Pilar Byggrådgivning

Pilar er et rådgivende ingeniørfirma som bistår med planlegging, prosjektering og oppfølging av bygge- og anleggsprosjekter. Firmaets hovedkompetanse er prosjektadministrasjon, byggeteknikk, geoteknikk og miljøsanering. 

Bilde av de ansatte på Pilar

Hvem er vi?

Rådgivere innen bygg- og anlegg – Pilar er et rådgivende ingeniørfirma som bistår med planlegging, prosjektering og oppfølging av bygge- og anleggsprosjekter. Firmaets hovedkompetanse er prosjektadministrasjon, byggeteknikk, geoteknikk og miljøsanering. 

Historie – Pilar Byggrådgivning endret firmanavnet fra Arentz & Kjellesvig i 2022. Firmaet ble etablert i 1988 og har siden da vært et solid, lokalt rådgivende ingeniørfirma med godt renomme i byggebransjen. Etter et generasjonsskifte i firmaet, ga vi navn og profil en ny drakt tilpasset fremtidig drift og utvikling – Vi ble Pilar.

Kjent aktør i Flekkefjord – I flere tiår har ingeniørfirmaet Arentz & Kjellesvig vært en kjent aktør i det lokale næringslivet i Flekkefjord. Blant annet for Spira (prosjektledelse), Flekkefjord Sparebank Arena (byggeledelse) Fabrikkgården (byggeteknisk prosjektering), Sentrum barnehage (prosjektledelse), i tillegg til en rekke andre større prosjekter både i Flekkefjord og andre byer.

Unge ansatte og medeiere – Pilar er eid av ansatte og er et uavhengig rådgivende ingeniørfirma. Vi har lav gjennomsnittsalder i firmaet, der 4 av 6 ansatte er i 30-årene. Vi er medlemmer av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og har sentral godkjenning. Vi holder til i Flekkefjord og har siden 2000 vært en del av S32 – Strandgaten Kompetansesenter. Av 6 ansatte er det 5 menn og 1 kvinne. Vi ønsker gjerne flere kvinnelige ansatte.

Høy kompetanse og digital styrke – Alle ansatte i Pilar har høy utdanning som enten ingeniør eller sivilingeniør innen bygg- og konstruksjonsfag. Vi har også god digitalkompetanse og benytter bla. avanserte beregningsprogrammer i vårt arbeid. Pilar er også grunder og deleier av FotoBIM as som driver med 360° fotografering og dronefoto.   

Mentor til nyansatte og flat struktur – Pilar har en god arbeidskultur, der alle ansatte gis ansvar i byggeprosjekter. Vi er flere personer som samarbeider i prosjektene og tar faglige diskusjoner. Det er en flat lederstruktur. Nyansatte får tildelt en mentor i bedriften, som de kan støtte seg på faglig.

Fremtidsrettet – Pilar er en fremtidsrettet bedrift, med en solid anerkjennelse i bransjen og et stort kundenetteverk. Både offentlige- og private byggherrer, entreprenører, industri, andre rådgiverfirmaer og privatpersoner. Vi har også et bredt kundeområde, med hovedfokus fra Stavanger til Kristiansand.

Miljøfokus – Vi fokuserer på bærekraft og miljørettet gjennomføring av byggeprosjekter. Gjennom oppdragene våre innen miljøsanering, kartlegger vi bygningsmaterialer for gjenbruk – og hindrer giftstoffer som er farlige for helse og miljø å spre seg i naturen. Vi jobber for tiden også med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Godt arbeidsmiljø og fine fellesopplevelser – Hos Pilar har vi fleksibel arbeidstid og definert kjernetid. Vi fokuserer på samarbeid, trivsel og sterke bånd gjennom minnerike opplevelser. Bli med på spennende firmaturer og delta i morsomme teambuildingsaktiviteter som bedriftsstafetter. Vi arrangerer sosiale events som padeltennis og middager, og ansatte organiserer egne uformelle møter med aktiviteter som løping og turer i skogen utenfor arbeidstiden.

Større sosialt miljø via kontorfellesskap på S32 – Bedriften er del av en felles lunsj-ordning med resten av S32, der ansatte oppfordres til å bli kjent med de andre ansatte på bygget. I samme forum blir det også arrangert pizzakvelder, foredrag, vinlotteri, etc.  

Utviklingsmuligheter – Alle ansatte i Pilar har høy utdanning og alle gis ansvar gjennom prosjektene de har ansvar for. De ansatte kan jobbe innen flere fagområder innen våre kjerneområder. Videre satses det på kursing for videreføring av kompetanse, holde seg oppdatert på endrede krav eller for å få kompetanse innen nye fagområder.  

Støtter lokalsamfunnet – Vi engasjerer oss sterkt i lokalsamfunnet. Pilar bidrar med realisering og gjennomføring av både store og små byggeprosjekter som alle bidrar til å styrke lokalsamfunnet. I tillegg er vi med som sponsor på en rekke lag og foreninger, samt prosjekter.

Jobbe hos oss?