Augland – Fantastisk landbrukseiendom på ca. 1070 dekar! Lang strandlinje, hyttetomter, båtanlegg, jaktrettigheter!

Paradisveien 40

947_655dc1be-100c-4091-9778-7f96d803b69e.jpg

Boligtype

Gårdsbruk/Småbruk

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 8 250 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Kort om eiendommen

Vi har en attraktiv og idyllisk landbrukseiendom for salg på Augland i Lyngdal kommune. Eiendommen består av et våningshus fra 1850 som ble påbygd i 2006, en frittstående garasje i 2007 med innredet loft og driftsbygning fra 2004-06. Våningshuset er varsomt renovert. Her er det hentet fram mye av de orginale detaljene. som laftete vegger og gamle innerdører.

Eiendommen består av 13 teiger. Totalt dyrket mark ca. 40 dekar. Beite på ca. 20 dekar. Skogen er på ca. 500 dekar. Resten annet markslag.

Det er godkjennelse på 15 hyttetomter, småbåtanlegg i Lenefjorden, gode jaktmuligheter på storvilt og småvilt, flere utviklingsmuligheter og flere bruksmuligheter m.m.

Dette er en sjelden mulighet for deg som vil bo tilbaketrukket samtidig kort vei til det meste, stort areal til dyrking m.m.

Beliggenhet

Eiendommen ligger idyllisk til på Augland. Her er helt usjenert beliggenhet i vakre og landlige omgivelser.
Augland har spredt bebyggelse og en del fritidsbebyggelse.
Det er ca. 10 km til Lyngdal sentrum.

Adkomst

Fra Lyngdal:
Ta inn på Eierslandsveien like ved Bondekompaniet og følg denne ca. 4 km. Ta så inn på Paradisveien til høyre og kjør til enden. Det er skiltet til Augland.

Fra E-39:
Ta inn på Kinnungslandsveien, for så å ta til venstre inn på Eierslandsveien. Følg denne til du ankommer Paradisveien. Det er skiltet til Augland.
Se skilting fra Aktiv Eiendomsmegling.
Denne veien er det en bom på som kan være låst.

Omkostninger

8 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
240,- (Pantattest kjøper – lagt ut av megler)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
206 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 250 000,00))

225 390,- (Omkostninger totalt)

8 475 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med megler.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

Innhold

Vi har en attraktiv og idyllisk landbrukseiendom for salg på Augland i Lyngdal kommune. Eiendommen består av et våningshus fra 1850 som ble pusset opp og påbygd i 2006, en frittstående garasje med innredet loft i 2007 og driftsbygning fra 2004-06. Våningshuset er varsomt renovet. Her er det hentet fram mye av de orginale detaljene. som laftete vegger og gamle innerdører. Boligen er delvis malt opp i tidsriktige farger og påbygget glir fint sammen med den eldste delen.

Boligen inneholder: Entre, mellomgang. 2 stuer, kjøkken, soverom og bad/ wc. Loftet har en gang og 3 soverom. Kjelleren har en grovinngang med dusj, toalett, badstu, teknisk rom og lagerrom.
Garasjen er delvis innredet men det gjenstår noe arbeid. Her er blant annet bad/ wc, disponibelt rom og to store rom på loftet. Driftsbygningen har god takhøyde med store kjøreporter og et disponibelt rom.
På utsiden av boligen er det en stor hage med prydbusker og det går en liten grusveg opp til driftsbygningen.

Eiendommen består av 13 teiger og har bl.a. fulldyrka jord på ca. 40 dekar, beite på ca. 20 dekar og ca. 500 dekar med produktiv jord. Eiendommen har strandlinje til Lenefjorden og vannlinje til Auglandsvatnet. Det medfølger også en del av Hornsøya.

Fra Lyngdal sentrum er det ca. 10 km og i området er det spredt bebyggelse med en del fritidseiendommer.
Dette er en unik sjanse til å oppnå drømmen om et gårdsbruk med en bygningsmasse som holder god stand. For den rette så ligger det et enormt potensiale for å å drive gården videre med mange muligheter.

Det er gode jaktrettigheter til eiendommen.
Det er konsesjon, boplikt, driveplikt og odel på eiendommen.

Det er flere utviklingsmuligheter til eiendommen. Det er allerede innregulert 15 hyttetomter. Det er vedtatt småbåthavn i Lenefjorden.

