Bergsaker – Stor flott enebolig med fin utsikt. Dobbel garasje, drivhus m.m.

Bergsakerveien 12

069_58620c88-22ab-42d9-86ec-ccbd80f60573.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 3 790 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Kort om eiendommen

Vi har en flott renovert enebolig for salg i Bergsakerveien. Boligen er fra 1972 og det ble skiftet tak i 2010 og renovert i 2011. Her ble det foretatt utvendig og innvendig arbeid med blant annet kjøkken, bad/ wc, nytt el- og røropplegg.

Boligen går over to plan og inneholder:
Kjeller: Hall m/ trapp, bad, soverom, kjellerstue og teknisk rom
1.etg: Stue/ kjøkken, gang, trapperom, vaskerom, bad, soverom med garderoberom.

Boligen ligger på en høyde på Bergsaker med utsikt og solforhold. Herfra er det gangavstand til sentrum. Tomtestørrelsen er 974 kvm og er pent opparbeidet med asfaltert innkjørsel, hage og store utearealer i form av terrasse og balkong. Det medfølger også garasje og drivhus.

Dette er en bolig med god standard og fin beliggenhet.
Velkommen!

Beliggenhet

Eiendommen ligger på et høydedrag i veletablert boligfelt på Bergsaker.
Her er sentral beliggenhet med gangavstand til Aleen sentrum.
Her er fin utsikt og gode solforhold.

Adkomst

På motsatt side av Felleskjøpet/ Bondekompaniet, ta inn på Bergsakerveien og følg denne til du får eiendommen på venstre side.
Se skilting fra Aktiv Eiendomsmegling.

Omkostninger

3 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper – lagt ut av megler)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
94 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 790 000,00))

111 792,- (Omkostninger totalt)

3 901 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med megler.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

Innhold

Vi har en flott renovert enebolig for salg i Bergsakerveien. Boligen er fra 1972 og det ble skiftet tak i 2010 og renovert i 2011. Her ble det foretatt utvendig og innvendig arbeid med blant annet kjøkken, bad/ wc, nytt el- og røropplegg.

Boligen går over to plan og inneholder:
Kjeller: Hall m/ trapp, bad, soverom, kjellerstue og teknisk rom
1.etg: Stue/ kjøkken, gang, trapperom, vaskerom, bad, soverom med garderoberom.

Boligen ligger på en høyde på Bergsaker med utsikt og solforhold. Herfra er det gangavstand til sentrum. Tomtestørrelsen er 974 kvm og er pent opparbeidet med asfaltert innkjørsel, hage og store utearealer i form av terrasse og balkong. Det medfølger også garasje og drivhus.

Dette er en bolig med god standard. Spesielt den store hovedestuen med åpen løsning mot stort flott kjøkken er veldig bra.
Beliggenheten er fint tilbaketrukket samtidig som det er sentralt.
Flotte uteplasser og veldig gode solforhold.

Velkommen!

Standard

Boligen har gjennomgått flere oppgraderinger siden byggeår, både utvendig og innvendig.

1.etasje:
Kjøkken:
Malt tak, malte vegger og parkettgulv.
Stilrent kjøkken med masse skapplass og integrerte hvitevarer. Like ved kjøkkenet er det plass til stort spisebord. Her er varmepumpen plassert. Åpen løsning mellom stue og kjøkken.

Stue:
Malt tak, malte vegger og parkettgulv.
Stor stue med vedovn og utgang til terrasse. Her er store vindusflater og flott utsikt. I ene delen av stuen er det høy himling.

Gang:
Malt tak, malte vegger og parkettgulv.
Her er sikringsskapet plassert.

Vaskerom:
Malt tak, malte vegger og flislagt gulv.

Bad/ wc:
Malt tak, flis på vegger og flislagt gulv.
Badet inneholder vegghengt toalett, badekar, servant og dusj.

Soverom 1med garderoberom:
Malt tak, malte vegger og parkettgulv

Kjeller:
Entre/ gang:
Malt tak, malte vegger og flislagt gulv.

Bad/ wc:
Malt tak, flis på vegger og flislagt gulv.
Badet inneholder dusjkabinett, servant og toalett.

Vaskerom:
Malt tak, malte murvegger og flislagt gulv.

Soverom 2
Malt tak, malte vegger og parkett på gulvet.
Romslig soverom.

Soverom 3/Kjellerstue:
Malt tak, malte vegger og parkettgulv.

Det er to boder i kjelleren.

Garasje i tilknytning til boligen, samt frittstående garasje.

Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.

