Barnevennlig beliggende enebolig med fin utsikt og nærhet til sjø.

Wahlsodden 25

379_604684298.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 2 590 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Om eiendommen

Velkommen til Wahlsodden 25!

Enebolig på solrik tomt med stor hage.

Boligen holder en gjennomgående grei standard, dog med moderniserings-/oppgraderingsbehov.
– Profilert Ikea kjøkken med alle hvitevarer integrert.
– Vinkelstue med originalt gulv og fin utsikt mot sjøen.
– 2 bad og ett toalettrom.
– 2 soverom
– underetasje med mye lagringsplass.
– carport (ombygd til garasje – ikke byggesøkt)

Meld deg på visning. Velkommen.

Beliggenhet

Fint beliggende enebolig på Wahlsodden med kort avstand til offentlig friareal. Her har man balløkke, grøntområde, strand, lekeområde og brygge. Et populært samlingssted på sommerhalvåret.

Eiendommen ligger ca. 1,5 km unna Flekkefjord sentrum med alle fasiliteter.

Innhold

Enebolig på solrik tomt med stor hage.

Boligen holder en gjennomgående grei standard, dog med moderniserings-/oppgraderingsbehov.
– Profilert Ikea kjøkken med alle hvitevarer integrert.
– Vinkelstue med originalt gulv og fin utsikt mot sjøen.
– 2 bad og ett toalettrom.
– 2 soverom
– underetasje med mye lagringsplass.
– carport (ombygd til garasje – ikke byggesøkt)

Standard

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstmann Alfred Møll den 29.11.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Kjellervinduer og vindu på tilbyggene:
Vinduene har råteskader. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Kjellervinduer mot sør har råteskader.

Utvendig > Utvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk. Flere fliser på betongtrappen ved inngangsdøren er knekte og løse. Trappen ned fra tre-terrassen trenger vedlikehold/utskiftninger og mangler rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn – 2:
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert større nivåforskjeller på tilbyggene mot øst. I forbindelse med nivåforskjellene i bjelketaket blir det ujevnheter i vegger og tak.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Det ble registrert utettheter i taktekkingen i overkant av pipestokken. Gulvlister i forbindelse med pipestokken i kjelleretasjen var bløte på befaringen.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det mangler rekkverk i bunnen av trappen.

Våtrom > Kjelleretasje > Vaskerom > Generell:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er registrert flere knekte gulvfliser, fuktsvelling i mdf-plater som er montert ned mot gulvfliser. På yttervegg er det registrert store saltutsalg som tyder på fuktvandring i ytterveggen. Ventil er montert inn mot boden, ingen tilluft. Alt av vannrør og avløpsrør ligger åpent i rommet.

Våtrom > Kjelleretasje > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom:
Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.

Våtrom > Kjelleretasje > Bad > Generell:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er ikke etablert sluk i rommet. Der er ikke etablert membran oppkant ved ytterveggen. Hulrom under fliser. Ingen tilluft på våtrommet. Veggplatene er ikke våtromsplater.

Våtrom > Kjelleretasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Det er brukt uegnet materialer på veggene.

Våtrom > Hovedplan > Bad > Generell:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtromsplatene er montert ned mot gulvfliser. Det er fuget i overgangen gulvflis veggplater. Sluken er vanskelig å rengjør. Det er sprekker i fugene i dusjhjørne. Flis ved sluk ligger i samme høyde som flis ved døren. Det er ikke etablert tilluft i forbindelse med døren.

Våtrom > Hovedplan > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom:
Det er i hulltakingen påvist fukt/råteskader. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Det elektriske anlegget er fra byggetiden og ved utvidelse av boligen. Sikringsskapet har automatsikringer. Det er registret en løs ledning på svillen i veggen på soverommet, der hvor det ble utført hulltaking i utforet vegg. Det er også ukjent historikk på det elektriske anlegget. Det anbefales på generelt grunnlag en gjennomgang av det elektriske anlegget av en ELfagmann, da jeg ikke har elektrofaglig kompetanse. Denne vurderingen er ikke å anse som en fullverdig kontroll av det elektriske anlegget i boligen. Dette må gjøres av personer med elektrofaglig kompetanse. Kostnadsestimat gjelder for en utvidet kontroll av det elektriske anlegget.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Det er avvik: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. Det er ikke tilstrekkelig fall på terrenget bort fra bygningen. Det kan renner overvann inn i boligen i forbindelse med den gamle garasjen i boligen.

TG2:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det er utettheter mellom taksteinene i bakkant av pipen.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er avvik: Takrennene har varierende fall. Enkelte takrenner er fulle av mose.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Råteskader gjelder spesielt gavlen mot vest og fasaden mot sør.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Yttertaket har nedbøying. Det er langt spenn på taksperrene på garasjen. Det er utettheter i overgangen mellom yttervegg og tak på garasjen.

Utvendig > Dører:
Det er avvik: Ytterdørene og skyvedøren må justeres. Døren i gamle garasjen mangler belistning. Døren til garasjen trenger vedlikehold. Garasjeporten må tilpasses terrenget.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverkene er bygget lavere en 90 cm. som var kravet på byggetidspunktet. Terrassene trenger vedlikehold.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er bom i fliser i ganga. Det gjøres oppmerksom på at det er ujevnheter og stedvis knirk i gulvene i boligen.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er konstatert brudd på dampsperre mot kald sone. Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt. Det ble registrert våte gulvlister på soverommet ved pipen. Det er registrert saltutsalg på synlige muroverflater i kjelleretasjen, spesielt på vaskerommet.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken > Hovedplan > Stue/kjøkken > Overflater og innredning:
Det er avvik: Det er registrert enkelte merker på dører pg skuffer og bruksslitasje på benkeplaten.

Spesialrom > Hovedplan > Toalettrom > Overflater og konstruksjon:
Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmesentral:
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tomteforhold > Drenering:
Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser. Flere sprekker og riss er registrert.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Adkomst

Fra Flekkefjord sentrum kjør ut av byen på R44. Wahlsodden ligger ned til venstre etter Parat Halvorsen. Eiendommen ligger rett frem ved parkeringsplassen og er merket med salgsskilt fra sørmegleren.

Parkering

På egen eiendom og i garasje. Stor parkeringsplass rett ved.

Tomt

Solrik flat tomt med asfalterte områder, plenlagt hage, beplantning og hekk. Tomtas utforming gir rom for boltreplass.

Regulering

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan Wahlsodden, datert 24.11.1988. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Ansvarlig megler

Anita Cecilie Gabrielsen

Adresse

Wahlsodden 25 - 4400

Flekkefjord, Norge