Sparebanken Sør

Sparebanken Sør er Sørlandets største lokale og regionale bank, med kontorer fra Bryne i vest til Sandefjord i øst.

Sparebanken-Sor-web

Hvem er vi?

Vi arbeider for bærekraftig vekst og utvikling og støtter både privatpersoner og næringslivet i Flekkefjord og resten av regionen. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og gir tilbake til landsdelen i form av gaver til lag og foreninger og fra 2023 får våre kunder kundeutbytte. 

Gavefond og kundeutbytte

Som sparebank er vi samfunnseie og skal bidra til utvikling av landsdelen. Det gjør vi når vi hvert år deler ut gaver til små og store tiltak; når vi sponser lokale lag og foreninger; og når vi nå også deler av overskuddet vårt med kundene. For 2022 delte vi ut 226 millioner kroner i kundeutbytte – og vi har satt av 149 millioner kroner til gavefondet. Vi gir tilbake til landsdelen og vi bryr oss!

To århundrer med erfaring

Vi har vært en del av landsdelen i snart 200 år. Vi kjenner kundene, landsdelen, lokalsamfunnene og næringslivet. I dag er Sparebanken Sør en kompetanse- og teknologibedrift. Den tradisjonelle bankkompetansen er supplert med teknologer, jurister, analytikere, markedsførere og en rekke andre fagdisipliner.

Fordeler og sosiale tiltak

Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og et godt arbeidsmiljø er avgjørende for at alle skal trives og prestere. Derfor har vi gode fordeler for de ansatte, en rekke sosiale tiltak, samt fokus på karriereutvikling og kompetanseheving internt. Det er kamp om de kloke hodene og kompetansen i landsdelen. Derfor jobber vi hele tiden med å opprettholde posisjonen som en attraktiv arbeidsplass.

Mangfold

Mangfold er en styrke. I 2018 ble vi, som første bank, sertifisert innen likestilling og mangfold – og vi ble re-sertifisert i 2022. Vi er rundt 500 ansatte i Sparebanken Sør – og om lag halvparten er kvinner og halvparten er menn. I lederroller, inkludert toppledelsen, er det nå nesten 40 % kvinner.

Sertifisert Miljøfyrtårn

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn, en del av Klimapartnere, og har tilsluttet oss en rekke initiativer innen bærekraftsfeltet. Sustainalytics er en av de mest anerkjente internasjonale bærekraftsratingene, og måler over 15 000 selskaper over hele verden. Vi er nå målt to ganger, og plasseres som verdens syvende beste «regionale bank», og på 34. plass av totalt 1005 banker i verden. Det motiverer for videre arbeid!

Trygghet og utviklingsmuligheter

Våre verdier er «stødig, engasjert og framtidsrettet», noe som preger alt vi gjør. Det preger også kulturen internt, hvordan vi jobber og hvordan vi møter kunder og våre omgivelser. Vi er stolte av å kunne si at vi scorer svært høyt på medarbeiderundersøkelser. Hos oss finner du et trygt og godt arbeidsmiljø, med interne utviklingsmuligheter og medarbeidere med stort engasjement og hjerte for både kundene, banken og landsdelen.

Jobbe hos oss?