Gyland skole

Gyland-skole-web

Gyland skole ligger flott til, i den trivelige bygda Gyland, ca. 20 kilometer fra Flekkefjord sentrum. Skolen har fokus på et godt skolemiljø. Derfor er det viktige sosiale mål på ukeplanen hver uke, for at alle skal bli bevisste på hva som gir hver enkelt en god hverdag. Sosiale og fysiske aktiviteter er viktige redskaper for å lage gode opplevelser for elevene, samtidig som de kan bidra til å knytte bånd mellom de enkelte. Gyland skole har morgensamling, jobbing med klassemiljø, fellesprosjekter på tvers av trinnene, solidaritetsfest, besøk fra Teknisk senter, Girl Tech Fest, museumsbesøk, turer, grilling, skidag, julefest, og juleverksted. Skole og hjem samarbeider om aktiviteter som fremmer humor og glede! 

I tillegg til skolens undervisning, kan elevene dra nytte av lokale ressurser og attraksjoner. Det finnes mange turstier og sykkelruter i området, som gir mulighet for fysisk aktivitet og utforsking. Gyland har også et aktivt lokalsamfunn, med ulike arrangementer og aktiviteter som kan berike elevenes hverdag utenfor skoletiden.