Nasjonalforeningen Kvinesdal, Sirdal, Flekkefjord Demensforening