Kjørestad – Velholdt og innholdsrik enebolig l Utsikt l Flott opparbeidet tomt l Dobbel garasje

Markeveien 34

701_1316956398.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 3 670 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Markeveien 34
4550 Farsund

Kontaktperson

Gyro Eftestøl,
Mob: 47 65 43 87

Type eiendom

Enebolig

Byggeår

1959
Bygd på i 1985

Matrikkel

Gnr. 1 bnr. 355 i Farsund kommune

Oppdragsnummer

8-23-0022

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger i ett attraktivt og barnevennlig boligområde på toppen av Kjørestad. Barne og ungdomsskole like over gata. I nærområdet finner man også lekeplass og flott turområde på Varbakk.

Tomt

Eiet tomt på 818 kvm.
Eiendommen er opparbeidet med asfaltert gårdsplass og plen ved huset med anlagt terrasser på flere sider av boligen. Flere solrike og lune uteplasser med nydelig hav og sjøutsikt.

Arealer og fordeling per etasje

Solrikt lunt Primærrom: 195 kvm, Bruksareal: 218 kvm

1.Etasje: BRA: 95 kvm, P-rom: 89 kvm, S-rom: 6 kvm
Kjeller: BRA: 63 kvm, P-rom: 51 kvm, S-rom: 12 kvm
Loft: BRA: 60 kvm, P-rom: 55 kvm, S-rom: 5 kvm

Frittliggende garasje: BRA: 37 kvm, S-rom: 37 kvm.

Parkering

I eget tun, samt i garasje.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et område for nåværende boligbebyggelse i kommundedelplan Lauervik terrasse- Markeveien – Kirkegaten, ikrafttredelse 27.06.1984

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Boligen holder en god standard, den går over tre plan og har følgende innhold:
Kjeller: Vaskerom, kjellerstue, hobbyrom/disponibelt rom brukt til gjesterom, gang og 3 boder.
1.etasje: Vindfang, gang, romslig stue med åpen kjøkkenløsning, bad og utvendig bod.
Loft: Loftstue, bad, 3 soverom og garderobe.
Store terrasser på to av boligens sider.
Frittliggende dobbel garasje med elektrisk portåpner.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Det er ikke mottatt planløsning av kjelleren fra kommunen. Innredningen av denne etasjen er således ikke godkjent for varig opphold

Standard

Takstmannens konklusjon:
Enebolig fra 1959 med frittliggende garasje beliggende sentrumsnært.
Skole og butikker i nærheten av eiendommen, ligger pent til i Farsund kommune.
Eiendommen er opparbeidet med asfaltert gårdsplass og plen ved huset med anlagt terrasser på flere sider av boligen.
Fine uteplasser anlagt på eiendommen med nydelig utsikt til sjøen.
Boligen vurderes generelt å ha en normal standard alder tatt i betraktning.
Det er likevel noen bygningsdeler som det må påregnes utbedringstiltak på.
Dette gjelder både innvendig og utvendige bygningsdeler.
Bygningstekniske avvik som kan ha betydning:
-Begrenset lufting av øverste loft
-Vaskeromsgulv kreve tiltak i nær fremtid på grunn av mangel
av tettesjikt og mangel av mekanisk ventilasjon.
-Det er mangelfull avregning fra varmtvannstank i bod som
vil kreve tiltak.
-Kledning med sprette råteskader.
-Utvendig trapp har rekkverk som er for laft og har for store
åpninger..
-Innvendig trapper mangler håndløper og rekkverket til
kjellerener.
Viktige momenter for interesserte kan være:
-Pen eiendom som har fin utsikt til sjøen.
-Moderniserte bad.
-Eget vaskerom
-Verandaer mot sør, øst og vest.
-Egen platting/ utkikk plass ved garasjen.
-Pipe med peis og ovn i stue og ovn i kjelleren og loftstue.
-Stue samt stue/ kjøkken.
– soverom.
– 1 hobbyrom / soverom i kjelleren
-Garasje anlagt på eiendommen.
For ytterligere registrerte forhold så må hele rapporten
leses.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid
mellom 8-16 på hverdager, til tlf 47759958, eller e-post: karl@ketakst.no.
For øvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!

Oppvarming

Peis og vedovn i stua, vedovn i kjelleren og i loftstua. Varmepumpe i hovedetasjen og i kjelleren.
Varmekabler på begge bad, yttergang  og i disponibelt i kjeller.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Fakturerte gebyrer 2022:
Renovasjonsgebyr standard bolig: 3256,-
Eiendomsskatt: 4580,-
Feie og tilsynsavgift 1 løp: 976,-
Abbonement avløp: 2152,-
Abbonement vann: 2422,-
Forbruk vann: 7,84 pr m3.
Forbruk avløp: 15,60 pr m3.
Samlet kostnad pr 2022: 15 094,-
Avgift vil variere med forbruk.
Samlet gebyr betalt hittil i år pr. 30/5-23: 8 788,-

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1959/194-1/40 Bestemmelse om gjerde 18.03.1959
1982/1276-1/40 Erklæring/avtale 04.05.1982
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: 1003-1/819
2014/264551-2/200 Bestemmelse om vannledn.01.04.2014
rettighetshaver:Knr:4206 Gnr:1 Bnr:356 .Rettighetshaver:Knr:4206 Gnr:1 Bnr:359 .Overført fra: 1003-1/966

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker.
På eldre boliger er det ikke uvanlig at ferdigattest har uteblitt. For tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998 er det ikke lenger mulig å få utstedt ferdigattest. Dette i henhold til plan og bygningsloven §21-10 femte ledd. Dersom bygget er omsøkt og godkjent av kommunen, vil det ikke være ulovlig å bruke bygningen selv om ferdigattest eller brukstillatelse mangler.

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke F . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 737 797 per 2021
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 656 070 per 2021

Andre opplysninger

Hvitevarer på kjøkkenet medfølger.
Grønt veggskap i spisestue medfølger ikke.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Karl Henry Englund , samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Adresse

Markeveien 34 - 4550

Farsund, Norge