Feda – Rivnings objekt på flott tomt!

Tøffelgata 41

729_344854224.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 600 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Kort om eiendommen

Vi har en eldre enebolig for salg i Tøffelgata på Feda. Boligen er fra 1955 og holder dårlig stand og må totalrenoveres, eller anses som ett rivningsobjekt.
Eiendommen ligger på en høyde med fin utsikt utover Feda og har en skjermet beliggenhet.
Boligen er på to etasjer og inneholder:1.etg: Entre/ gang, 3 soverom, bad/ wc og boder. 2. etg.: Trappegang, kjøkken, 2 stuer, bad/ wc og verksted.
Bygningen er hovedsakelig oppført i mur, og det er et tilbygg på baksiden i tre.
Tomten er noe ulendt, men her ligger et stort potensiale til å få til et spennende prosjekt. Dette er en sentrumsnær beliggenhet med utsikt og gode solforhold.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på en høyde med flott utsikt utover Feda. Fra eiendommen er det gangavstand til skole, barnehage og butikk. Eiendommen har gode solforhold.

Adkomst

Fra hovedveien 4160 gjennom Feda, ta inn på Tøffelgata like ved Fedabroa. Ta inn her og hold mot venstre. Like ved postkassestativet ta inn til venstre og gjør til enden mot garasjen. Se skilting fra Aktiv Eiendomsmegling.

Omkostninger

600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper – lagt ut av megler)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,00))

32 042,- (Omkostninger totalt)

632 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med megler.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

Innhold

Vi har en eldre enebolig for salg i Tøffelgata på Feda. Boligen er fra 1955 og holder dårlig stand og må totalrenoveres, eller anses som ett rivningsobjekt.
Eiendommen ligger på en høyde med fin utsikt utover Feda og har en skjermet beliggenhet.
Boligen er på to etasjer og inneholder:1.etg: Entre/ gang, 3 soverom, bad/ wc og boder. 2. etg.: Trappegang, kjøkken, 2 stuer, bad/ wc og verksted.
Bygningen er hovedsakelig oppført i mur, og det er et tilbygg på baksiden i tre.
Tomten er noe ulendt, men her ligger et stort potensiale til å få til et spennende prosjekt. Dette er en sentrumsnær beliggenhet med utsikt og gode solforhold.

Standard

Eiendommen holder gjennomgående lav standard, og boligen bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger.
Det er nylig blitt fjernet en del vegetasjon på eiendommen og det er foretatt noe riving på boligen, både utvendig og innvendig.

Boligen går over to plan og inneholder:
Første etasje:

Entre/ gang:
Panel i tak, panel på vegger og teppe på gulvet.

Gang:
Tapet i tak, tapet og plater på vegger, teppe på gulvet.

Soverom 1:
Malt tak, tapet på vegger og teppe på gulvet. Soverommet har god størrelse.

Soverom 2:
Malt tak, tapet på vegger og laminat på gulvet. Soverommet har god størrelse.

Soverom 3:
Malt tak, tapet og plater på vegger, teppe på gulvet. Stort soverom med utsikt.

Bad/ wc:
Malt tak, tapet på vegger og belegg på gulv.

Bod:
Plater i tak, tapet på vegger og teppe på gulvet.

Bod:
Malt tak, malte plater på vegger og plater på gulv.

Andre etasje:

Trappegang.
Tapet i tak, tapet på vegger og teppe på gulvet. Her er åpning til kryploft. Sikringsskapet er plassert i trappegangen med skrusikringer.

Kjøkken:
Malte plater i tak, tapet på vegger og belegg på gulvet.

Stue 1:
Panel i tak, panel på vegger og furugulv. Stor stue med utsikt.

Stue 2/ bibliotek:
Panel i tak, malte plater på vegger og teppe på gulvet. Stuen har god størrelse.

Gang:
Malte plater i tak, malte plater på vegger og tregulv.

Bad/ wc:
Takess, våtromstapet på vegger og belegg på gulvet.

