolelærer
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Annen relevant utdanning
 • Ufaglært med interesse for fagfeltet

Personlige egenskaper

 • Stabil, fleksibel og løsningsorientert
 • God relasjonskompetanse
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Alle ansettelser skjer på betingelse av at det blir levert godkjent politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse. 

Attesterte kopier av vitnemål og arbeidsbekreftelser samt dokumentasjon av godkjent tjenesteansiennitet må framlegges på forespørsel. Dette kan eventuelt lastes opp som vedlegg.

Kvinesdal kommune har fokus på å ha et inkluderende og likestilt arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Kvinesdal kommune er sertifisert arbeidsgiver i sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber systematisk for likestilling og mangfold i egen organisasjon.

Kvinesdal kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr.
Les mer på www.drømmejobben.com

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen.
Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.

Kontaktinformasjon

Charlotte Jansen Åvedal, Styrer Feda barnehage, 47831333
Anne Linn Egeland, Styrer Åmotsmarka barnehage, 91139423
Siv Irene Norås, Styrer Fjotland barnehage, 91 52 68 87
Eva Vatland Kongevold, Styrer Austerdalen barnehage, 94 13 34 58
Solfrid Egeland Eiesland, Virksomhetsleder barnehage, 90168959
Berit Ofte, Styrer Rafoss barnehage, 90524522
Anne Britt N Kristiansene, Styrer Knerten barnehage, 90 15 49 55
Jan Rune Strømland, Styrer Sentrum barnehage, 41502569

Arbeidssted

 Kvinesdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Kvinesdal kommune

Referansenr.:4601814237
Stillingsprosent: 100%
Annet
Søknadsfrist: 31.12.2023

Om arbeidsgiver

Vakre, vennlige og vågale Kvinesdal ligger sentralt plassert vest i Agder og har 6.000 innbyggere. Kommunen strekker seg fra fjord til fjell og gir innbyggere og besøkende alle typer naturopplevelser. Elva Kvina renner gjennom kommunesenteret og skaper en flott ramme om en kommune i vekst og utvikling. Kommunen har gode tjenester til innbyggerne og har sterkt fokus på næringsutvikling. 

For mer informasjon om kommunen; se www.kvinesdal.kommune.no

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Virksomhet barnehage - Tilkallingsvikarer 2023 - ID 1617

Antall stillinger:

1

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2023-12-31T00:00:00