Kråketona – Innholdsrik enebolig med flott beliggenhet – Barnevennlig – Fantastikse sol- og utsiksforhold | Påmeldvisn.

Linerleveien 5

805_1813841107.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 4 250 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Linerleveien 5
4406 Flekkefjord

Kontaktperson

Kai Birger Amundsen, Eiendomsmegler
Mob: 91 15 79 35

Type eiendom

Enebolig

Byggeår

1980

Matrikkel

Gnr. 103 bnr. 681 i Flekkefjord kommune

Oppdragsnummer

2-24-0010

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger i et rolig og etablert boligområde ca 3km fra Flekkefjord sentrum.
Det er veldig lite trafikk i gaten da det er få boligen innenfor denne boligen. Meget gode sol- og utsiktsforhold. Kort avstand til lekeplasser, turområder, offentlig transport m.m

Tomt

Eiet tomt på 729 kvm.

Arealer og fordeling per etasje

Enebolig: Primærrom: 230 kvm, Bruksareal: 297 kvm, BRA-i:264 kvm , BRA-e: 33 kvm , TBA: 83 kvm, Sekundærrom: 67 kvm.

Garasje: BRA-e: 47 kvm, Bruksareal: 47 kvm, Sekundærrom: 47 kvm.

Parkering

Dobbel garasje, enkel garasje inn i boligen og biloppstillingsplasser på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for området Kråketona – Austad. Stadfestet ved fylkesmannens brev 31.01.1977.

Reguleringsformål: Frittliggende småhusbebyggelse/friluftsområde.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Enebolig:
– BRA-i: stue, kjøkken, kjellerstue, entré, 3 ganger, toalettrom, 2 soverom, 2 bad, vaskerom, biinngang, 2 boder, matbod, kjølerom, trimrom og vaskerom/bod.
– BRA-e: garasje og bod garasje.

Trappeareal er medregnet areal i begge etasjer. Tiliggende garasje/bod under veranda er medregnet som S-rom i gammel arealstandard og som BRA-e i ny arealstandard. TBA i kjeller er flislagte terrasser på to nivåer i hagen.

Standard

Nåværende eier har bebodd boligen siden byggeår og har god kjennskap til boligen. Boligen er innholdsrik med 2 fulle etasjer , 2 garasjer og flotte uteplasser. Boligen er godt ivaretatt gjennom årene men det mangler noe fornyelse av overflater og våtrom.

Nevneverdige sammendrag av avvik TG2:
-Deler av utvendige overflater er fra byggeår.
-Alle vinduer og enkelte dører er fra byggeår.
-Det mangler snøfangere på taket.
-Det er avvik på bad i hovedetasje.
-Utvendige og innvendige vann og avløpsnett er fra byggeår.
-Det anbefales el-tilsyn av elektrisk anlegg.
-Flere innvendige overflater er fra byggeår.
-Rekkverk på verandaer bør forhøyes.
-Det mangler håndløpere på trapper.
-Drenering er fra byggeår.
-Kjøkken er fra byggeår.
-Støttemurer har kun små forhøyninger enkelte plasser.

TG3:
-Vaskerom og bad i kjeller trenger full oppgradering.
-Det er fukt i vegg i bad kjeller.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Sentral beliggenhet med gode solforhold og panorama utsikt.
-Ny ytterkledning på deler av boligen
-Nye automatsikringer i 2017
-Nytt bad i hovedetasje i 2013
-Ny dobbel ytterdør i stue i 2013.
-2 garasjer
-2 bad og eget vaskerom.

LOVLIGHET
Enebolig
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det er enkelte endrede planløsninger i boligen i forhold til omsøkte tegninger. Dør fra kjeller og ut mot garasje er ikke inntegnet på tegninger.
Garasje
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Hele rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Vedfyrt ovn i stue, forøvrig elektrisk oppvarming.
Varmepumpe i stue. 2 vedovner i underetasjen

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 19 738 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 6 511. Faktureres direkte til eier 2 ganger i året.

Renovasjon kommer i tillegg og faktureres direkte til eier 2 ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1980/1482-2/41 Rettigheter iflg. skjøte
28.05.1980
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Med flere bestemmelser

1979/2983-1/41 Registrering av grunn
31.10.1979
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4207 Gnr:103 Bnr:584

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for Linerleveien 5 (bolig), datert 23.06.1981.

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 894 538 per 2022.
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 3 399 243 per 2022.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Adresse

Linerleveien 5 - 4406

Flekkefjord, Norge