Verksted:
Panel i tak, panel på vegger og furugulv. Stort verksted med 2 utganger.
Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.

Forhold som har fått TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:

Taktekking:
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
Større skader på ene siden av opprinnelig del og
noe slitt/skadet på tilbygget deler.
Konsekvens/tiltak
Taktekkingen må skiftes eller utbedres.
Taktekkingen må skiftes i sin helhet på hoved og tilbygget del.
Kostnadsestimat: 100 000 – 300 000.

Nedløp og beslag:
Det er avvik:
Takrenner er slitt/skadet og mangler flere plasser.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Utskiftning av takrenner med tilhørende deler i samband med ny
taktekking må beregnes. På generelt grunnlag anbefales pipe og
helbeslåes over tak. Vist ikke må denne impregneres ved jevne
mellomrom for å hindre oppsug av fuktighet som kan resultere i
innvendige lekkasjer.
Kostnadsestimat: 10 000 – 50 000.

Veggkonstruksjon – 2:
Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
Konsekvens/tiltak
Råteskadet trekledning må skiftes ut.
Kostnadsestimat: 50 000 – 100 000.

Takkonstruksjon/Loft:
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
Det er begrenset/dårlig ventilering av
takkonstruksjonen.
Det er avvik:
De fleste utvendige gesimser har fått større skader
og det er lekkasjer i fra skadet del med presseng
over.
Konsekvens/tiltak
Påviste skader må utbedres.
Tiltak:
Skadet deler av undertaket må beregnes og skiftes ut i samband med
taktekkingen. Gesimser må byttes i sin helhet og anbefaler å lage en
luftesplate for tilgang på luft til kaldtloftet.
Det må også gjøres tiltak i rundt pipe.
Kostnadsestimat: 100 000 – 300 000.

Vinduer:
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller
sprukne
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i
trevirket.
Større skader på vinduer og noen mangler.
Konsekvens/tiltak
Andre tiltak:
Alle vinduer må beregnes og byttes i sin helhet,
Kostnadsestimat: 100 000 – 300 000.

Utvendige dører – 2:
Det er avvik:
Større skader på balkongdører.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Balkongdør må beregnes og byttes i sin helhet. Ene døren er blitt
fjærnet.
Kostnadsestimat: 10 000 – 50 000.

Balkonger, terrasser og rom under
balkonger:
Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.
Ene terrasse er blitt fjærne og ligger på siden av
bygget.
Konsekvens/tiltak
Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens
forskriftskrav.
Må beregnes og bygges opp på nytt.
Kostnadsestimat: 50 000 – 100 000.

Utvendige trapper:
Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens
krav for avstand mellom spiler.
Konsekvens/tiltak
Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens
forskriftskrav.
Større oppgraderinger må beregnes på trapper og gangbroer med
tanke på sikkerhet.
Kostnadsestimat: 50 000 – 100 000.

Innvendige overflater:
Overflater har sterk slitasjegrad.
Konsekvens/tiltak
Overflater må utbedres eller skiftes.
Dette gjelder de fleste overflater.
Kostnadsestimat: 100 000 – 300 000.

Etasjeskille/gulv mot grunn:
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Konsekvens/tiltak
Råteskadet treverk må skiftes.
For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
man vurdere slike tiltak.
Kostnadsestimat: 10 000 – 50 000.

Pipe og ildsted:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på pipe.
Eldre slit ildsted og noen er blitt fjærnet.
Konsekvens/tiltak
Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.
En gjennomgang av pipe med ildsted av fagfolk anbefales før den taees
i bruk på nytt.
Kostnadsestimat: 50 000 – 100 000.

Krypkjeller:
Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i
trekonstruksjoner i krypkjeller.
Det er konstatert fukt/råteskader.
Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
Er et skråfjell hvor det kommer inn en god del
fuktighet. Stubbloftet har fått større skader.
Konsekvens/tiltak
Påviste skader må utbedres.
Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.
Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det
grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre
tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse
områdene.
Luke i gulvet er skadet og må ordenes med tanke på sikkerhet.
Kostnadsestimat: 50 000 – 100 000

Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Konsekvens/tiltak
Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat: 100 000 – 300 000.

Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Konsekvens/tiltak
Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat: 100 000 – 300 000.

Kjøkken:
Det er avvik:
Slitte overflater og innredning er blitt fjærnet.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Større oppgraderinger av dette rommet må beregnes.
Kostnadsestimat: 100 000 – 300 000.

Avtrekk kjøkken:
Det er avvik:
Ventilator må installers på nytt.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Ny ventilator må monteres.
Kostnadsestimat: Under 10 000.

Varmtvannstank:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Konsekvens/tiltak
Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende
forskrift.
Andre tiltak:
Utskiftning av eldre berder må beregnes.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Elektrisk anlegg:
Sikringsskapet er plassert i trappegangen og har
skrusikringer. Anlegget har blitt noe oppgradert i
senere tid. Ellers er det stort sett et eldre anlegg.
Se tilstandsrapport.

Drenering:
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset
effekt.
Innsig av fuktighet i krypkjeller er registrert.
Konsekvens/tiltak
Lokal utbedring må utføres.
Kostnadsestimat: 10 000 – 50 000.

Forhold som har fått TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:

Utvendig veggkonstruksjon:
Det er avvik:
Noen mindre sprekker og riss ble registrert enkelte
steder.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Noe vedlikehold må beregnes på murfasader.

Utvendige dører:
Det er avvik:
Låsekasse fungerer ikke som den skal.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Utskiftning av låsekasse må beregnes og noe utvendig vedlikehold.

Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
Konsekvens/tiltak
Det bør gjennomføres radonmålinger.

Innvendige trapper:
Det er avvik:
Skulle ha vært en håndløper på begge sider av
trappeløpet. Teppe er slitt.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
En håndløper til bør monteres og teppe må beregnes og skiftes ut.

Innvendige dører:
Det er avvik:
Noe slitte overflater og enkelte dører trenger
justeringer.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Noe vedlikehold må beregnes med enkelte justeringer. Dører som er
blitt fjærnet må erstattes med nye.
Kostnadsestimat: Under 10 000.

Andre innvendige forhold:
Det er avvik:
Døde bier.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Nærmere undersøelse og fjærning av bier må beregnes

Fukt i tilliggende konstruksjoner:
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist
andre avvik i våtsonen.
Konsekvens/tiltak
Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.
Konsekvens/tiltak
Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av
rør.
Kostnadsestimat: 50 000 – 100 000.

Grunnmur og fundamenter:
Det er avvik:
Noe enkel fundamentering av tilbygget deler.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Bør gjennomgåes og forsrekes.

Forstøtningsmurer:
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i
muren.
Konsekvens/tiltak
Lokal utbedring må utføres.

Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på utvendige avløpsledninger.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
Ble ikke funksjonstestet på befaringen.

Beskrivelse av tomt

Tomtestørrelsen er på ca. 1 mål.
Tomten er skrånet, og ligger i en bratt helning.
På eiendommen renner det en liten bekk.
Tomten har noen fiktive grenser, så tomtestørrelsen er noe uklar.

Det foreligger ikke målebrev på eiendommen

Diverse

Boligen er ett rivnings objekt.

Oppvarming

Det er vedovn og elektrisk oppvarming.

Byggemåte / Konstruksjon

Bygningen er oppført i mur.
Veggene har mur konstruksjon på opprinnelige deler. Tilbygget er oppført i tre og har bindingsverkkonstruksjon og liggende bordkledning.

Parkering

Det er plass til parkering på egen eiendom, og det medfølger en frittstående, enkel garasje.

Midlertidig brukstilatelse og ferdigattest

Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

Adgang til utleie

Ingen utleiedel.

Ansvarlig megler

Bjørn Skjæveland

Adresse

Tøffelgata 41 - 4485

Feda, Norge