Farsund/Hauglia – Enebolig med barnevennlig og flott beliggenhet! Romslig med 5 soverom

Hauglia 3

418_583505218.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 2 350 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Kort om eiendommen

Vi har for salg en innholdsrik enebolig i Hauglia i Farsund. Velholdt bolig med gjennomgående god standard. Det er gjort en del overflatebehandling i begge etasjer samt oppgraderinger på bad.

Hovedetasje har romslig stue med plass til både spisegruppe og sittegruppe og utgang til stor terrasse. Kjøkken har innredning fra ikea og i hovedetasje er det også to soverom og bad. I kjelleren er det toalettrom, praktisk vaskerom, 2 boder og 3 soverom hvorav et har walk-in closet. Boligen må påregnes renovering. Se tilstandsrapport i salgsoppgaven.

Eiendommen ligger i et veletablerte boligfelt på Hauglia med kort vei til skole og barnehage. Gode solforhold og fine turmuligheter med lysløype ved Mosvoldtjernet.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et veletablerte boligfelt på Hauglia med kort vei til skole og barnehage. Gode solforhold og fine turmuligheter med lysløype ved Mosvoldtjernet.

Adkomst

Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

Omkostninger

2 350 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper – lagt ut av megler)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
58 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000,00))

75 792,- (Omkostninger totalt)

2 425 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Overtakelse

Kjøper vil ikke ha tilgang til eiendommen i perioden mellom budaksept og overtakelse.
Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

Innhold

Underetasje: vindfang, hall m/trapp, gang, toalettrom, vaskerom, 3 soverom, garderobe og bod.
Første etasje: gang, stue, kjøkken, bad/vaskerom og 2 soverom.

Standard

KJeller:

Hall: laminat, malt panel i tak og panel på vegger.

Vaskerom: eldre slitt vaskerom som trenger større oppgraderinger.

Toalettrom: gulvbelegg, tapet og malte himlingsplater. Ovn på veggen for oppvarming.

Soverom m/ walkin closet: laminat, panel på vegger og malt panel i tak.

Soverom 2 og 3: laminat, tapet på vegger og panel i tak.

Hovedetasje:
Stue: laminat, tapet på vegger og malte himlingsplater.

Kjøkken: laminatgulv, malt tapet og malte himlingsplater. Nyere innredning med høyglans slette fronter. Innredning er fra ikea.

Bad: eldre overflater. Malt tapet på vegger og malte himlingsplater. Gulvet har vinylbelegg med oppkant og panelovn som varmekilde. Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Ny varmtvannstank ble satt inn for 3 år siden og ny dusj, innredning og toalett for 2 år siden.

Soverom 1 og 2: laminat, tapet på vegger og malte himlingsplater.

Gang: laminat, tapet og malte himlingsplater.

Sikringsskapet er plassert i vindfang og har skrusikringer med merkede kurser. Det meste av anlegget er fra byggeåret og har ingen åpenbare synlige skader/feil.

Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.

Forhold som har fått TG3:
Utvendig > Taktekking
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Shingel må byttes i sin helhet på hele taket på grunn av slitasje og skader.
Konsekvens/tiltak: Taktekkingen må skiftes eller utbedres. Taktekkingen må byttes for å unngå mer skader på undertak med til hørende deler. Se også punkt takkonstruksjon og takrenner med beslag.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er avvik: Deler av undertaket av rupanel er fuktskadet og deler av takstoler er utsatt for fuktighet. Har vært noe sig i søyle ved takutsikk ved terrasse som har resultert i noe skjevheter på takkonstruksjonen.
Konsekvens/tiltak: Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Deler av undertaket og skadet deler av takstoler må skiftes ut. Skjevheter ved takutstikk bør rettes opp.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Konsekvens/tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
Konsekvens/tiltak: Det bør foretas terrengjusteringer.

Forhold som har fått TG2 – Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er rust på rennekroker og mangler skvettzink på ene siden. (beslag i fra taktekking og ned i takrenne). På generelt grunnlag anbefales pipe og helbeslåes over tak. Vist ikke må denne impregneres ved jevne mellomrom for å hindre oppsug av fuktighet som kan resultere i innvendige lekkasjer.
Tiltak: Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik: Kledningen ligger nær dekke på terrasse og dermed fare for oppsug av fuktighet.
Tiltak: Avstand bør økes for å hindre skader i denne overgangen.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduer er slitte på utvendig karm og ramme på de mest værutsatte steder.
Konsekvens/tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. En god del vedlikehold må beregnes og enkelte vinduer har noe kort gjennværende brukstid.

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Konsekvens/tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. En del slitasje på utvendig brystning på balkongdører. Gjennværede brukstid ansees som noe begrenset.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er avvik: Dekke er noe slitt og det har vært noe sig i fundamentering av terrasse som har resultert i skjevheter.
Konsekvens/tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Terrasse bør rettes opp og dekke må beregnes å byttes på noe sikt. Ellers må det beregnes en del vedlikehold på rekkverk.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. En god del slitasje på parkettgulv i stue. Ellers har de fleste overflater normal slitasje ut i fra alder på dissse.
Konsekvens/tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes. Parkettgulv bør beregnes og slippes eller byttes.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Konsekvens/tiltak: Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Konsekvens/tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Konsekvens/tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskapet er plassert i vindfang og har skrusikringer med merkede kurser. Det meste av anlegget er i fra byggeåret og har ingen åpenbare synlige skader/feil.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
-Nei
2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? (årstall)
-Ingen ting gjort i vårt eierskap.
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
-Ukjent
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
-Ukjent
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
-Nei
6. Forekommer det at sikringene løses ut?
-Nei
7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
-Nei
8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
-Nei
9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
-Nei
10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
-Nei
11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
-Ja
12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
-Ja

En gjennomgang av noe eldre anlegg av fagfolk ved jevnemellomrom anbefales.

Forhold som har fått TG2 – Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Gulvet er flatt uten fall i mot og i rundt sluke.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Noen mindre riss i murpussen i mellom blokker enkelte steder.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet med natur murstein, plen og beplantning. Asfaltert innkjørsel.

Diverse

Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.
Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Byggemåte / Konstruksjon

Veggene har bindingsverkskonstruksjon og har stående bordkledning med under og påbord. Liggende vestlandskledning i begge gavlvegger. Taktekkingen er av eldre pappshingel.

Parkering

På egen gårdsplass.

Midlertidig brukstilatelse og ferdigattest

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 14.05.1980.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Budgivning

Budgivning i forbrukerforhold
Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke Gi bud -knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Budgivning utenfor forbrukerforhold
Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke Gi bud -knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Ansvarlig megler

Marita Lervik

Adresse

Hauglia 3 - 4550

Farsund, Norge