Koselig enebolig med svært lun beliggenhet | Naust med båtplass | 4 soverom | Påmeldingsvisning

Andabeløy 118

899_1347439803.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 2 200 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Andabeløy 118
4434 Andabeløy

Kontaktperson

#Feil!No current record.!€, #Feil!No current record.!€
Mob: #Feil!No current record.!€

Type eiendom

Enebolig

Byggeår

1830

Matrikkel

Gnr. 109 bnr. 73 i Flekkefjord kommune

Oppdragsnummer

2-23-0069

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Meget lun og koselig beliggenhet på Andabeløy. Gangastang til badeplasser (bla. en flott badeplass ved moloen like i nærheten), flotte turområder, døgnåpen butikk og ferjekai.
På Andabeløy finner du populære Engelsvann med diverse aktiviteter for hele familien. Her er mulighet for å låne seg kano, trøbåt, overnatte i hytta eller fyre opp i bålpanna og bare nyte naturen. På sommeren er det diverse vannleker i vannet her.

Tomt

Eiet tomt på 833 kvm.
Eiendommen har usikre grenser. Avvik kan forekomme.

Arealer og fordeling per etasje

Fritidsbolig: Primærrom: 63 kvm, Bruksareal: 99 kvm, Sekundærrom: 36 kvm.

Etasje 1: Primærrom: 63 kvm, Bruksareal: 63 kvm, Sekundærrom: 0 kvm.

Loft: Primærrom: 0 kvm, Bruksareal: 36 kvm, Sekundærrom: 36 kvm.

Naust: Sekundærrom: 19 kvm, Bruksareal: 19 kvm, Primærrom: 0 kvm.

Parkering

Parkering på egen eiendom.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan Viga-Brattebakken Gnr. 109, Brn. 10, 195, Andabeløy. Plankart datert 24.01.2008. Plankart revidert 03.01.2012.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Etasje 1: P-rom: Stue/kjøkken, soverom, bad/vaskerom og entré.

Loft: S-rom: 3 soverom og gang.

Trappeareal er medregnet areal i begge etasjer. Det er lav takhøyde i begge etasjer. Utvendig overbygd bod på ca. 6 kvm er ikke medregnet i arealoversikt. Areal i loftsetasje er lagt inn som S-rom pga lav takhøyde.

Naust: S-rom: bod.

Standard

Boligen ligger i ett område med spredd boligbebyggelse på øya Andabeløy i Flekkefjord kommune. Ligger nordøstvendt til like ved fergekaia og har nydelig utsikt utover sjøen. Det er de siste to årene utført en rekke fornyelser av boligen og det kan nevnes nytt kjøkken, peisovn samt fornyelse av stort sett hele hovedetasjen. Det medfølger et eget lite naust i havnen like nedenfor boligen.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Det mangler rekkverk på støttemurer på eiendommen.
-Septiktank er av eldre ukjent kvalitet.
-Drenering er fraværende eller høy alder.
-Det er påvist stående vann i krypkjeller.
-Det mangler rekkverk på deler av innvendig trapp.
-Det er høydeavvik på innvendige gulver.
-Det er ikke etablert lufting bak ytterkledning.
-Flere vinduer må påberegnes å skiftes.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Romslig bolig med idyllisk beliggenhet.
-Stor hage og flere sitteplasser utvendig.
-Fornyelse av store deler av hovedetasje i 2022.
-Nytt kjøkken i 2022
-Eget båtnaust ved havnen.

LOVLIGHET
Fritidsbolig
? Det foreligger ikke tegninger
Naust
? Det foreligger ikke tegninger

Ta gjerne kontakt med undertegnede  takstmann på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.

Oppvarming

Vedfyrt ovn, for øvrig elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann. Privat vei og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 4 760 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 2 972. Kommunale avgifter faktureres til selger 2 ganger i året. Kommentar: 2.termin er fakturert med forfall 1.10.2023, den er ikke betalt enda. Den er på 3503 kroner.

Renovasjon kommer i tillegg og faktureres til eier 2 ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1953/851-1/41 Registrering av grunn
29.08.1953
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4207 Gnr:109 Bnr:38

2020/1728179-1/200 Omnummerering ved kommuneendring
01.01.2020 00:00

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. På eldre boliger er det ikke uvanlig at ferdigattest har uteblitt. For tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998 er det ikke lenger mulig å få utstedt ferdigattest. Dette i henhold til plan og bygningsloven §21-10 femte ledd. Dersom bygget er omsøkt og godkjent av kommunen, vil det ikke være ulovlig å bruke bygningen selv om ferdigattest eller brukstillatelse mangler.

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank. Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 393 284 per 2021.
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 415 822 per 2021.

Andre opplysninger

Integrerte hvitevarer medfølger handelen.

Det gjøres oppmerksom på at det foreligger en personlig avtale vedr. naustet. Det er i forbindelse med salget gjort klar en ny avtale som signeres i forbindelse med kjøpet. Konferer megler hvis det er noe spørsmål rundt dette.
Megler gjør særlig oppmerksom på at deler av naust ligger på naboeiendom. Evnt. fremtidig pålegg / tvist vedrørende ovenevnte skal være selger og megler uvedkommen.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Adresse

Andabeløy 118 - 4434

Andabeløy, Norge