Flekkefjord Elektro

Flekkefjord Elektro har et bredt tilbud innen skipsinstallasjoner, landbasert installasjon (hus, hytter og næringsbygg), industri og offshore.

Flekkefjord-elektro-2-web

Hvem er vi?

Flekkefjord Elektro ble etablert i 1990 og er et heleid datterselskap av Iversen Holding. I oppstarten arbeidet vi hovedsakelig med skipsinstallasjoner. I dag har vi også et bredt tilbud innen landbasert installasjon (hus, hytter og næringsbygg), industri og offshore. Vi har valgt å satse på kunnskap, og tilbyr en samlet løsning innen sterk- og svakstrøm. Vårt motto er «Fokus på kvalitet og god service».  

Flere baser

Vi holder til i Svegeskogen industriområde, ca. 2 km vest for Flekkefjord sentrum. Her er administrasjonens kontorer, samt lager og møteplass for landavdelingen. Videre har vi lager og møteplass for noen servicemontører på Tonstad i Sirdal, ved Håndverksenteret i Kvinesdal og på Moi.  Flekkefjord Elektro har dessuten en reiseavdeling som engasjeres på både onshore- og offshore-oppdrag, på rigger og verft.

Faglig tyngde og variasjon

Flekkefjord Elektro tilbyr alt fra avansert elektroarbeid som ofte krever tyngre saksbehandling basert på erfaring og høy formell utdannelse, til enklere oppgaver. Kjernekompetansen kan oppsummeres med høy grad av industriell erfaring som overførers til det private markedet, som representeres ved solid dokumentasjon og gode løsninger. I tillegg til prosjektering og installasjon produserer vi styreskap på eget tavleverksted. Vi har også en avansert graverings- og fresemaskin som gjør oss i stand til å levere skilter i de fleste materialer.

Stor opplæringsbedrift

Det er ca. 80 ansatte i firmaet. I tillegg leier vi inn personell på de større prosjektene. Flekkefjord Elektro er en av distriktets største opplæringsbedrifter innen elektro. Vi tar inn lærlinger hvert år. Hos oss får de en variert praksis fra både service og industri. Vi gir regelmessige opplæringskurs til de ansatte når det er nødvendig, fordi vi vektlegger trivsel, kompetanse og høy kvalitet.

Bærekraft

Fremtiden er spennende med enorme muligheter og utfordringer innen det grønne skiftet. Her er vi i fremste rekke blant aktørene i det regionale markedet. Sammen med kunden arbeider vi for bærekraftige løsninger og innovasjon.

Lokalt engasjement

Vi er en bedrift med ca. 80 ansatte, noe som gir et solid bidrag til lokalmiljøet, befolkningsmessig, kompetansemessig, miljømessig og ikke minst, økonomisk. Ellers støtter vi opp om flere idrettslag, ikke bare i Flekkefjord, men også på Hidra, Sira, Sirdal og Kvinesdal. Toppen på kransekaka er den tradisjonsrike Fjellparkfestivalen, der støtten vår nok er større i varer og verktøy, enn penger.

Sosialt samvær

Vi verdsetter et positivt og trivelig arbeidsmiljø som en avgjørende faktor for suksess. Derfor arrangerer vi en rekke sosiale utflukter og arrangementer som gir våre ansatte muligheten til å slappe av, feire og knytte bånd med kollegene. Fra sommerfesten og det unike julebordet til sporadiske fredagspils, sørger vi for å skape en fantastisk atmosfære både på og utenfor arbeidsplassen. Vi er fast bestemt på å skape et inspirerende og motiverende miljø der våre ansatte trives, føler seg verdsatt og støttet, og kan yte sitt aller beste hver eneste dag.

Jobbe hos oss?