Vil du kombinere jobb på sykehuset med sommer i Flekkefjord?

Sørlandet sykehus Flekkefjord er et lokalsykehus med akuttfunksjon for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Lund og Sokndal.

Vi kan tilby sommerjobb i et godt arbeidsmiljø. Hos oss jobber du i gode lokaler, arbeidet er godt organisert og det er kort vei til nærmeste leder.
Arbeidsmiljøet er preget av tillit til og respekt for hverandre, og det er et godt samarbeid mellom de ulike avdelingene på sykehuset. Hos oss får du ta del i mange spennende og lærerike oppgaver, og det gis god opplæring til alle våre vikarer.

Flekkefjord er en liten sørlandsby vest i Agder. Her kan du kombinere byliv med cafeer, restauranter og nisjebutikker og  flotte naturopplevelser. Alt dette innen gåavstand fra sykehuset.

I nærheten av Flekkefjord ligger andre koselige småbyer som Farsund og Lyngdal, og de flotte strendene på Lista er heller ikke langt unna. Som sommervikar blir du tatt godt i mot i avdelingene, og du vil kjenne på at det både er behov for deg og at du er ønsket i jobben hos oss. 

 • Opplev det gode liv i Flekkefjord her.
 • Aktiviteter og attraksjoner i Farsund og Lista området klikk her.
 • Ønsker du å ta en tur til Lyngdal kan vi friste med dette.

Her kan du se en video om hvordan det er å være nyansatt ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.

Vi har behov for ferievikarer i perioden juni 2024 – august 2024

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

I annonsen finner du oversikt over kontaktpersoner og hvilke avdelinger som trenger ferievikar.

Du må priotere i søknadsteksten hvor du ønsker å jobbe.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Vi søker etter:

 • Anestesisykepleiere
 • Operasjonssykepleiere
 • Intensivsykepleiere
 • Spesialutdannet sykepleiere 
 • Sykepleiere
 • Sykepleier m/dialysekompetanse
 • Jordmødre
 • Barnepleiere
 • Hjelpepleiere (sengepostene)
 • Sykepleiestudenter (sengepostene)
 • Medisinstudenter
 • Helsefagarbeidere
 • Assistenter

Vi tilbyr:

 • 80-100 % stilling
 • Rekruteringstilltak ved døgnenheter:
  • Ferievikarer som inngår avtale om å jobbe minimum 6 uker i 80-100% stilling, vil kunne få utbetalt en engangssum som sykepleier p.t. kr. 20 000,- og sykepleierstudent med fullført 2 år, kr. 7000,-
  • Sykepleierstudenter i 2. og 3. studieår, som inngår avtale om ferievikariat for sommeren 2024 (sykepleierstudent) og sommeren 2025 (nyutdannet sykepleier), og i tillegg avtale om arbeid minimum hver 3. helg i 3. studieår, kan få en ekstrakompensasjon på kr 30 000 som utbetales som et engangsbeløp. Ferievikariatets lengde må være minimum 6 uker og det må arbeides i 80-100% stilling i samme enhet som man har vært student. Ekstrakompensasjon for sommeren 2024 (punkt over) kommer i tillegg.

Kontaktinformasjon

Kari Olsen Håheim, Med. sengepost, 38 32 72 52
Maria Nedland, Intensiv avd., 38 32 72 93
Maria Sindland Løland, Med. sengepost, 38 32 97 43
Elin Bolme Haugen, Fødeavd., 38 32 73 11
Anette Årstad, Akuttmottak, 38 32 71 76
Monica Ringsbye, Med. pol., 38 32 73 41
Christina Bruseland Helle, Kir. sengepost, 38 32 72 01
Jana Wulff, Anestesiavd., 38 32 73 17
Christine Gürgen, Operasjonsavdelingen, 38 32 73 00
Vivian Holm-Hansen, Stab, 38 32 71 19

Arbeidssted

Engvald Hansens vei 6
4400 Flekkefjord

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sørlandet sykehus HF

Referansenr.: 4728824793
Stillingsprosent: 100%
Ferievikar

Om arbeidsgiver- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

 

Om stillingen

Stillingstittel:

Ferievikar 2024-jordmor/spesialutdannet sykepleier/sykepleier/hjelpepleier/sykepl.og med.stud.

Antall stillinger:

20

Heltid/deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

2024-03-31T00:00:00