Forhold som har fått TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:

Sluk, membran og tettesjikt på teknisk rom
med sluk:
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
slukløsningen.
Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av
membran/tettesjikt/klemring.
Det er påvist mangelfull membran tetting rundt soil
sluk/ inne under veggen og på gulvet.
Tiltak
Det må foretas utbedring for å unngå fuktskader i konstruksjonen.
Membranarbeider på vaskerom er mangelfull og tiltak kan ikke
utelukkes på gulvet.
Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
vanskelig å si noe om.
Sluk må jevnlig observeres og rengjøres.
Kostnadsestimat: 10 000 – 50 000

Forhold som har fått TG2:

Taktekking:
Det er avvik:
Det er registrert at undertaket har bøyd seg ned
mellom taksperrer på øverste loft.
Tiltak
Tiltak:
Det må gjøres tiltak på undertaket.

Nedløp og beslag:
Det er avvik:
Drenering av takvann gjennom nedløp langs
grunnmur.
Nedløpsrør slipper takvannet til grunnen ved
grunnmuren. Dette vil påføre grunnmuren stor fukt
belastning i disse områder og kan bidra til
fuktinntrenging gjennom muren til kjelleren
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke
krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Tiltak
Tiltak:
Det anbefales montering av snøfangere på tak over områder hvor det
foregår ferdsel på vinterstid.

Veggkonstruksjon:
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Generelt framstår ytterkledningen god men med noe
sprette råteskader i enkelte bord registrert.
Tiltak
Råteskadet trekledning må skiftes ut.
Det må påregnes utskifting av råteskadede kledningsbord.

Takkonstruksjon/Loft:
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Undertaket har nedbøyninger av sutaksplater mellom
taksperrer.
Det er påvist manglende utlufting av loft med mangler
av ventiler i gavler.
Luftekanal fra bad stopper under tak og påfører
undertaket fuktskader.
Tiltak
Det må gjøres nærmere undersøkelser.
Der må utføres tiltak på undertaket med tetting mellom taksperrer.
Det må montere ventiler i gavler for bedre gjennomlufting av loftet.
Lufterør fra bad må føres over tak for å forbedre utluftingen og
forhindre skader i undertaket.

Vinduer – 2:
Det er avvik:
Generelt fremstår vinduer med alderstegn og
værslitasje og har vedlikeholdsbehov.
På kjellervinduer i mur er det ikke sålebeslag under
vinduer .
Dette kan påføre vinduene store fukt belastninger ved
opptrekk av fukt via mur, som videre kan medføre
fuktskader på vinduskarmer På kjellervinduer i mur er
det ikke sålebeslag under vinduer og mangelfull
tetting/ pussing rundt vinduene.
Dette kan påføre vinduene store fukt belastninger ved
opptrekk av fukt via mur, som videre kan medføre
fuktskader på vinduskarmer.
Tiltak
Tiltak:
Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
Det anbefales vedlikehold i løpet av kort tid i form av smøring,
skraping og maling.

Balkonger, terrasser og rom under
balkonger:
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens
forskrifter.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens forskrift til
rekkverkshøyder.
Rekkverkshøyde ca 90 cm, dagens forskrift er 100cm.
Tiltak
Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens
forskriftskrav.
Om rekkverket skal ha høyde som er i tråd med dagens krav til
rekkverkshøyde må rekkverket skiftes/ forhøyes.

Utvendige trapper:
Det er avvik:
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens
forskrifter.
Det er registrert at enkelte bord i trappetrinnene er
løse.
Tiltak
Tiltak:
Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens
forskriftskrav.
Det må gjøres tiltak i trappen med å feste terrassebord i
trappetrinnene.

Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er utført målinger av høyde forskjeller på gulv
overflater i rom i kjeller og første etasje.
I kjeller er det målt høydeforskjell i et rom på over 16
mm i gjennom rommet.
1 etasje er det utført målinger i kjøkken og stue med
23mm gjennom i rommet.
Tiltak
For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
man vurdere slike tiltak.

Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
Boligens alder tilsier at det ikke er montert
radonsperre i betonggulvet mot grunnen eller under
bygningen, da dette ikke var et krav på
oppføringstidspunktet.
Tiltak
Det bør gjennomføres radonmålinger.
For å innhente dokumentasjon på eventuelt radoninnhold i boligen,
anbefales det at radonmålinger utføres.

Rom Under Terreng:
Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Det er registrert fukt utslag i påforet vegger i kjelleren
og synlige murvegger.
Det er gjennom målinger påvist forhøyet fuktnivå i
trevegger i under etg./kjeller i bod mot øst.
Disse symptomene er et tegn på at dreneringen kan
ha svekkelser/ skader, og ikke fungerer slik den skal.
Utluftingen i kjelleren er med enkle ventiler i
grunnmuren.
Tiltak
Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig
for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå
fuktskader.
Det må foretas tiltak for å redusere/begrense fuktgjennomtrengingen i
kjelleren.
Tiltak for re-drenering av boligen kan ikke utelukkes for å begrense
fuktgjennomgang gjennom grunnmur og betonggulv.
Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og
omfanget på eventuelle fuktinntrenginger/skader i konstruksjonen i
kjelleren.
Tiltak for å bedre ventileringen og utluftingen av kjelleren anbefales
utført.
Dette kan normalt gjøres ved å montere mekanisk ventilasjon i
murveggene.

