Enebolig m/stor, solrik og lettstelt tomt!

Måltrostvegen 11

181_1699357738.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

Solgt

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger solrikt til i veletablert boligområde på Sira, ca 20 km fra Flekkefjord sentrum. Fra eiendommen er det nærhet til bl.a. skole, barnehage, matbutikk og offentlig transport. Like i nærområdet finner du også fine badeplasser og populær lekeplass.

Lettstelt tomt med hage, trær og prydbusker. Gruset innkjørsel. Videre er det etablert en veranda med levegg og terrasse med utgang fra stue.

En del modernisering er blitt foretatt i løpet av de senere år.
Boligen går over 3 plan og inneholder stue, kjøkken, bad/wc, 3 soverom og div. boder.

Beliggenhet

Eiendommen ligger solrikt til i veletablert boligområde på Sira, ca 20 km fra Flekkefjord sentrum. Fra eiendommen er det nærhet til bl.a. skole, barnehage, matbutikk og offentlig transport. Like i nærområdet finner du også fine badeplasser og populær lekeplass.

Innhold

Boligen går over 3 plan og inneholder følgende planløsning:

1. etg:
P-rom: Vindfang, gang, stue, kjøkken og trapperom.

2. etg:
P-rom: Gang, bad/wc og 3 soverom.

Kjeller:
S-rom: 3 boder

Tomt

Lettstelt tomt med hage, trær og prydbusker. Gruset innkjørsel. Videre er det etablert en veranda med levegg og terrasse med utgang fra stue.

Byggemåte

For opplysninger om byggemåte, se vedlagte tilstandsrapport

Standard

Iht. avholdt boligsalgsrapport, fremkommer følgende beskrivelse av eiendommen:
"Eiendommen er opparbeidet med hage og gårdsrom. Boligen er oppført i tre- og betongkonstruksjon og er over tre etasjer samt kryploft. Innvendig er det eldre tregulv og stort sett overflater med panel på vegger og tak. Bygningen er en del renovert i årenes løp. Som det fremgår av rapporten er det registrert symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene. Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard. Det vises forøvrig til rapportens enkelte punkt".

Se hele rapporten vedlagt i salgsoppgaven.

Videre nevnes/oppsummeres:
* Tak, kledning, vinduer og dører er byttet i senere tid
* Sikringsskap med automatsikringer
* Varmepumpe fra 2017 samt vedovn

I tråd med Forbrukertilsynets gjeldende veileder for markedsføring av boliger skal all vesentlig informasjon om boligen fremheves i salgsoppgaven. Nedenfor er derfor avskrift av tilstandsrapportens Sammendrag av boligens tilstand som viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG2) eller 3 (TG3). Det presiseres likevel at hele salgsoppgaven inklusiv tilstandsrapporten, selgers egenerklæring og andre vedlegg må gjennomgås nøye. Dette fordi forhold som er beskrevet i salgsdokumentene ikke kan påberopes som mangler.

TG3 Store eller alvorlige avvik
* Vinduer i kjeller
* Innv. trapper
* Bad
* Kjøkken; Det er registrert avvik med avtrekk.
* Vannledninger
* Avløpsrør
* Varmtvannstank
* Grunnmur og fundamenter

TG2 Avvik som kan kreve tiltak
* Snøfanger
* Takkonstruksjon/loft
* Ytterdører
* Andre utv. forhold; Trappen har store skader og er slitt og preget av alder.
* Pipe og ildsted
* Rom under terreng
* Innv. dører
* Drenering

TG2 Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
* Nedløp og beslag
* Veggkonstruksjon
* Balkonger, terrasser etc
* Innv. overflater
* Kjøkken; Kjøkkeninnredning er preget av alder og generell slitasje

Oppvarming

Varmepumpe og vedovn. For øvrig elektrisk.

Adkomst

For veibeskrivelse henvises det til vedlagte kart i salgsoppgaven. Det vil bli skiltet med EiendomsMegler 1-skilt ved fellesvisning.

Parkering

Parkering på egen grunn.

Boligselgerforsikring

Selgeren har kjøpt boligselgerforsikring fra Fremtind forsikring. Forsikringen dekker selgerens økonomiske ansvar hvis du oppdager feil eller mangler som omfattes av avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra kjøpers overtagelse av eiendommen og varer i fem år. I tillegg dekker forsikringen perioden mellom budaksept og overtagelse begrenset til 12 måneder. Forsikringsdekningen er begrenset til salgssum, maksimalt 12 millioner kroner. For kombinasjonseiendommer gjelder forsikringen kun for boligdelen. Se nettsidene til Sparebank 1 for mer informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på
kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se EiendomsMegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Ferdigattest / Brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk.
Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. Informasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller interessenter. Budgiver må legitimere seg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Aksept av bud skal sendes skriftlig til budgiver og selger. Budgiver kan benytte budskjema, elektronisk budgiving, skannet budskjema sendt på mail eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform, f.eks. App er i forbindelse med budgivningen. Konferer med megler.

Megler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes teknisk feil. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere og kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles av megler.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Adresse

Måltrostvegen 11 - 4438

Sira, Norge