Enebolig med kjellerleilighet. Sentralt beliggende i boligfelt.

Fjellvegen 3

996_1870929886.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

Solgt

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Beskrivelse

Enebolig m/leilighet som er oppført i 1972, bestående av innredet 1. etg. og underetg. Deler av underetg. består av en separat leilighet med egen inngang.

Innhold

1. etg.: Vindfang, Stue, Kjøkken, Soverom 1, Gang, Soverom 2, Bad, bod.
Underetg.: Gang m/trapp, Vaskerom, Soverom 1, Vindfang, Stue, Kjøkken leil., Bad/vaskerom leil., Soverom 2, bod, garderobe.

Standard

ENEBOLIG m/leilighet oppført i 1972, bestående av innredet 1. etg. og underetg. Deler av underetg. består av en separat leilighet med egen inngang. Boligen holder en enkel standard, og fremstår med betydelig etterslep på vedlikehold. Boligen, inkl. leilighet i underetg., kan påregnes en totalrenovering både innvendig og utvendig.

Innvendig er det gulv av belegg, laminat, teppe, betong og fliser. Veggene har tapet, trepanel, malte-/umalte plater og pusset mur. Innvendige tak har malte plater, trepanel og himlingsplater.
Boligen har elementpipe, vedovn og sotluke.

Kjøkken hovedetg.: Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøl/fryseskap,oppvaskmaskin og komfyr. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Bad, 1. etg.: Veggene har baderomsplater. Taket har himlingsplater. Gulvet har vinylbelegg. Rommet har elektriske
varmekabler. Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjkabinett. Det er naturlig ventilering.

Vaskerom, underetg.: Veggene har malte plater og malt murpuss. Taket har trepanel. Gulvet har vinylbelegg. Det er opplegg for vaskemaskin. Det er naturlig ventilering.

Kjøkken, leilighet i underetg.: Kjøkkenet har enkel eldre innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er komfyr. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Bad/vaskerom, leilighet i underetg.: Det er ikke montert gulvbelegning på betonggulv mot grunn. Vegger har tapet. Det er åpent bjelkelag opp mot 1. etg. Det er servant, toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Det er naturlig ventilering.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 158 kvm, Bruksareal: 172 kvm Sekundærrom: 14 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 82 m² – 1. etg. 90 m².
P-rom inkl: Vindfang, Stue, Kjøkken 1. etg., Soverom 1, Gang, Soverom 2, Bad 1. etg. Gang m/trapp, Vaskerom, Soverom 1, Vindfang, Stue, Kjøkken leil., Bad/vaskerom leil., Soverom 2.
S-rom inkl.: bod, bod , garderobe.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
I enkelte oppholdsrom er dagslysflate mindre enn dagens krav på 10 % av rommets bruksareal. Det er avvik i branncelleinndeling mellom hovedenhet og leilighet i underetg. Det er endringer fra s-rom til p-rom, og motsatt, i begge etasjer.

Byggeår og byggemåte

1972 i følge Kvinesdal kommune.
Taktekkingen er av betongtakstein. Takrenner i plast. Vindskier i tre. Luftehatt på tak i metall. Det er montert topphatt av metall over pipeløp på tak. Stigetrinn på tak.
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade har stående bordkledning. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Kobla vindusglass på et rom i underetg. Enkelte vinduer har blyinnfatning.
Bygningen har malt hovedytterdør, malt biinngangsdør, malt ytterdør til leilighet og balkongdører i tre.
Veranda i tre utenfor 1. etg. (dels nedrevet veranda). Treplatting på mark utenfor underetg. Betongtrapp mellom nivåer i hageanlegg, samt foran hovedinngang. Betongtrinn foran biinngang i 1. etg.

Påkostning og modernisering

Hele boligen trenger å renoveres totalt innvendig og utvendig.

Oppvarming

Strøm og ved. Det er peisovn i stuen i hovedetg. Det er varmekabel i bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen/eiendommen selges slik som forevist, uten innbo og private eiendeler. Den vil ikke bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Bolig er tilknyttet fiber fra Telenor / Alt i boks, iflg. eier.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 25.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3:

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist andre avvik: Det er påvist avvik i beslagløsninger. Stigetrinn på tak synes å være mangelfullt innfestet. Dette bør ytterligere kontrolleres fra tak. Det mangler bortledning av vann fra enkelte takrennenedløp. Det er rustdannelse på luftehatt. Fra kryploft ble det registrert fuktskjoldet takkonstruksjon rundt gjennomføringer for pipe og luftekanaler, noe som kan tyde på avvik i beslagløsninger rundt gjennomføringer. Det er stedvis påvist råteskade i vindskier på tak.

