Farsund sentrum – Pent oppusset bolig med fin beliggenhet i bykjernen

Kjørbos gate 1

164_1541293468.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 2 350 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Kjørbos gate 1
4550 Farsund

Kontaktperson

Gyro Eftestøl,
Mob: 47 65 43 87

Type eiendom

Enebolig

Byggeår

1903

Matrikkel

Gnr. 1 bnr. 327 i Farsund kommune

Oppdragsnummer

8-24-0002

Adkomst

Eiendommen ligger like ved Nytorvet.
Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet i Farsund sentrum med alle byens fasiliteter like utenfor døra.

Tomt

Eiet tomt på 141 kvm.
Tomta består i all hovedsak av bebygd areal med en liten bakgård i bakkant av eiendommen. Fra bakgården er det trapp ned til kjelleren.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 137 kvm, Bruksareal: 214 kvm, BRA-i:169 kvm , BRA-e: 45 kvm , TBA: 6 kvm

1.Etasje: BRA-i 68 kvm
2.Etasje: BRA.i 69 kvm, TBA 6 kvm
Kjeller: BRA.e 45 kvm
Loft BRA-i 32 kvm. ikke målverdig areal 32 kvm
SUM BRA 214 kvm.

Fra 1. januar 2024 ble det innført nye regler for arealangivelser ved salg av boliger. Ny standard som har som mål å beskrive boligens bruksareal i tre definerte kategorier:
1. Internt bruksareal (BRA-I): Dette refererer til arealet innenfor boenhetens yttervegger.
2. Eksternt bruksareal (BRA-E): Dette inkluderer arealet utenfor boenheten, som kan nås via fellesarealer eller utvendig adkomst.
3. Innglasset balkong (BRA-B): Dette omfatter arealet på innglassede balkonger.
Samtidig vil det være en separat angivelse TBA (Terrasse- og balkongareal), som dekker områder som balkonger, altaner og verandaer. Dette arealet vil ikke bli inkludert i boligens bruksareal.

Parkering

Gateparkering.
Mulighet for kjøp av garasjeplass med innstallert elbillader i Nytorvet parkeringshus.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til bolig/forretning, reguleringsplan Farsund by planidentifikasjon 04804, ikraftsettelsesdato 20.06.1995.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Boligen er delt inn i 2 deler med felles adkomst fra gateplan, og har følgende innhold:

1.etasje: Gang, bad, stue, kjøkken og 1 soverom.
2.etasje: Hall m/trapp, bad, gang, 2 soverom og stue med åpen kjøkkenløsning.
Kjeller: kjeller inndelt i flere rom. Adkomst til kjeller via bakgård.
Loft: Uinnredet loft med god lagringsplass.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig fra 1903 som er modernisert i senere tid på innvendig og utvendig overflater.
Boligen ligger sentrumsnært og det er soneparkering utenfor langs fortau.
Boligen vurderes generelt å ha normal standard alder tatt i betraktning.
Boligen har byttet yttertak og dører og vinduer i 2019.
Innvendige overflater i 1-2 etg. er pusset opp i 2020 på store deler av boligen,
Det er likevel noen bygningsdeler som det må påregnes utbedringstiltak på.
Dette gjelder både innvendig og utvendige bygningsdeler.
Drenering/fukt i kjelleren som det vil kreves tiltak på.
Kjllerdør og kjellervinduer i gårdsplass står klar for utskiftning.
For ytterligere registrerte forhold må hele rapporten leses.

Spørsmål vedrørende rapport kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, tlf 477599458 eller e-post: karl@ketakst.no

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.
Hvis privat spesifiser hva slags vann/kloakk og vedlikehold vei. Veirett.

Offentlige avgifter

Kommunale gebyrer fakturert i 2023:
Vann: kr. 2836 ,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,44 pr. m3
Avløp: kr.3048,- + forbruk i følge vannmåler kr.16,78 pr. m3
Standard renovasjon: kr 2605.,-
Grunngebyr renovasjon: kr 860.,-
Eiendomsskatt 2023 – kr. 2644,-
Vannmålerleie kr 100,-.
Tilsammen kr 15 456 ,-.

Avgift vil variere etter forbruk.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende rettighet som følger eiendommen:
1960/1096-1/40 Bestemmelse om bebyggelse19.11.1960
rettighetshaver:Knr:4206 Gnr:1 Bnr:327 .Vedr. vinduer.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
På eldre boliger er det ikke uvanlig at ferdigattest har uteblitt. For tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998 er det ikke lenger mulig å få utstedt ferdigattest. Dette i henhold til plan og bygningsloven §21-10 femte ledd. Dersom bygget er omsøkt og godkjent av kommunen, vil det ikke være ulovlig å bruke bygningen selv om ferdigattest eller brukstillatelse mangler.

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 392 987 per 2022
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 493 350 per 2022

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Karl Henry Englund , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Adresse

Kjørbos gate 1 - 4550

Farsund, Norge