Farsund/Varbak- Flott 4-romsleilighet i 1. etg med sjøutsikt, parkeringskjeller og egen terrasse. – Sentral beliggenhet!

Varbakgaten 33

178_2026577153.jpg

Boligtype

Leilighet

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 6 500 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Kort om eiendommen

Flott 4-romsleilighet i 1. etg på Varbak Vju med sjøutsikt og eget utearreal. Gjennomgående høy standard!
Inneholder: Stue, kjøkken, 3 soverom, walk-in, bad, gjestebad og gang. Medfølger også P-plass i parkeringskjeller og sportsbod, samt fellesrom.

Sentral beliggenhet med byens fineste utsikt!

29 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 1. til 5. etasje.

Besøk gjerne leilighetsvelger på www.varbakvju.no !

Om prosjektet

29 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 1. til 5. etasje.

Besøk gjerne leilighetsvelger på www.varbakvju.no !

Omkostninger

6 500 000,- (Prisantydning)
0,- (Andel av fellesgjeld)

Omkostninger
8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172 (Pantattest kjøper – lagt ut av megler)
585 (Tingl.gebyr pantedokument)
585 (Tingl.gebyr skjøte)
162 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 500 000))

175 542 (Omkostninger totalt)

6 675 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være innen utgangen av desember 2023.

Siste frist for overtagelse er 1. kvartal 2024 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Innhold

Stue: Eikeparkett på gulv, gips på vegg og i tak. Åpen løsning til kjøkkenet. Nydelig sjøutsikt.
Kjøkken: Eikeparkett på gulv, gips på vegg og i tak. Strai kjøkkeninnredning med flislagt backsplash fra benkeplate til overskap.
Bad: 60×60 fliser fra modena på gulv og på vegg, gips i tak. Vegghengt wc, servant og dusj på gulv. Skyvedørsgarderobe til varmtvannstank og vaskemaskin/tørketrommel.
Walk-in-closet: Eikeparkett på gulv, gips på vegg og i tak.
Hovedsov: 3-stavsparkett på gulv, gips på vegg og i tak. Romslig soverom med tilgang til bad via wal-in. Flott sjøutsikt.
Sov. 2: 3-stavsparkett på gulv, gips på vegg og i tak.
Sov. 3: 3-stavsparkett på gulv, gips på vegg og i tak.
Toalettrom: 60×60 fliser fra modena på gulv og på vegg, gips i tak. Wc, servant og dusj på gulv.
Gang/ inngangsparti: Flislagt inngangsparti og gang, gips på vegg og i tak.

Støpt terrasse: To terrasser på totalt 40 kvm.
Parkering i parkeirngskjeller, samt bod.

Diverse

Ferdigstillelse/innflytting vil være innen utgangen av desember 2023.

Siste frist for overtagelse er 1. kvartal 2024 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Oppvarming

Varmekabler.

Generell orientering

Klare for innflytting!

Vinduene er montert, fasadener er kledd med teglstein og inne i bygget har både malere, flisleggere og kjøkkenmontører rykket inn.

Vi er godt i rute med byggearbeidene. Ja, faktisk er vi foran skjema. Planen er innflytting 20. desember. Alle leilighetene vil bli ferdigstilt samtidig, sier eiendomsutvikler Rune Torsøe. Håndverkere fra ulike fag jobber nå i fireukerssykluser. Tømrerne gjør seg ferdig med én etasje, så rykker tekniske fag fatt på første etasje. Og slik fortsetter det oppover i etasjene. LEILIGHETENE I første og andre etasje ble malt og fliselagt i april. I mai monteres kjøkken. Bak bygget er det rigget opp et visningskontor. Kontoret vil være fast bemannet enkelte ettermiddager i uken (se Varbak Vjus Facebook-side for nærmere detaljer).

VI HÅPER AT folk vil ta en tur innom, slå av en prat og kanskje bli med på en uforpliktende visning på bygget. Det blir jo bare gøyere og gøyere å vise frem bygget nå som flere av leilighetene begynner å bli ferdige, sier Torsøe.

Det er Lista Bygg som har hovedentreprisen på bygget. Underleverandører er Aas & Høiland på grunnarbeid, Ytterdahl på ventilasjon, taktekking og beslag, Modalsli Rør på rør, LRE Elektro på elektro, Thomas Turner på muring av teglstein og Br. Nygaard på malerarbeid.

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema Kjøpetilbud til fastpris . Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Garasje/parkering

Det avsettes 29 parkeringsplasser for sameiet i byggets parkeringskjeller.
Hver leilighet selges med en biloppstillingsplass inkludert. Det vil i tillegg bli mulig å kjøpe P-plass på bakkeplan etter prinsippet førstemann til mølla . Pris på disse er kr. 100.000,- (det er 6 plasser tilgjengelig).

Det blir gjesteparkeringsplasser langs bygget ved inngangspartiet.

Biloppstillingsplasser og sportsboder i P-kjelleren vil ligge som seksjonens tilleggsdel ved seksjonering. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig.

Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere og fordele parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.
Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Elbil-lader med høy kapasitet kan installeres på biloppstillings-plass hvis ønskelig. LRE Elektro må brukes som installatør. Fastpris er kr. 26.500, .

Parkering

Det avsettes 29 parkeringsplasser for sameiet i byggets parkeringskjeller.
Hver leilighet selges med en biloppstillingsplass inkludert. Det vil i tillegg bli mulig å kjøpe P-plass på bakkeplan etter prinsippet førstemann til mølla . Pris på disse er kr. 100.000,- (det er 6 plasser tilgjengelig).

Det blir gjesteparkeringsplasser langs bygget ved inngangspartiet.

Biloppstillingsplasser og sportsboder i P-kjelleren vil ligge som seksjonens tilleggsdel ved seksjonering. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig.

Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere og fordele parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.
Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Elbil-lader med høy kapasitet kan installeres på biloppstillings-plass hvis ønskelig. LRE Elektro må brukes som installatør. Fastpris er kr. 26.500, .

Organisasjonsform

Leilighetene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Forbehold fra utbygger

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Tilvalg og endringer

Prosjektet har kommet langt i byggeprosessen og tilvalgsmuligheter blir mer og mer begrenset. Eventuelle endringer og tilvalg må avklares med utbygger i hvert enkelt tilfelle.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.
Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum inkludert merverdi.

Ansvarlig megler

Bjørn Skjæveland

Adresse

Varbakgaten 33 - 4550

Farsund, Norge