Utvendig > Dører – 2
Det er påvist andre avvik: Det er laget kattedør i balkongdør i stue. Denne døren lot seg ikke teste da den var fastskrudd.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert rekkverk. Det er påvist andre avvik: Veranda utenfor 1. etg. må påregnes utskiftet med nye terrassebord og nytt rekkverk. Bjelkelag til veranda er ført inn gjennom yttervegg, noe som gir en økt risiko for skjult skade i innvendige konstruksjoner. Treplatting på mark må påregnes utskiftet, da det er råteskader i flere terrassebord. Risiko for skjult skade i bjelker til platting. Det er påvist rustdannelse på stålsøyle som understøtter veranda utenfor 1. etg.

Utvendig > Utvendige trapper – 2
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Overflater
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Det er påvist fuktskader på overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Innvendige overflater bærer generelt preg av slitasje, fuktskader og etterslep på vedlikehold. Det er påvist fuktskadet vegg under vinduer i stue i leilighet. Det er påvist fuktskadet gulvlaminat i flere rom i leilighet. Det er påvist revnet tapet og fuktskadet vegger i flere rom. Det er påvist dels løsnet himlingsplater, i stue og på hovedsoverom i 1. etg. Det er påvist hull i vegg i liten gang i 1. etg. Det er påvist begynnende råteskade i nedre del av en stolpe som understøtter tak på soverom i underetg. (i hoveddel). Det er påvist fuktskjoldet himlingspanel på vaskerom i underetg.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører – 2
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Enkelte av innvendige dører har betydelige skader. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er påvist råteskadet terskel ved dørkarm mellom soverom og garderoberom i leilighet. Dobbel skyvedør mellom stue og kjøkken kunne ikke testes da denne var sperret.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom leil.
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom leil.
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom

Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukkingsapparat i hoveddel. Røykvarslere i begge etasjer, inkl. i leilighet.

Tomteforhold > Drenering
Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren – ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist andre avvik: Det er påvist enkelte løse steinblokker i toppen av forstøtningsmur (uferdig mur).

Følgende avvik har fått TG2:
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK;

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på taktekkingen. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist andre avvik: Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er påvist svertesopp på store deler av overflater (kledning, gesims mv.), og stedvis malingflasset kledning. Det er påvist malingflasset grunnmurspuss.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Yttertaket har nedbøying. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist andre avvik: Det er påvist nedbøying av takoverheng i vestgavl. Det er påvist dels manglende eller skadet fluenett i gesims. Det er påvist dels mangelfull isolering mellom 1. etg. og kryploft.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
enkelte vindusglass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Det er påvist andre avvik: Det er påvist punktert glass i minst 5 vinduer. Det er påvist skade på vindu med kobla glass i underetg.

Utvendig > Dører
Det er påvist andre avvik: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er løsnet-/skadet pakning på enkelte dører. Det er påvist mangelfull tetting under terskel ved ytterdør til leilighet.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er påvist andre avvik: Betongtrapp i terreng er dels tæret.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er påvist andre avvik: Det er åpnet opp i bjelkelag fra bad/vaskerom i leilighet. Noe usikkert om her er/har vært en fuktskade, men det registreres noe misfarging på overside av plast. Bruk av plast/dampsperre mellom oppvarmet rom på begge sider av en konstruksjon er feil, hvorpå plast bør fjernes. Det er påvist gulvknirk på repos ovenfor trapp mot underetg.

Innvendig > Gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist andre avvik: Det er påvist fuktskadet gulvlaminat i enkelte rom. Det ble registrert generelt høyt fuktinnhold i betonggulv mot grunn, noe som kan tyde på at det stedvis- eller helt mangler dampsperre mot grunn. Info: Gulv på grunn som ikke har dampsperre, vil normalt ha høy fuktighet som følge av fukttransport fra grunnen. Det bør derfor ikke monteres damptette belegninger på slike gulv, da dette kan føre til
kondensering under belegningen.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
mm fra sotluke/feieluke. Det er påvist andre avvik: Det er påvist enkelte svinnsprekker på pipepuss i stue, og her enkelte rennemerker etter fukt. Det er påvist høye fuktvariasjoner samt malingflass på nedre del av pipe i underetg.

Innvendig > Innvendige dører
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er påvist andre avvik: Det er påvist hull i enkelte dørblad, samt dels løsnet finér på dørblad. Det mangler dørblad i enkelte karmer. Dør til bad/vaskerom i leilighet tar i mot gulv i rom utenfor.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 1. etg.
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 1. etg.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Målinger viser at det stedvis er motfall på gulv, men det er godt lokalt fall rundt selve sluket.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 1. etg.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad 1. etg.
Det er påvist andre avvik: Det er påvist skader på innredning. Det er påvist slitasje på baderomsinnredning, samt løs servantplate på denne. Det er påvist rustdannelse på skruer som innfester toalett mot gulv. Det er påvist dårlig avrenning fra avløp til servant.

