Flekkefjord ungdomsskole

Flekkefjord ungdomsskole har ca 380 elever fra 8. – 10. klasse. Ungdomsskolen ligger på Uenes ved siden av Ueneshallen og Flekkefjord videregående skole, studiested Flekkefjord. Det er derfor stor aktivitet og et rikt ungdomsmiljø rundt skolen.

Flekkefjord-ungdomsskole_Karolina-Ulfig-AGDER-2-web

Flekkefjord ungdomsskole er miljøsertifisert, og er et såkalt Miljøfyrtårn. Her jobbes det med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning. Elevene i 9. klasse har for eksempel redesignet stoler (stoler donert fra NMS Gjenbruk) som ble gitt bort til butikkene i byen (2023) – slik at de som trenger det kan ta seg en hvil på handlerunden i byen. Prosjektet er basert på en idé av Elisabeth Grytten, leder av Flekkefjord Handicaplag. 

”Forståelse, Utvikling, Samhold” er skolens visjon.  Målet er å skape en dypere og større forståelse, en faglig og sosial god utvikling og på skolen oppleve og være bidragsyter til godt samhold. Sammen med FAU har skolen i en årrekke arbeidet med Europa-prosjekter hvor årlige besøk til bl.a. krigsfangeleirene i Auschwitz har gitt elevene mektige opplevelser, inntrykk og ballast videre i livet. Skolen ønsker å ta vare på de unges egenverdi, gi dem tro på at toleranse og likeverd, ta personlig ansvar og bli trygg på seg selv er verdier og egenskaper som gir grunnlag for å bli medskapere til et godt samfunn. Flekkefjord ungdomsskole er en skole for framtida, der ny teknologi og nye verktøy tas i bruk, samtidig som relasjoner mellom mennesker vektlegges. Det er i gode møter mellom mennesker det skapes grunnlag for god læring.