Eldre enebolig med 2 soverom. Stort uthus. Solrikt og landlig beliggende.

Røyskårveien 19

141_1964056005.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

Solgt

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Beskrivelse

Koselig og oppdatert enebolig som opprinnelig ble oppført på slutten av 1800-tallet, med laftet konstruksjon. Må påregnes noe vedlikehold. Innvendig ble deler av boligen fornyet i ca. 2010.

Innhold

Hovedetasje: vindfang, bad/wc, gang/trapperom, stue og kjøkken. Bod. Loft: 2 soverom, gang/trapperom. (kott).
Lite kjellerrom. Inngang fra utside.

Standard

Eldre enebolig med uthus, beliggende på Røyskår vest for Lyngdal sentrum. Boligen er oppført på slutten av 1800-tallet med laftet konstruksjon. Takkonstruksjonen er oppført med bukker og åser. Taket er tekket med betongtakstein. Veggkonstruksjonen er kledd med utvendig trepanel.

Innvendig er det gulv av laminat. Veggene har trepanel. Innvendige tak har malte plater, trepanel og himlingsplater.
Etasjeskiller er av trebjelkelag. Boligen har 2. stk. mursteinspipe, vedovn og sotluke/feieluke. Bygningen har kryp/grovkjeller under del av boligen. Veggene er av murt naturstein og betong. Tak/ etasjeskille mot bolig er av rund tømmer konstruksjon med himling av panel bord. Gulvet er delvis av betong og jord Rommet inneholder varmtvannsbereder og vannpumpe. vannfordelere er plassert i tak, Stakeluke for avløp og hovedstoppekran. Boligen har malt tretrapp. Innvendig har boligen furu heltredører.

Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøl/fryseskap, komfyr og induksjonstopp. Grov kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat og det er enkel
vaskekum. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Bad: Veggene har baderomsplater. Taket har himlingsplater. Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Det er plastsluk og smøremembran. Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjvegger/hjørne. Det er elektrisk styrt vifte med avtrekk ut av vegg.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 77 kvm, Bruksareal: 81 kvm Sekundærrom: 5 m².
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 58 m² – 2. etg. 25 m².
P-rom inkl: vindfang, bad/wc, gang/trapperom, stue og kjøkken. LOFT: 2 soverom, gang/trapperom.
S-rom inkl.: bod m/inngang fra utside.

Uthus: Ikke oppmålt eller vurdert.
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1880

Påkostning og modernisering

Oppgradert innvendig i 2010. Nytt kjøkken, nytt bad/wc, samt røropplegg og nytt elektrisk anlegg, og generelt på overflater.

Oppvarming

Strøm og ved. Nyere peisovn montert i kjøkken. Varmekabel i gulv stue, bad/wc, vindfang og gang/grovkjøkken. Noen panelovner i tillegg.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Fiberkabel er lagt frem til utvendig husvegg, iflg. eier.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at denne og eiendommen selges slik som forevist.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 16.08.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3:
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrenner/nedløp har store lekkasjer.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er registrert sotvann innvendig på pipestokk som beslag over tak er av eldre dato.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra krypkott og underliggende etg. Det er ikke registrert damsperre i knevegg på krypkott, det var heller ikke isolert i knevegg. Det er spor etter borebille på bærende konstruksjon til tak på krypkott.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Trevirket i vinduene har stedvis høyt fuktnivå.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er lysåpning mellom dørblad og karm på ytterdør, deler av pakning er skadet. Bod/kjellerdør må påregnes og skiftes ut. Balkongdør var ikke mulig og åpne.

Utvendig > Utvendige trapper
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er kun montert et enkelt rekkverk på den ene
siden av trappa.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
mm fra sotluke/feieluke. Pipa har rennemerker etter sotvann. Pipevanger er ikke synlige.

Innvendig > Krypkjeller
Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Det er registrert skader etter aktivitet av treborende innsekter. Det er spor etter treborende insekter i bærende deler i etasjeskille og på takstokker på loft, det er også spor i vegger i bod. Det er ikke registrert fuktsikring av grunnen i
krypkjelleren.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens
forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det er kun montert en enkel håndløper på den ene siden av trappa

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone.
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Det er ikke tettesjikt/oppkant ved dørterskel. Baderomsplatene er montert bak gulvflisene. Dusjvegger er ikke montert med tilfredsstillende avrenningsmulighet til sluk.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er avvik: Deler av utstyr på våtrommet er ødelagt. Dusjvegger løse. Blandebatteri til dusj har skade.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Boligen har ikke røykvarslere og brannslukningsapparat er fra 2010.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.

Følgende avvik har fått TG2:
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på taktekkingen. Det er avvik: Taktekking har slitasje og mosevekst.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Fasadene flasser maling. Det er tegn til råte og fuktskader i flere kledningsbord, vannbord, pannebord og belistningsbord på veggene.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Flere av støttene til altan og terrasse er ikke forankret og står rett i grunnen. Enkelte støtter er skjeve.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt skjevheter i etasjeskille på hovedetasjen og i etasjeskille på loft. Det er registrert symptom på sopp/råte i takbjelker i grovkjeller.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Innvendig > Andre innvendige forhold
Det er avvik: Indikasjoner på museaktivitet i kjøkkenskap.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Baderomsplatene er ført ned under gulvet, dette gir fare for fukt i konstruksjonen.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Gulvet er tilnærmet flatt og har ikke tilfredsstillende fall til sluk.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Det er mangelfull klamring av rørene.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er avvik: Luftingen til kloakk er ikke lokalisert. Det er mangelfull klamring av avløpsrørene i grovkjeller.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er avvik: Det er spor etter vann på varmtvannsberederen. Sikkerhetsventil er irret.