Våtrom > Ventilasjon > Bad 1. etg.
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken leil.
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er påvist dels løsnet fronter på
kjøkkeninnredning. Det er påvist dels tilstoppet avløp fra kjøkkenvask.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 1. etg.
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Kjøkkeninnredning bærer generelt preg av slitasje.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 1. etg.
Det er påvist andre avvik: Avtrekk fra kjøkkenvifte er ført opp til kryploft, men herfra ikke videreført ut.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er påvist andre avvik: Det er påvist irr på rør/koblinger på VVB.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap har kombivern (automatsikringer med jordfeilbryter pr. kurs), både i hoveddel og i leilighet. Det er elektriske varmekabler på bad i 1. etg. og i gang og soverom i underetg. (i hoveddel). Det er montert downlights i himling på kjøkken i hoveddel.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer – 2
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det er påvist andre avvik: Rekkverk over forstøtningsmur er ubehandlet og bærer preg av slitasje.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Spm. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Varmekabler og belegg. Arbeid utført av: Homstøl tømming og forskaling.
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Utført av "O Konsmo AS"
2.2 Er arbeidet byggemeldt? Nei.

Spm. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Beskrivelse: fukt i vaskerom.

Spm. 17: Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Ja. Beskrivelse: Kjeller leilighet.
17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja. Beskrivelse: Er registrert.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Adkomst

Fra offentlig gate. Fra sentrum i Kvinesdal, kjør over elva mot Åmot og ta så opp til venstre i boligfeltet.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et veletablert boligfelt. Barnevennlig område og nærhet til sentrum og alle offentlige funksjoner.

Tomt

Areal: 689 kvm, Eierform: Eiet tomt iflg. matrikkelrapport.
Eiendommen er opprinnelig fradelt med skylddeling og ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Iflg. skylddeling var tomten på ca. 1 da. Oppgitt areal er basert på matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens areal kan derfor avvike i større eller mindre grad. Det er foretatt endringer i tomtegrenser jfr. Jordskifte. Kopi av skylddeling for tomten og Jordskifte følger i eget vedlegg.

Tomten er litt kupert, men tilnærmet flatt uteområde på bakside som er gruset. God parkeringsplass. Opparbeidet hage på fremside av bolig, samt div. murer og trapper.

Parkering

På egen tomt.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 17.04.1972. Ferdigattesten gjelder våningshus, nybygg.
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Soverom i kjeller og del av gang (hoveddel) er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som bod. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. I hovedetasje brukes et soverom som hobbybod og det er godkjent som soverom.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i Boligområde – Nåværende og tilhører kommunedelplan for Liknes 2006 – 2015.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. En vannmåler montert, felles for begge enheter.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 541726, Tinglyst: 14.03.2018 – jordskifte. Grensefastsetting for flere eiendommer.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Dagboknr.: 2200, Tinglyst: 11.10.1971 – registrering av grunn. Skylddelingsforretning for tomten.

Utleie

Boligen har utleiedel jfr. godkjente tegninger. Ett soverom og egen inngang. Det er egen varmtvannstank til leilighet. I sikringsskap er det ingen strømmåler, slik at hele huset går på ett abonnement. Foreligger ingen aktiv utleleavtale for leiligheten.

Radonmåling

Utleieenheten er ikke radonmålt. Fra 1.1.2014 er det krav i henhold til strålevernforskriften om at utleieenheter skal være radonmålt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje – Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Prisantydning og omkostninger

1 550 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
27 500,- (Dokumentavgift)

43 970,- (Omkostninger totalt)

1 593 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 600 pr. år
Gjelder faste avgifter for renovasjon, vann og avløp, + feiing.
I tillegg kommer forbruksgebyr med kr 53,- pr kubikk vann.

Formuesverdi

Primær: Kr. 488 224,- for år 2021.
Sekundær: Kr. 1 757 605,- for år 2021.

Adresse med betegnelse

Fjellvegen 3, Gnr. 162 Bnr. 227 i Kvinesdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: slik som forevist.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på
tlf 40 40 80 72.

Overtagelse

Etter avtale. Ca. 2 mnd etter budaksept kan eiendommen være ledig, da hoveddel leies ut.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppdragsnummer

61-23-0007

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0007. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal, tlf. 40 40 80 72

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350)
Tilrettelegging (Kr.13 900)
Boligselgerforsikring (Kr.12 400)
Oppgjør (Kr.7 100)
Panterett med urådighet – Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (Kr.49 000)
Totalt kr. (Kr.89 335)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

10.05.2023

Adresse

Fjellvegen 3 - 4480

Kvinesdal, Norge