NorDan

NorDan er Norges ledende leverandør av vinduer og en av Nord-Europas største produsenter av vinduer og dører.

eyJwYXRoIjoibm9yZGFuXC9maWxlXC9ndDd2aE1lSE5wTEZVRGtCZWZiaC5qcGcifQ_nordan_hXKxaJEXwrvgCIEFNrgPBIKDG_ujb2fTl5YWKtXxH2w[1]

Hvem er vi?

NorDan er Norges ledende leverandør av vinduer og en av Nord-Europas største produsenter av vinduer og dører. Vi er en familieeid bedrift og i 2026 feirer vi 100-års jubileum. Vi har fokus på kvalitet, lager bærekraftige produkter med lang levetid og har i tillegg markedets beste garantiordning mot sluttkunde. På Moi har det historisk sett vært tung kompetanse innen treindustri, noe som har gitt oss et konkurransefortrinn. Vi bruker mye ressurser på produktutvikling og kvalitetskontroll. 

Perfekt samspill

NorDan har et godt arbeidsmiljø. Det er korte avstander og kollegaer møtes på tvers av avdelinger. Vi har en visjon om «Perfekt samspill». Målet er ikke at vi skal være perfekte, men at vi stadig søker det perfekte samspillet mellom mennesker, produksjonsteknologi og medarbeidere. Det gjør hverdagen bedre for oss alle.

Sosialt og aktivt

Alle ansatte er automatisk medlem av bedriftsidrettslaget til NorDan. Her tilbys blant annet treningsrom, skyting, volleyball og badminton. Vi legger opp til å være sosiale i lunsjen og til frokost i vår felles kantine, i tillegg til at det er flere sosiale sammenkomster i løpet av året. 

Mangfold

De fleste av våre ansatte kommer fra lokalområdet og omegn. Bransjen vi tilhører har ofte en lav kvinneandel og en stor andel fagarbeidere. Sammenligner vi med bransjen generelt, har vi en relativt stor kvinneandel på 26% (ca. 9% i bransjen). Videre er ca. 17% ansatte i vår produksjon er første eller andre generasjons innvandrere.  

Bærekraft og lokalt engasjement

Bærekraft har vært en del av vår virksomhet i en årrekke. Vi var første vindusleverandør som fikk Svanemerket, allerede i 2007. Vi har satt tydelige bærekraftsmål mot 2030 og jobber målrettet for å nå dem. NorDan har en egen sjef for bærekraftsarbeidet i bedriften. Vi er dessuten en stor bidragsyter i lokalsamfunnet og støtter opp om lokale organisasjoner og foreninger. NorDan ønsker å være en viktig bidragsyter for at kommunen skal bli et attraktivt sted å bosette seg i. 

Muligheter og utvikling

NorDan utforsker stadig nye markeder og søker utvikling, noe som gir oss store muligheter for fremtiden. Det er høyt under taket og korte avstander for å få prosjekter løftet opp til ledelsen. Dette gir oss som ansatte mulighet til å være kreative både når det gjelder utvikling av egne produkter, men også å løfte blikket med tanke på nye markeder. NorDan byr på interne karrieremuligheter i tillegg til utvikling.

Jobbe hos oss?