Enebolig med alt på et plan. Dobbel garasje.

Lyngbakken 8

785_137262527.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

Solgt

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 148 kvm, Bruksareal: 181 kvm.
P-rom inkluderer: Entrè, vaskerom, kjøkken, stue, gang, 4 soverom og bad.

Garasje:
Bra: 41 kvm, S-rom: 41 kvm.
S-rom inkluderer: Garasje.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Planløsningen avviker litt i forhold til godkjente tegninger. Avvikene er ikke søknadspliktige. Innvendig er er snakk om et kjølerom som aldri ble bygd og noen lettvegger ved vaskerom. Utvendig er det tegnet på 2 kvister som ikke er bygd.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger for garasjen (stemmer med dagens bruk).

Byggeår og byggemåte

2009 i følge Lyngdal kommune.

Oppvarming

Vedovn i stue og varmekabler i gang, kjøkken og på bad. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Boligen vil bli ryddet før overtakelse, og selger vil foreta en lett/enkel utvask. Utover dette må kjøper overta eiendommen som den er.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen fremstår med normal slitasje og fungerer normalt, selv om jeg har enkelte avvik å bemerke etter befaringen. Det er en del avvik på boligen innvendig på skjeve gulv, dårlig arbeid på bad og en del dårlig malerarbeid. Det mangler dokumentasjon på EL-anlegg og det er dårlig med opplegg for ventilasjon i huset. For øvrig henviser til rapporten som må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3:
Pipebeslag og snøfangere:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført.

Våtrom: Sluk, membran og tettesjikt > Bad.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.

Våtrom: Ventilasjon > Vaskerom.
Rommet har ingen ventilasjon

Følgende avvik har fått TG2:
Undertak:
Duken har ikke limte skjøter og er ikke godkjent som undertak.

Renneskjørt:
Takrenner har punktvise lekkasjer.

Vannbord mot vest:
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Råte i vannbord under vindu.

Takkonstruksjon/Loft – mus:
Eier opplyser at det har vært 5-6 mus på loftet i vinter. (ref. egenerklæring)

Utvendige trapper:
Det er ett par skadede fliser på trappa

Overflater:
Malerarbeidet (sparklingen) i boligen er ikke fagmessig utført og det er sprekker/gliper i flere plateskjøter og svake løsninger ved vindusforinger.
Dette gjelder på generelt grunnlag. Gulvene har ujevnheter, skjevheter og en del småsår og skader/svellinger i skjøtene.

Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på mellom 10 – 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Boligen har skjeve og ujevne gulv som kan merkes når man går rundt i huset. Skjevhetene skyldes mest sannsynligvis slurv under bygging.

Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Pipe og ildsted:
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Over peisinnsats er det montert fliser på plater. Jeg er usikker på om disse platene er av ubrennbart materiale og det er slanger/ventilasjonsrør inne i boksen.

Våtrom bad:
Overflater vegger og himling: Det er sprekker/gliper i hjørner og flisarbeidet er ikke pent utført. Ved badekar er det hull/utsparing i veggen. I taket er det gliper/sprekker og dårlig utført malerarbeid.
Overflater gulv: Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Det er påvist sprekker i fliser. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Ventilasjon: Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Våtrom vaskerom:
Overflater gulv: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik på varmekilde. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Sluk, membran og tettesjikt: Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk.

Ventilasjon:
Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet. Det burde vært mekanisk avtrekk på alle våtrom og
wc, samt friskluftsventiler i ytterveggene eller ventiler i vinduene.

Elektrisk anlegg:
Det elektriske anlegget er fra byggetiden og har automatsikringer. Det er fremlagt samsvarserklæring fra YIT fra 2009, men det mangler kursfortegnelse i skapet. Anlegget er oppgradert i nyere tid i forbindelse med kjøkken i 2016, hvor det ble lagt varmekabler og diverse

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

1. Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
Tidligere eier har byttet spotter i taket og lys over vask. Lindesnes elektro i 2013. Byttet Wc 2015 Byttet dusj,vask og toalett i ca 2018. Rørleggeren Lyngdal as. Satt opp Fiboplater bak dusj der det manglet fliser. HKS Bygg AS. Gjestedo byttet Wc og vask i 2018 av Rørleggeren Lyngdal.

