Hollenderbyen/ Sentrum – Spennende eiendom med stort potensiale! En tomannsbolig og en enebolig

Nesgaten 8-10

988_1573264551.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

Solgt

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Kort om eiendommen

Eiendom i ærverdige hollenderbyen med potensiale! Her har du to boligbygg på ett gårds- og bruksnummer. Eiendommen bærer preg av utsatt vedlikehold, så oppussing må påregnes. Men her har man mye muligheter.

Nesgaten 8 (enebolig) ble bygd i 1899 med boenhet i 2 etg. og næring i 1 etg. Hele huset er regulert til enebolig. Idag er det leilighet i 2. etasje med stue, kjøkken, soverom og bad, og 1. etasje har stue/kjøkken, bad og soverom. Begge etasjer har separat inngang.

Nesgaten 10 (tomannsbolig) ble bygd i 1855 i tre etasjer. Boligen har totalt 2 stuer, 2 toalettrom, 2 bad og 7 soverom. I kjeller er felles vaskerom og gode lagringsmuligheter.

Koselig felles uteplass med plattinger.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet i Hollenderbyen! Sjarmerende og rolig område med kort gangavstand til sjø, brygge og bysentrum!

Adkomst

Fra E-39 kjører man ned til Flekkefjord sentrum og over broen.Nesgaten går ned til høyre rett etter parken ved Flekkefjord Sparebank.

Omkostninger

2 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper – lagt ut av megler)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,00))

82 042,- (Omkostninger totalt)

2 682 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
Kjøper vil ikke ha tilgang til eiendommen i perioden mellom budaksept og overtakelse.

Innhold

Nesgaten 8 (enebolig): stue/kjøkken, bad i hver etasje, stue i andre etasje, gang og et soverom i hver etasje.
Nesgaten 10 (tomannsbolig): hall, gang, stue, kjøkken, bad, wc og 2 soverom i første etasje, andre etasje har trapperom, gang, stue, kjøkken, bad, wc og 2 soverom og tredje etasje har trapperom, gang, vaskerom og 3 soverom.

Standard

Eiendommen består av 2 eiendommer på et ett gårds og bruksnummer. Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger.

Nesgaten 8 (enebolig):
1 etg.: Tidligere butikklokale som kan innredes til leilighet. Her er oppholdsrom, bad med servant, wc og dusj på gulv. Soverom/ gang med utgang til uteområdet. Malt panel i himling og på vegger med flis/teppe på gulvet. Enkelt hybelkjøkken.

2.etg.: Gang, kjøkken, stue, soverom og bad med dusj på gulv, wc og servant. Her er malt tak, tapet på vegger og laminat, teppe og fliser på gulv.

Nesgaten 10 (tomannsbolig):
1 etg.: Gang, kjøkken, romslig stue med varmepumpe og vedovn. 2 soverom med grei størrelse, toalettrom og nyere bad.
Malt tak, malt strie tapet på vegger og malte vegger på bad. Kjøkken og bad har belegg på gulv. Teppe på gulv på begge soverom og laminat på toalettrom.

2 etg:
Gang, kjøkken, romslig stue med varmepumpe og vedovn. 2 soverom med grei størrelse, toalettrom og bad.
Malt tak, tapet på vegger og teppe på gulv på soverom, stue og i gang. Kjøkken, toalettrom og bad har belegg på gulv.

3.etg:
Gang, kjøkken/ vaskerom og 3 soverom. Kott i vegg.
Malt tak og malt panel i tak og malte vegger. To soverom har teppe på gulv. Vaskerom og soverom 3 har belegg på gulv.

Noe nyere rør i rør system i del av enebolig. Ellers er det eldre vannrør i enebolig og tomannsbolig.
Varmepumpe er blitt installert i første etasje i tomannsbolig.
En del av anlegget er av eldre dato. Alle sikringsskap er blitt oppgradert med automatsikringer.

Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.
Forhold som har fått TG3:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er store deformasjoner i renner og nedløp.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Lufting av kledning var ikke vanlig i denne byggeperioden.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder ved gjennomføringer i takkonstruksjonen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er ingen lufting i konstruksjonen.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må snart oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Forhold som har fått TG2 – Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

Utvendig > Dører
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Det er avvik: Noe rust ble registrert flere plasser.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er tegn på fuktskader i nedkant av våtromsplater. Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Det er avvik: Himlingsplater har løsnet noe i innfestning.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Gulvbelegget er ikke klemt i sluke.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er avvik: Tapet skjøter har åpnet/løsnet i våtsoner.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er avvik: Det skulle ha vært en åpning i høy oppkant i mot dusjnisje, slik at vann kan nå sluke i fra restrende del av rommet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fuger.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning. Rørgjennomføringer har usikker utførelse.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Terrengforhold
Eiendommen ligger i flomutsatt område.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Forhold som har fått TG2 – Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Beskrivelse av tomt

Eiendommen har et opparbeidet utearel på baksiden.

Diverse

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.

Oppvarming

Vedovn og elektrisk.

Byggemåte / Konstruksjon

Tømmerkonstruksjon med utvendig liggende bordkledning. Både tomannsbolig og enebolig er nylig blitt malt og deler av bunnsvill og noe kledning er byttet ut.

Parkering

Det er ikke noen fast parkering til boligen. Alternativer til parkering er sonekort for området eller evt leie av parkeringsplass i parkeringshus.

Midlertidig brukstilatelse og ferdigattest

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Budgivning

Budgivning i forbrukerforhold
Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke Gi bud -knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Budgivning utenfor forbrukerforhold
Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke Gi bud -knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Adresse

Nesgaten 8-10 - 4400

Flekkefjord, Norge