Velkommen!

Standard

Våningshuset ble påbygd og renovert i 2006. Driftbygning og garasje ble bygd i henholdsvis 2004 og 2007.

Våningshus:

1.etasje:
Entre/ hall
Malt panel i tak med drager, laft og malt panel på vegger og heltre gulv.
Åpent inngangsparti som er en del av mellomgangen.

Mellomgang:
Malt panel i tak med drager, laftete vegger og heltre gulv.
Her er trapp til loft og tofløyet dør til hagen.

Stue:
Malt panel i tak med drager, malt panel på vegger og heltre gulv.
Koselig stue med vedovn.

"Piano" stue:
Malte bord med drager, malt panel på vegger og heltre gulv.
Liten, koselig stue.

Kjøkken:
Malt panel i tak med drager, malt panel på vegger og heltre gulv.
Fint kjøkken som er tilpasset boligen på en fin måte. Her er plass til spisebord hvor man kan se ut på hagen.

Oppholdsrom:
Malt panel i tak med drager, maltpanel og laft på vegger, heltre gulv.
I forlengelse av kjøkkenet er det et lite oppholdsrom med en flott etasjeovn. Herfra er det adkomst til kjeller.

Entre/ gang:
Panel i tak, panel på vegger og flislagt gulv.
Praktisk gang som er en del av tilbygget. Her er sikringskapet plassert med automatsikringer.

Bad/ wc:
Panel i tak, flis på vegger og flislagt gulv med varmekabler.
Badet er fra 2004 og inneholder servant, badekar, dusj og opplegg for vaskemaskin.

Soverom 1:
Panel i tak, tapet på vegger og heltre gulv.
Soverommet har god størrelse med direkte adkomst til badet.

Loft:
Loftsgang:
Malt panel i tak, laftete vegger og heltre gulv.
Romslig gang med flott laft på vegger med masse historie. I taket er det et takvindu som gir fint lys i rommet.

Soverom 2:
Malt panel i tak, malt laft på vegger og malt heltre gulv.
Stort soverom med skapplass og plassbygd seng.

Soverom 3:
Malt panel i tak, malt panel på vegger og furugulv,
Soverommet har god størrelse med plassbygd seng.

Soverom 4:
Malt panel og plater i tak, malt panel på vegger og heltre gulv.
Lite soverom.

Kjeller:
Grovinngang med dusj, toalettrom, badstue og teknisk rom.
Rupanel i tak, rupanel på vegger og murgulv.
Under påbygget er det en praktisk inngang med dusj, toalettrom og badstue.

Grovkjeller:
Bord i tak, murvegger og murgulv.
Under den eldre delen er det en grovkjeller med lagringsplass. Det er åpent mellom den nye og eldste delen. Her er også trapp til hovedetasje.

Garasje med loft:
Flere rom her er påbegynt men ikke sluttført.
Garasje:
Gips i tak, gipsvegger og murgulv.

Disp.rom:
Panel i tak, panel på vegger og flislagt gulv.
Sikringsskap er plassert her.

Bad/ wc:
Panel i tak, flis på vegger og flislagt gulv.

Loft:
Disp rom:
Malt panel i tak, malt panel på vegger og heltre gulv.
Her er utgang til balkong.

Disp. rom:
Panel i tak, panel på vegger og heltre gulv.
Stort rom.

Driftsbygning:
Stor garasjedel med god takhøyde og store kjøreporter.

Disp. rom:
Rupanel i tak, rupanel på vegger og flislagt gulv.

Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.

Forhold som har fått TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:

Utvendige trapper:
Vurdering av avvik:
Det er ikke montert rekkverk.
Skulle ha vært en sikring i rundt åpning til kjellertrapp på begge sider.
Har vært noe sig ved eldre steintrapp.
Konsekvens/tiltak
Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
Kostnadsestimat: Under 10 000.

Etasjeskille/gulv mot grunn:
Vurdering av avvik:
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
måleavvik.
Opprinnelig del har størree skjevheter i de fleste rom og da spesielt på
loftet.
Konsekvens/tiltak
For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.
Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for
utbedring.
Alle rom fungerer med dette avviket.
Kostnadsestimat: 100 000 – 300 000.

Innvendige trapper:
Vurdering av avvik:
Det er ikke montert rekkverk.
Gjelder på begge trapper.
Konsekvens/tiltak
Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
Kostnadsestimat: 10 000 – 50 000.

