Aeron

AERON er en teknisk totalentreprenør innen ventilasjon, varme & kulde, rør, elektro og automasjon til marine, offshore og landbasert virksomhet – en solid virksomhet med nøkkelferdige løsninger.

literregionen-aeron-montoerer9H6A9968

Hvem er vi?

Vi er totalt over 110 ansatte med ca. 50 ansatte i Flekkefjord. Vi har tverrfaglig kompetanse der vi prosjekterer og leverer nøkkelferdige tekniske anlegg. Vi er finansielt sterke med en solid eier i AF Gruppen. 

Vi er med deg hele veien – AERON er en multidisiplinær aktør som kan ta ansvar for alt fra prosjektering til ferdigstillelse «From conception to completion». Vi har et egenutviklet AERON automasjonssystem med AERON Connect for fjernstyring av anlegg og vi kan programmere, bygge, installere og vedlikeholde alle anleggene med interne ressurser.

Grundighet og hardt arbeid – Vi har en tradisjonsrik kultur basert på våre verdier med grundighet og hardt arbeid, vilje til lønnsom vekst, være til å stole på og ledelse gjennom tilstedeværelse og innlevelse. Vi har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk. Våre leverandører og underentreprenører i våre prosjekter må forplikte seg til å følge våre verdier og krav til adferd inklusive prinsippene i FN’s Global Compact.

Ansvar, vekst og trivsel – Vi fokuserer på å ha godt arbeidsmiljø der mangfold verdsettes og trakassering ikke tolereres. AERON har i mange år tatt inn lærlinger som senere har fått fast ansettelse og vi legger stor vekt på at de ansatte skal få mulighet til å utvikle seg og ta større ansvar. AERON holder til i et moderne bygg like ved E-39, har eget AERON bedriftsidrettslag, trimrom på arbeidsplassen, og flere sosiale arrangementer.

Mangfoldskultur – Våre ansatte og arbeidstakere møter vår mangfoldssatsning både gjennom kultur og systemer. Vi er en del av AF Gruppen som ble kåret av Financial Times som et av Europas beste selskaper innen mangfoldsarbeid. Vi har nulltoleranse for trakassering og de ansatte oppfordres til å varsle om det er noe som ikke er greit. I Flekkefjord har vi ansatte fra alle de nærmeste kommunene som Lund, Sokndal, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund.

Bærekraft og energieffektivitet – Verden trenger energieffektive løsninger. Vi arbeider fremtidsrettet, med energieffektive og bærekraftige løsninger til både nybygg og eksisterende bygg. Vi tilbyr smarte tekniske løsninger som vil være lønnsomme både for våre kunder og miljøet og følger etiske retningslinjer, lover og regler for å minimere negativ påvirkning på klima og miljø. Ved å tilby varmepumper, solcelleanlegg og utnytte fornybar energi i både sol, luft og vann, tilbyr vi bærekraftige fremtidsrettede løsninger.

Støtter lokalsamfunnet – Vi støtter lokalmiljøet gjennom sponsing av både kultur og idrettslag og ved å bidra gjennom Smaabyen Flekkefjord.

Utvikling og vekst – Aeron opererer både lokalt, nasjonalt og globalt og kan derfor gi de ansatte mulighet for mange interessante arbeidsoppgaver med oppdrag i mange land. Siden vi er de del av AF Gruppen vil det også være muligheter for opplæring og videreutvikling innen fag og ledelse gjennom AF Akademiet. AF sin ambisjon er å kunne tilby våre ansatte Nordens beste lederskole.

Jobbe hos oss?