2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.1.2 Årstall: 2018
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Byttet wc, dusj, vask.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Rørleggeren Lyngdal

2.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid
2.2.2 Årstall: 2022.
2.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
2.2.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Satte opp kjøkkeninnredning på vaskerom i 2022.

3. Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja. Tidligere eier hadde en liten vanlekasje i tak på badet, det var takstein som var knekt og som ble byttet. Ikke lekkasje som vi har sett.

4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.1.2 Årstall: 2022.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært og ufaglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Tidligere eier har fått bygd ny terrasse og byttet garasjedør og satt inn port på garasjen.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Torbjørn Birkeland
4.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Vi har byttet ut resten av terrassen selv pga råtte. I 2022 Vi har isolert i garasjen og satt opp mdf plater. Satt inn kjøkken innredning i garasjen i 2022.

10. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.1.2 Årstall: 2013.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Tidligere eier hadde feil med spotter og det elektriske i garasjen. Utbedret av Lindesnes elektro i 2013.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Lindesnes elektro.

17. Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser? Ja.
Fliser er sprukket i gang, bad, vaskerom. Setningskader i gulv pga dårlig jobb

19. Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Vi har tatt 5-6 mus på loftet i vinter.

21. Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Vandbord på ett stue vindu er råtent, tidligere eier hadde sett misfarging i ett hjørne på ett rom etter vann men de fant ikke noe indikasjon på fukt.

28. Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? Ja.
Det skal bygges flere hus i området.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Adkomst

Følg Audnedalsveien og ta av til venstre til Lyngbakken. Fortsett rett frem til toppen av bakken, boligen ligger på venstre side.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til en liten kjøretur fra Konsmo sentrum. Tomten ligger fin til i et mindre boligfelt. 

Barne og familievennlig med kort vei til fine turområder blant annet barnevandrerstien. Konsmoparken som byr på bading, frisbeegolf, sykkelløyper, lekeplasser og mer.

Tomt

Areal: 1 114 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering i garasje. For øvrig godt med parkeringsmuligheter på egen tomt.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 27.03.2009. Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i den gitte tillatelsen med eventuelle enere tillegg.. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse/frittliggende småhusbebyggelse og tilhører reguleringsplan Områderegulering for Konsmo/Kommunedelplan, datert 12.11.2009. Det er regulert inn flere boliger i feltet, som per idag ikke er opparbeidet. Se vedlagte reguleringsplan. 
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er installert vannmåler.
Lyngbakken er privat vei.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje – Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Nei. Det er ikke boplikt i Lyngdal kommune. 

Prisantydning og omkostninger

2 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
54 750,- (Dokumentavgift)

71 220,- (Omkostninger totalt)

2 261 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 4 949 pr. år
Beløpet dekker faste gebyrer vann( 1515,-) avløp (2178,-) grunngebyr renovasjo(875,-) renovasjonsgebyr bolig (3250,-) feiing (434,-). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv. 16,76 m3 og 18,95 m3. Se eget vedlegg for kommunale gebyrer (følger denne salgsoppgaven)

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 527 956,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 900 643,- for år 2021.

Adresse med betegnelse

Lyngbakken 8, Gnr. 428 Bnr. 170 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Enebolig med garasje

Eierform

Selveier

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppdragsnummer

55-23-0160

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0160. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Boligselgerforsikring trekkes i oppgjør (Kr.12 505)
Digital grunnpakke (Kr.6 600)
Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet – Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (Kr.54 750)
Tilrettelegging (Kr.14 800)
Totalt kr. (Kr.100 140)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Adresse

Lyngbakken 8 - 4525

Konsmo, Norge