Krypkjeller:
Det er avvik:
Det mangler fuktsperre på bakkenivå for å forhindre
fukt å komme opp i konstruksjonen.
Tiltak
Tiltak:
Fuktsperre bør etableres for å forhindre fukt å komme opp i
konstruksjonen.

Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på
enkelte dører.
Enkelte dører som har dørblad som tar i dørkarm ved
luking.
Ellers har dørene normal bruksslitasje.
Tiltak
Enkelte dører må justeres.
Dører som har dørblad som tar borti dørkarm ved luking bør justeres.
Generelt så anbefales det jevning vedlikeholdstiltak på dørene.

Overflater vegger og himling på teknisk rom
med sluk:
Det er avvik:
Det er påvist fuktutslag i nedkant yttervegg over fliser.
Tiltak
Tiltak:
Videre undersøkelse/ kontroll av fuktinntrenging i konstruksjonen,
tiltak kan ikke utelukkes.

Ventilasjon på teknisk rom med sluk:
Rommet har kun naturlig avtrekk.
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks.
spalte/ventil ved dør.
Vaskerommet/ teknisk rom har naturlig ventilasjon
gjennom ventil i yttervegg med mangel av tilluft
løsning til rommet.
Tiltak
Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres.
Mekanisk avtrekk og tilluft med luftespalte under dør må etableres på
vaskerom.

Fukt i tilliggende konstruksjoner på teknisk
rom med sluk:
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
andre avvik i våtsonen.
Det er påvist forhøye fuktverdier i yttervegg langs
gulv.
Tiltak
Andre tiltak:
Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta tiltak for å stoppe
fukt i yttervegg.

Overflater Gulv på vaskerom:
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
enn 25 mm.
Gulvet har 18mm høydeforskjell fra membran ved dør
til topp sluk.
Tiltak
Våtrommet fungerer med dette avviket.
Det er 18 mm høydeforskjell fra topp slukrist til under dørsvill.
Dette er noe lite mht. dagens standard men ok på byggetidspunktet.

Sluk, membran og tettesjikt på vaskerom:
Det er avvik:
Det er ikke påvist membran under slukmansjetten i
sluken på vaskerommet,
det kan ligge under støp/fliselim.
Tiltak
Tiltak:
Videre undersøkelse av sluk anbefales, innhente dokumentasjon om
mulig

Ventilasjon på vaskerom:
Rommet har kun naturlig avtrekk.
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks.
spalte/ventil ved dør.
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks.
spalte/ventil ved dør.
Rommet har kun naturlig avtrekk gjennom takventil.
Tiltak
Andre tiltak:
Mekanisk avtrekk og tilluft med luftespalte under dør må etableres på
vaskerom.

Sluk, membran og tettesjikt på bad:
Det er avvik:
Det er ikke påvist membran under slukmansjetten i
sluken på badet,
det kan ligge under støp/fliselim.
tak
Tiltak:
Videre undersøkelse av sluk anbefales, innhente dokumentasjon om
mulig.

Varmtvannstank:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag,
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
Kravet om fasttilkobling har ikke tilbakevirkende kraft, men det
anbefales.

Elektrisk anlegg:
Sikringsskap med automatsikringer.
Se tilstandsrapport.

Drenering:
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
I kjelleren er det registrert fukt gjennomtrengninger
via grunnmur og betonggulv, noe som er en indikasjon
på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
Tiltak
Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
På bakgrunn av synlige, målte fuktverdier langs grunnmuren innvendig
kan det ikke utelukkes at boligen må re-dreneres rundt boligen.

Forstøtningsmurer:
Det er avvik:
Muren har en høyde på mellom 1 og 2 m, og det er
ikke montert rekkverk på toppen av muren som
sikring for å forhindre fall.
Tiltak
Tiltak:
Montering av rekkverk på toppen av muren må utføres for å sikres mot
fall.

Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på utvendige vannledninger.
Tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Beskrivelse av tomt

Tomten er pent opparbeidet med asfaltert innkjørsel, hage og store utearealer med terrasse og balkong. På eiendommen medfølger det et drivhus.
Tomten ligger på et høydedrag, så her er fin utsikt og gode solforhold.

Oppvarming

Det er vedovn og varmepumpe i stue/ kjøkken.
Forøvrig elektrisk oppvarming.

Byggemåte / Konstruksjon

Bygningen er oppført i tre.
Yttervegg av bindingsverk med utvendig liggende kledning.

Parkering

Det er god plass til parkering på egen eiendom og i garasje.

Midlertidig brukstilatelse og ferdigattest

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 30.04.1975

Adgang til utleie

Ingen utleiedel.

Ansvarlig megler

Bjørn Skjæveland

Adresse

Bergsakerveien 12 - 4580

Lyngdal, Norge