Drenering – 2
Vurdering av avvik:
Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler,
utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har
funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
Konsekvens/tiltak
Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være
avgjørende.
Kostnadsestimat: 100 000 – 300 000.

Forstøtningsmurer:
Vurdering av avvik:
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra
dagens krav.
Konsekvens/tiltak
Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Utvendige vann- og avløpsledninger:
Vurdering av avvik:
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på
brønnvannet.
Det er avvik:
Pumpe til grunnboret brønn er defekt i følge tilstedeværende.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Foreta kontroll av brønnvann.
Pumpe til brønn må skiftes.
Kostnadsestimat: 10 000 – 50 000.

Forhold som har fått TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:

Dører – 2:
Vurdering av avvik:
Det er avvik:
En utvendig skade i nedre del av denne døren.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Gjennværende brukstid ansees som noe begrenset.

Pipe og ildsted – 2:
Vurdering av avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Konsekvens/tiltak
Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.

Rom Under Terreng:
Vurdering av avvik:
Det er avvik:
Ble registert noe innsig av fuktighet og grovkjeller bør ventileres bedre.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Fungerer som en grovkjeller, men det bør opprettes bedre ventilasjon.

Våtrom > Hoved > Bad/vaskerom > Overflater Gulv:
Vurdering av avvik:
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet
hvor vann ikke vil gå til sluk.
Konsekvens/tiltak
Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.

Våtrom > Hoved > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt:
Vurdering av avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på
membranløsningen.
Konsekvens/tiltak
Installering av tett dusjkabinett anbefales.
Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
vanskelig å si noe om.

Elektrisk anlegg:
Se tilstandsrapport.

Forhold som har fått TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:

Taktekking:
Vurdering av avvik:
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
Konsekvens/tiltak
Lokal utbedring må utføres.
Mose bør fjærnes for å unngå ekstra fuktbelastning på selve taksteinen.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Nedløp og beslag:
Vurdering av avvik:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke
krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er avvik:
Mangler et utvendig svillbeslag på ytterdør.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
Tiltak:
Utvendig svillbeslag bør monteres.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Vurdering av avvik:
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.
Gjelder kun på ene ytterhjørne.
Konsekvens/tiltak
Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og
bordkledning.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Takkonstruksjon/Lof:
Vurdering av avvik:
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Yttertaket har nedbøying.
Er også noe missfarging på undertaket.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Vinduer – 2:
Vurdering av avvik:
Det er avvik:
Har vært en del kondesering på dette vinduet, som har resultert i
fukt/kondensmerker på karm og ramme.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Noe vedlikehold må beregnes på dette takvinduet og utskiftning på noe
sikt.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Radon:
Vurdering av avvik:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med
radonsperre.
Konsekvens/tiltak
Det bør gjennomføres radonmålinger.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Våtrom > Kjeller > Dusjrom. > Sluk, membran og
tettesjikt:
Vurdering av avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på
membranløsningen.
Konsekvens/tiltak
Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
vanskelig å si noe om.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Spesialrom > Kjeller > Toalettrom > Overflater og
Vurdering av avvik:
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever
mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Konsekvens/tiltak
konstruksjon:
Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
Det bør etableres tilluft til toalettrom.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Vannledninger:
Vurdering av avvik:
Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.
Konsekvens/tiltak
Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad
.

Varmtvannstank:
Vurdering av avvik:
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht.
gjeldende forskrift.
Konsekvens/tiltak
Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad.

Beskrivelse av tomt

Rundt boligen er det gruslagt innkjørsel og noe asfalt i gårdsrommet.
Foran boligen er det en stor hage med prydbusker.
Gårdstunet består av et våningshus, garasje med loft, eldre stabbur, en låve som delvis er rast sammen og en driftsbygning.

Eiendommen består av:
Gnr. 188 bnr. 6, 7, 41, 69 og 94, gnr. 189 bnr. 4, 5, 6, 36 og 49, gnr. 191 bnr. 3
Eiendommen består av mange teiger og inneholder:

Gnr. 189 bnr. 4 er på ca. 112 dekar. Mye av dette området er rundt allerede utbygde og fradelte hytter/tomter.

Gnr. 189 bnr. 5 og 6 er på samlet 330 dekar. Her pågår det en fradelingssak fra bnr. 5. Så ca. 200 dekar vil medfølge i salget av gården. Se kart for beskrivelse.

