Innholdsrik del av tomannsbolig l Garasje l 4 soverom l Sentral og barnevennlig beliggenhet

Mindejordet 27

867_1711892929.jpg

Boligtype

Tomannsbolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 1 490 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Mindejordet 27
4560 Vanse

Kontaktperson

Gyro Eftestøl,
Mob: 47 65 43 87

Type eiendom

Tomannsbolig

Byggeår

1977

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 142 i Farsund kommune

Oppdragsnummer

8-24-0001

Adkomst

Fra Vanse sentrum: Kjør i retning Vanse skole. Ta første vei til venstre etter Vanse kirke. Følg veien rett frem til Mindejordet 27, boligen ligger på venstre side og er merket med til salgs plakat fra EXBO eiendom.

Beliggenhet

Boligen har en sentral beliggenhet kun 1 km fra Vanse sentrum. Snarvei på sti til butikker og skole. Barnevennlig beliggenhet i blindvei med lite trafikk og lekeplass kun noen meter fra boligen.

Tomt

Eiet tomt på 383 kvm.
På baksiden av boligen er det en romslig terrasse, som videre har trappesats ned til en større markterrasse.
Tomten er opparbeidet med plen, bed og busker.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 127 kvm, Bruksareal: 134 kvm, BRA-i:134 kvm , TBA: 32 kvm

Fra 1. januar 2024 ble det innført nye regler for arealangivelser ved salg av boliger. Ny standard som har som mål å beskrive boligens bruksareal i tre definerte kategorier:
1. Internt bruksareal (BRA-I): Dette refererer til arealet innenfor boenhetens yttervegger.
2. Eksternt bruksareal (BRA-E): Dette inkluderer arealet utenfor boenheten, som kan nås via fellesarealer eller utvendig adkomst.
3. Innglasset balkong (BRA-B): Dette omfatter arealet på innglassede balkonger.
Samtidig vil det være en separat angivelse TBA (Terrasse- og balkongareal), som dekker områder som balkonger, altaner og verandaer. Dette arealet vil ikke bli inkludert i boligens bruksareal.

Kjeller: BRA: 64 kvm, BRA-i: 64 kvm, BRA-e: 0 kvm, TBA: 0 kvm
1. etasje BRA: 70 kvm, BRA-i: 70 kvm, TBA: 32 kvm

Parkering

I garasje like ved boligen. Garasjen er på enden av felles garasjeanlegg.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig. Gjeldende plan; reguleringsplan for Minde, vedtatt i 1975.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Boligen går over to etasjer og har følgende innhold:
Kjeller: Vindfang, hall m/trapp, 3 soverom, bad, bod og vaskerom.
1.etasje: Stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til terrasse på begge sider, hall m/trapp, 1 soverom og toalettrom.

Garasje i rekke.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Vegg mellom stue og spisestue er fjernet.
Inngang er flyttet til framsiden i kjeller.
Vindfang/redskapsbo er bygd om til soverom.
Klesbod gjort om til vaskerom, og matbod, vask til boder.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Tomannsbolig bygget 1977 beliggende i ett etablert bolig område, blindvei. Innholdsrik bolig med 4 soverom, bad, wc og vaskerom. Det er egen stue og kjøkken i 1 etg med utgang til terrasse. Terrasse på begge sider av boligen, gavlveggen byttet i senere tid.
Boligen vil trenge noe modernisering/reperasjon på overflater,

Det er kun boligen som inngår i rapporten. Garasje er ikke kontrollert, vedlagt en enkel beskrivelse,
Garasjen har generellt en enkel byggeskikk og standard. Boligen er vurdert utfra byggeår og hva som anses som normal bruks- og aldersslitasje, Det kan derfor være bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rappport.

Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, tlf 47759958, eller e-post karl@ketakst.no

For øvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning.
Lykke til!

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe i stua. Varmekabler på bad.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale gebyrer fakturert i 2023:

Vann: kr. 2268 ,- + forbruk i følge vannmåler kr.10, 88 pr. m3
Avløp: kr.2438,- + forbruk i følge vannmåler kr.16,78 pr. m3
Standard renovasjon: kr 2605.,-
Grunngebyr renovasjon: kr 860.,-
Eiendomsskatt 2023 – kr. 1884,-
Vannmålerleie kr 100,-.

Tilsammen kr 13 073,-.
Avgift vil variere etter forbruk.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 19/4-1979

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke E . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig
kr 489 966 per 2022
Ligningsverdi som sekundærbolig
kr 1 861 869 per 2022

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Karl Henry Englund , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Adresse

Mindejordet 27 - 4560

Vanse, Norge