BERGSAKER l Flott enebolig m/garasje I Velholdt og god standard l Sentrumsnær l 4 soverom

Lunden 7

071_1540534002-2.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 3 790 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Lunden 7
4580 Lyngdal

Kontaktperson

#Feil!No current record.!€, #Feil!No current record.!€
Mob: #Feil!No current record.!€

Type eiendom

Enebolig

Byggeår

2014

Matrikkel

Gnr. 166 bnr. 169 snr. 2 i Lyngdal kommune

Oppdragsnummer

8-23-0065

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Solrik og fin beliggenhet på i ett etablert boligområde ca 1 km fra Lyngdal sentrum. Barnevennlig med lite trafikk og trygg skolevei med undergang og sykkelsti.

Tomt

Helt flat tomt som er pent opparbeidet med plen. Asfaltert felles vei og tun. Felles tomt for 3 eneboliger med totalt areal 1.153 m2.
Hver seksjon disponerer deler av felles uteareal ihht situasjonskart vedlagt vedtektene for sameie Lunden.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 142 kvm, Bruksareal: 163 kvm

1.Etasje: BRA 88 kvm, p-rom 67 kvm og s-rom 21 kvm.
2.Etasje: BRA 75 kvm, p-rom 75 kvm.

Parkering

Parkering i garasje og i eget tun.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i område som i kommuneplan for Lyngdal 2014-2025, ikrafttredelse 03.09.2015 er utlagt til boligbebyggelse, nåværende.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Boligen er innholdsrik og har en god planløsning!
Den går over to plan og har følgende innhold:
1.etasje: Gang, bad, 3 soverom, vaskerom, kjellerstue, teknisk rom/bod med adkomst til garasjen.
2.etasje Stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til romslig overbygd terrasse, bad og 1 soverom

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. Endringene er at deler av kjellerstua har blitt til ett ekstra soverom og carporten er bygget om til garasje.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig bygget i 2014 beliggende i ett mindre boligområde like utenfor Lyngdal sentrum.
Boligen er å anses som ny med lite bruksslitasje.
Det er tatt dele av kjellerstuen til ett nytt soverom og carporten er bygget om til garasje.
Boligen er vurdert utifra byggeår og hva som anses som normal bruks-og aldersslitasje. Det kan derfor være bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport.

Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, tlf 47759958, eller e-post: karl@ketakst.no

Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!

Oppvarming

Helt ny varmepumpe i kjellerstue og i tillegg en varmepumpe i trappeoppggang. Peisovn i stua.
Varmekabler i gulv på vaskerom, kjellerstue, 1 soverom, vindfang og på begge badene.
Balansert ventilasjonsanlegg.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Fakturert beløp i 2022:
Avløp 4 047,-
Feiing 505,-
Renovasjon 3 975,-
Vann 3 660,-
Tilsammen 12 187,-

Faktura for andre halvår 2023 var på kr 8 724,- iflg Lyngdal kommune.
Det er innstallert vannmåler, så avgift vil variere etter forbruk.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
2014/313548-1/200 Seksjonering 16.04.2014
opprettet seksjoner: snr: 2 formål: Bolig sameiebrøk: 146/438

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 02.03.2016

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke B . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig
kr 946 839 per 2021
Ligningsverdi som sekundærbolig
kr 3 408 321 per 2021

Andre opplysninger

Hvitevarer på kjøkkenet medfølger. Øvrige hvitevarer medfølger ikke.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Karl Henry Englund, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameiets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Adresse

Lunden 7 - 4580

Lyngdal, Norge