Innholdsrik enebolig med garasje og alt på ett plan. Anneks, grillhus og svømmebasseng medfølger!

Seland 61

448_376722413.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 4 850 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Om eiendommen

Velkommen til Seland 61!

Eiendommen består av enebolig med garasje, anneks, grillhus og svømmebasseng.

Boligen har alt på ett plan og inneholder blant annet stue/kjøkken, 3 soverom, kontor, bad, wc, klesrom, vaskerom, hagestue og garasje.

Eiendommen ligger landlig til med nærhet til elva og flotte turområder. Ca. 5 km til Tonstad sentrum med matvarehandel, bakeri, skoler, barnehage, idrettsanlegg, kino/kulturhus, badestrand og båthavn.

Meld deg på visning. Velkommen!

Beliggenhet

Boligen ligger fint til i naturskjønne omgivelser med nærhet til elva og flotte turområder. Det er ca. 5 km til Tonstad sentrum med blant annet matvarehandel, bakeri, skoler, barnehage, idrettsanlegg, kino/kulturhus, badestrand og båthavn.

Standard

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstmann Alfred Møll den 30.01.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Enebolig
Utvendig

Veggkonstruksjon – 2,TG2
Vurdering av avvik:
– Det er avvik:
– Det er begrenset lufting bak kledningen i området ved inngangsdøren.

Takkonstruksjon/Loft – 2,TG2
Vurdering av avvik:
– Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.

Dører – 2,TG2
Vurdering av avvik:
– Det er avvik:
– Det er på hovedinngangsdøren skade på dørbladet utvendig og på karmen innvendig.

Tomteforhold

Terrengforhold – 2,TG2
Garasjedelen er oppført i skrånende terreng.
Vurdering av avvik:
– Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

Utvendige vann- og avløpsledninger – 2,TG2
Vurdering av avvik:
– Det er avvik:
– Mer enn halvparten av forventet brukstid oppbrukt på utvendige avløpsledninger fra slamavskiller til sprede grøfter.

Septiktank,TG2
Septiktanken er av glassfiber fra 1989.
Vurdering av avvik:
– Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.

Enebolig

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.
Det er etablert en dør fra badet og inn til omkledningsrom.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Anneks

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Garasjen/anneks er i bruk som hobbyrom. Det er søkt som garasje, men i bruk som hobbyrom. Tegninger samsvarer ikke med innsendte tegninger. Garasje/anneks ligger ikke inne på eiendommen 50/23.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Enebolig
Standard : Bygningen har en normal god standard i forhold til byggeåret.
Vedlikehold : Bygningen er jevnlig vedlikeholdt.

Anneks
Standard : Bygningen har en normal god standard i forhold til byggeåret.
Vedlikehold : Bygningen er jevnlig vedlikeholdt.
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Adkomst

Fra Tonstad sentrum følg Sirdalsveien oppover dalen i ca. 4 km og ta til høyre inn på Seland Bru. Ta deretter til høyre igjen og følg veien ca. 500 m og ta til venstre. Boligen ligger innerst og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Parkering

I garasje og på egen tomt.

Tomt

Tomt er pent opparbeidet med asfaltert innkjørsel/tun, støpt platting, plen og svømmebasseng med tilhørende terrasse rundt.
Merk at anneks/garasje ligger på naboeiendom. Det bør gjøres en grensejustering/oppmåling slik at bygget kommer innenfor egen eiendom. Det foreligger bekreftelse på samtykke til dette fra grunneier, men ansvar og kostnader forbundet med dette vil tilfalle kjøper. Det kan se ut til at en liten del av boligens garasje/tomt mot nordøst også ligger utenfor egen tomtegrense.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Eiendommen ligger innenfor et område med ras- og skredfare. Tiltak som utvikling, terrengendring, bygging etc. kan kreve dispensasjon etter plan og bygningsloven. Utarbeidet rapport kan fås ved henvendelse til megler.

Ansvarlig megler

Odd Terje Vatnedal

Adresse

Seland 61 - 4440

Tonstad, Norge