Gnr. 189 bnr. 36. Båtplassen i Auglandsvannet. ca. 0,3 dekar.

Gnr. 189 bnr. 49. Kun noe restareal rundt tidligere fradelte områder. ca. 0,3 dekar.

Gnr. 188 bnr. 6. Hovedeiendommen rundt gården er på ca. 333 dekar. Av dette er 24 dekar dyrket mark, 7 dekar beite, 200 dekar skog og resten annet markslag. Lang strandlinje mot Lenefjorden. Ligger godkjennelse på småbåthavn. Se vedlegg.

Gnr. 188 bnr. 7 er en sirkeleiendom som ikke er oppmålt. Ukjent størrelse. bnr. 6 ligger rundt denne eiendommen.

Gnr. 188 bnr. 41. Finner ikke eiendommen på kart.

Gnr. 188 bnr. 69 er på ca. 2 dekar og er restarealer mellom fradelte tomter/hytter.

Gnr. 188 bnr. 94. ca. 0,4 dekar. Dette bnr. medfølger ikke og er solgt til en nabo.

Gnr. 191 bnr. 3 er på ca. 423 dekar. Av dette er ca. 14 dekar dyrket mark, 13 dekar beite, 125 dekar skog og ca. 271 dekar annet markslag.
Her ligger det en godkjent reguleringsplan Eikeland og Holta med ca. 15 tomter som er ferdig regulerte. Se kart og regulering.

Deler av eiendommen har strandlinje til Lenefjorden og vannlinje til Auglandsvatnet. Deler av Hornsøya medfølger.

Totalt er gården på ca. 1070 dekar.
Totalt dyrket mark ca. 40 dekar. Deler av dyrket mark er utleid denne sommeren, men det foreligger ikke noen lengre utleie av jordene.
Beite på ca. 20 dekar.
Skogen er på ca. 500 dekar.
Resten er annet markslag med ujevn bonitet.

Diverse

Det er jaktrettigheter til eiendommen.
Eiendommen er med i to jaktlag. Eiersland jaktlag og Lene jaktlag.
Jan Leksbø er leder for Eiersland jaktlag.
Det er mindre elg men økende kvoter på hjort. Kan jakte ett rådyr på egen eiendom.

Lene jaktlag
Jaktleder er Arnt Helge Drageland
Det er elg, hjort og rådyrakt.
Det er mindre elg men økende kvoter på hjort.

Kommunen har følgende arealkrav:
Lyngdal sør
Elg 4000 dekar
Hjort 2000 dekar
Rådyr 300 dekar

Det er vedlikeholdsplikt på flere veier.

Det er en fredet tidligere kongsvei på eiendommen.

Vedlagt landbrukstakst fra 2019 er utgått på dato.
Det er også gjort endringer med tanke på tomter og arealer som ikke stemmer. Vedlegger den alikevel som mye info rundt bygningsmasse, skogen, rettigheter m.m.

Det foreligger omfattende rapport/detaljregulering for Lindelia 2 som Asplan Viak lagte i 2017. Denne lagte grunnlaget for mye av det som er regulert i dag. Konf. megler hvis du ønsker å se denne.

Det foreligger omfattende tinglyste rettigheter som er tinglyst på alle bnr. tilhørende gården. De vil medfølge slik de står. Dette er ett eget dokument som den enkelte interessent kan få tilsendt digitalt. Konf. megler.

Håndtaket i peisovnen i stue er knekt.
Ett vindu på garasjeloftet er ødelagt.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig. Fullmaktshaver(e) (selger(e)) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

Alt av innbo og løsøre som står igjen på hele eiendommen til overtakelsen medfølger i salget.

Oppvarming

Det er to vedovner i boligen og varmekabler på bad/ wc.

Byggemåte / Konstruksjon

Bygningen er oppført i tre.
Veggene har tømmerkonstruksjon på opprinnelig del og vanlig reisverk
på tilbygget. Opprinnelig del er blitt vindtettet, luftet og kledd på nytt
med liggende dobbelfals kledning.

Parkering

Det er god plass til parkering på egen tomt og i garasje.

Midlertidig brukstilatelse og ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver

Adgang til utleie

Ingen utleiedel.

Budgivning

Budgivning i forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke Gi bud -knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke Gi bud -knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Adresse

Paradisveien 40 - 4580

Lyngdal, Norge