Tomteforhold > Drenering
Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren – ved kjeller/underetasje.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Vann var slått av på befarings dagen, vann og avløp er ikke kontrollert. Brønn til bolig er opplyst av eier og være defekt.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK;

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Spor etter vannskade rundt pipestokk på kjøkken.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har kommentert følgende i en Tilleggskommentar:
Brønnen er defekt og dermed midlertidig tilkoblet borehull fra nabo, dette må ordnes opp i etter hvert. Huset er dårlig isolert men ikke noe særlig trekk fult. Det er flere pungterte vinduer. Litt glipe med karmen på den ene døren. Med store nedbørsmengder så legger det seg vann i krypkjeller.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Adkomst

Ta av E-39 mot Røysgård og følg veien ca. 8-900 m frem til eiendommen. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et landlig område med spredt bebyggelse og småbruk. Røysgård ligger ca. 10 km vest for Lyngdal og litt nord for E-39. Ca. 900 m på kommunal vei, fra E-39 og frem til eiendommen. Gode turmuligheter i nærområdet.

Tomt

Areal: 1 441 kvm, Eierform: Eiet tomt
Litt opparbeidet plen og stor terrasse på fremside av bolig. Gruset tun/parkering. Ellers naturtomt.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger ikke pga. alder – gjelder tiltak omsøkt før 1998. Tiltak (oppføring, påbygging og tilbygging er meldepliktig.) omsøkt før 1. januar 1998 kan det ikke utstedes ferdigattest for jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige.

Reguleringsplan

Kommunen opplyser at den aktuelle eiendommen ligger i område sonet som nåværende LNFR areal i gjeldende kommuneplan, den ligger i tillegg innenfor båndlagt område benevnt H 740, som er neskrevet vernet vassdrag. Alle tiltak på bebygd tomt vil kreve dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen. Se vedlegg fra kommunen i salgsoppgaven.
Reguleringsplan under arbeid: Kommunedelplan for E39 Vigeland – Lyngdal vest.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei. Privat vann og kloakk. Eiendommen har egen septiktank/ slamavskiller. Vann tas idag fra borehull på naboeiendom. Muntlig avtale. Vann må i fremtiden ordnes fra eget borehull eller brønn. Det er kjøpers ansvar.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen og som er overført fra bnr. 1:
Utskiftning og overskjønn, tinglyst 06.12.1851
Erklæring – forlik, tinglyst 06.12.1851
Ovennevnte dokumenter er ikke innhentet. Kopi kan fåes av de nevnt under, men flere av disse antas å ikke ha betydning for bnr. 17.
Dagboknr.: 238, Tinglyst: 18.03.1949 – utskiftning
Dagboknr.: 2325, Tinglyst: 12.07.1978 – fradelt tomt gården
Dagboknr.: 3010, Tinglyst: 24.08.1979 – fradelt tomt gården
Dagboknr.: 3721, Tinglyst: 02.11.1989 – fradelt tomt gården
Dagboknr.: 813, Tinglyst: 23.03.1995 – betingelser fra kommune vedr. overtagelse av Røyskårveien.
Dagboknr.: 472055, Tinglyst: 13.06.2007 – erklæring om veirett – bnr 13
Dagboknr.: 213525, Tinglyst: 14.03.2014 – el kraftlinjer
Dagboknr.: 213536, Tinglyst: 14.03.2014 – el kraftlinjer.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har fremlagt energiattest for eiendommen. Oppvarmingskarakter Oransje – Energikarakter G

Prisantydning og omkostninger

1 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
23 750,- (Dokumentavgift)

40 220,- (Omkostninger totalt)

1 290 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 5 282 pr. år
for 2023, faste avgifter for renovasjon, slamtømming og feiing pipe. (Beregnet som fritidsbolig. Endres noe ved bruk som fast bolig.)

Eiendomsskatt

Lyngdal kommune har ikke eiendomsskatt pr. 2023.

Formuesverdi

Foreligger ingen formuesverdi på eiendommen.

Adresse med betegnelse

Røyskårveien 19, Gnr. 131 Bnr. 17 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: platetopp m/induksjon, komfyr, kombi kjøl og frys.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 72.

Overtagelse

Snarest mulig / etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskings-regelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppdragsnummer

61-19-0002

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-19-0002. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal, tlf. 40 40 80 72

Vederlag

Panterett med urådighet – Statens Kartverk (Kr.540)
Tilretteleggingshonorar (Kr.12 900)
Provisjon (Kr.45 000)
Fornyelse/forlengelse av oppdrag (Kr.2 500)
Boligselgerforsikring S & P (Kr.12 400)
Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.1 000)
Digital Markedspakke Godt Synlig (Kr.7 900)
Annonsering Synlig (Kr.2 490)
Fornyelse annonse Finn.no febr. 2021 (Kr.1 000)
Annonsering Synlig (Kr.2 990)
Oppgjør (Kr.7 100)
Ekstra visninger (Kr.3 000)
Totalt kr. (Kr.98 820)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

29.08.2023

Adresse

Røyskårveien 19 - 4580

Lyngdal, Norge