12 solgt. Skottelia – 22 Helt unike terrasserte leiligheter med helt fantastisk sjøutsikt og veldig gode solforhold!

Skottelia

642_1787920783.jpg

Boligtype

Leilighet

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr ,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Beskrivelse

Vi har gleden av å presentere ett helt unikt prosjekt i Flekkefjord.

Prosjektet heter Skottelia og ligger fantastisk til mellom Grønnes og Olsbys utsikt.
Prosjektet består av totalt 22 leiligheter fordelt på to bygg. Størrelsen blir mellom 65 til 159 kvm.
Det blir to terrasserte blokker som vil gi store terrasse, lite innsyn og fantastisk sjøutsikt. Totalt går blokkene over fem etasjer.

Eiendommen ligger vestvendt med meget gode solforhold.

Leilighetene leveres helt nøkkelferdige og klare til innflytting.
Det blir vannbåren varme anlegg med varme i gulv i stue, kjøkken og inngangspartiet. Det blir varmekabler på badet. Flott kjøkken fra Strai som er tilpasset den enkelte leilighet. Selvfølgelig ventilasjonsanlegg og felles brannvarslingsanlegg.
Det er valgt lekre løsninger og materialvalg til leilighetene.

Medfølger carport til hver leilighet samt utebod.
Mulighet for å kjøpe ekstra utebod og parkeringsplass.

Beliggenhet

Alle leilighetene vil få en helt utrolig flott sjøutsikt og veldig bra med sol. Det er ca. 70 meter til sjøen.
Fra leilighetene vil det bli laget gangvei ned til sjøen slik at det blir kort og enkel adkomst til sentrum.
Sentrum ligger kun 400 meter unna, så her er det en perfekt gangavstand.

Kjøreveien til leilighetene blir på Skottelia / Grønnes.

Prisinformasjon

Prisliste prosjekt Skottelia pr. juni 2023.

Leil. 101Bra 109 – 4-roms. Pris 5.900.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 102Bra 80,3 – 3-roms. Pris 4.000.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 103Bra 75,5 – 3-roms. Pris 3.800.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 104Bra 73,5 – 2/3-roms. Pris 3.500.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 105Bra 93,6 – 3/4-roms. Pris 4.750.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 201Bra 109 – 4- roms. Pris 5.500.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 202Bra 80,3 – 3 -roms. Pris 3.800.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 203Bra 75,5 – 3-roms. Pris 3.650.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 204Bra 73,5 – 2/3-roms. Pris 3.400.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 205Bra 93,6 – 3/4-roms. Pris 4.400.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 301Bra 109 – 4-roms. Pris 5.700.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 302Bra 80,3 – 3-roms. Pris 4.000.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 303Bra 75,5 – 3-roms. Pris 3.750.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 304Bra 73,5 – 3-roms. Intern solgt inkl. parkering. + omk.
Leil. 305Bra 93,6 – 4-roms. Pris 4.500.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 401Bra 92,3 – 3-roms. Pris 6.000.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 402Bra 68,7 – 3-roms. Pris 4.000.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 403Bra 116,4 – 4-roms. Pris 7.200.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 404Bra 90,1 – 3-roms. Pris 5.500.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 501Bra 164,3 – 5-roms. Pris 10.600.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 502Bra 116,4 – 4-roms. Pris 7.200.000 inkl. parkering. + omk.
Leil. 503Bra 90,1 – 3-roms. Pris 5.600.000 inkl. parkering. + omk.

Omkostninger

Eks. ved leil. på 80 kvm.

Omkostninger:
172,- (Pantattest kjøper – lagt ut av megler)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
12.000,- (Dokumentavgift av tomteverdi. 6000 kr. pr. kvm. i avgiftsgrunnlag. Dvs. en leilighet på 80 kvm. har tomteverdi 480.000. Dokumentavgiften vil da bli 12.000)

13 342,- (Omkostninger totalt)

Ferdigstillelse

Selger tar sikte på at eiendommen blir ferdigstilt 4 kvartal 2024. Angitt tidspunkt er foreløpig og ikke bindende eller dagmulktsutløsende.

Så snart selger har vedtatt byggestart og opphevet forbeholdene skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Utløpet av overtakelsesperioden er bindende og dagmulktsutløsende.

Senest 10 uker før ferdigstillelse av eiendommen skal selger gi kjøper skriftlig melding om overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

Dersom selger ferdigstiller eiendommen i god tid før overtakelsesperioden beskrevet i ovenfor, kan selger kreve overtakelse inntil fire måneder før denne fristen. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Overtakelse skjer straks boligen er ferdigstilt og bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog vil overtakelse skje ved midlertidig brukstillatelse dersom kommunen utsteder slik midlertidig brukstillatelse. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.

Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Kjøper skal varsle om ev. forhold som påberopes som mangel ved eiendommen. Det påpekes at dette gjelder alle forhold kjøper avdekker eller med rimelighet burde avdekket ved gjennomgangen. Ev. reklamasjoner og selgers standpunkt til disse skal protokolleres og overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.

Selger skal overlevere eiendommen i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.

Kjøper aksepterer at alle utbedringer, overtakelser og ettårsbefaringer avholdes innfor normal kontortid.

Kjøper kan nekte overtakelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under overtakelsen.

Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt eiendommen. Hvis eiendommen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.

Beskrivelse av tomt

Det blir asfaltert på baksiden av bygget rundt parkeringsområdet ved parkeringsplasser og carportene. Gulvene i bodene blir støpt.
Videre blir det lekeplass foran bygget i 1. etg. Lekeplassen vil ligge ca. en meter under gulvet til 1. etg. Det blir en gangvei ned foran bygget bestående av stein/betong.
Resten av uteområdet kommer detaljene på når terrenget er ferdig utsprengt.

Tomten er under fradeling og sammenføying og arealet er kun stipulert.

Diverse

Det medfølger ikke med noe solskjerming.

Det er mulighet for å leie båtplass på langtidsleie rett nedenfor prosjektet.
Det er pr. dags dato 12 ledige båtplasser. Båtplasser kan leies for 10 år eller for 25 år.
Bredden på båtplassen er ca. 3,3 meter senter senter. Lysåpning ca. 2,9 meter. Lengde ca. 6 meter.
Kontakt Maja Kongevold for videre info og avtale.

Det klargjøres for lading av el-biler.

Oppvarming

Det blir vannbåren varmeanlegg med varme i gulv i kjøkken, stue, entrè og i gang. Det blir varmekabler på badet.

Generell orientering

Sørlandet boligbyggelag er engasjert som forretningsfører i sameiet.
Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil bli belastet sameiet.
Det er ingen plikt for eiere i sameiet til å være medlem i Sørlandet boligbyggelag. De skal kun være forretningsfører.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Garasje/parkering

Det er inkludert en carport til hver leilighet i prisen.
Det blir bra med gjesteparkeringsplasser.

Organisasjonsform

Boligene selges som eierseksjoner, og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet er planlagt å bestå av totalt 22 boligseksjoner. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge eiendommen seksjonert i eierseksjoner, senest før overtakelse.

Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner og vedtektene. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og eventuelle husordensregler.

Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23.

Selger forbeholder seg retten til å etablere ett sameie. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene kan bli endret som følge av selgers valg av organisering av prosjektet.

Midlertidig brukstilatelse og ferdigattest

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.
Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.

Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Forbehold fra utbygger

Det tas forbehold om at selger har oppnådd salg tilsvarende minimum 50 % av brutto salgsverdi
Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse (bygningsarbeider) er gitt innen X.
Det tas forbehold om åpning av byggelån.
Igangsettelse av prosjektet forutsetter X % forhåndssalg.

Nevnte forbehold skal være avklart innen X.

Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.

Tilvalg og endringer

Det er mulig å gjøre tilvalg og endringer.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

Budgivning

Budgivning i forbrukerforhold
Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Budgivning utenfor forbrukerforhold
Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Ansvarlig megler

Bjørn Skjæveland

Adresse

Skottelia - 4400

Flekkefjord, Norge