Langebakk 29 – Velholdt og fin endeleilighet m/ 3 soverom l Heis i bygget l Stor terrasse med gode solforhold og utsikt

Langebakk 29

651_1054241905.jpg

Boligtype

Leilighet

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 1 990 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Langebakk 29
4596 Eiken
2. etasje

Kontaktperson

#Feil!No current record.!€, #Feil!No current record.!€
Mob: #Feil!No current record.!€

Type eiendom

Leilighet

Byggeår

2007

Matrikkel

Gnr. 74 bnr. 144 snr. 2 i Hægebostad kommune

Oppdragsnummer

8-23-0034

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i 2 etasje over Coop Prix, og med kort avstand til Lygnevannet og ellers hva Eiken måtte ha å tilby.
Meget gode sol- og utsiktsforhold.
Ca.40 minutters kjøring til Lyngdal og Handelsparken. I overkant av en times kjøring til Mandal og Kristiansand.

Tomt

Tomten er felles for sameiet.
Næringsseksjonen sørger for opparbeidelse og vedlikehold av selve tomten. Boligseksjonene har foruten leilighetene, kun ansvar for sitt eget
uteplass/inngangsparti.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 83 kvm

2.Etasje: BRA: 83 kvm, P-rom: 83 kvm.
Utvendig bod: BRA: 4 kvm, S-rom: 4 kvm.

Parkering

På parkeringsplass på siden av bygget. Parkeringsplass 1 tilhører denne seksjonen. ( Se oversiktskart i salgsoppgaven)

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger innenfor område som i seksjonert- vedtekter.
Bygningen er registrert som butikk/forretning/leilighet.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Praktisk leilighet med alt på ei flate og følgende innhold:
Gang, 3 soverom, bad/vaskerom, stue med delvis åpen kjøkkenløsning og utvendig bod like ovenfor inngangspartiet. Fra stua har man utgang til en stor vestvendt terrasse.
Heis i bygget.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Leilighet bygget 2009 ligger i et sentralt område på Eiken.Med nærhet til butikk og skole.
Fine turområder i nærmiljøet.
Bygningstekniske avvik som kan ha betydning:
-Rekkverk på terrassen lavere enn teknisk forskrift

Viktige momenter for interesserte kan være:
-Fin leilighet beliggende sentral i Eiken .
-Flislagt bad.
Ventilasjonsanlegg i leiligheten
-Verandaer mot vest.
-Piper med ovn i stue.
-Stue / kjøkken i åpen løsning.
-3 soverom.
-Egen utvendig bod anlagt til leiligheten.

Det er kun leiligheten som inngår i rapporten.
Utvendige forhold er ikke kontrollert da detter går inn ifellesdel.
Bod er ikke kontrollert, bare en enkel beskrivelse.
Leiligheten er vurdert utfra byggeår og hva ansees som normal bruks- og aldersslitasje.
Det kan derfor være bygningsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport da det ansees som normalt utfra alder og tidens tann.
For ytterligere registrerte forhold så må hele rapporten leses.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 47759958, eller e-post: karl@ketakst.no.
For øvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tidpå visning.
Lykke til!

Oppvarming

Vedovn i stua, varmekabler på bad, ellers elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

2023:
Renovasjon bolig: 3 276,-
Abbonemntsgebyr vann: 1 595,-
Forbruksgebyr vann: 25,18 kr pr m3
Abbonementsgebyr kloakk: 3500,-
Forbruksgebyr avløp: 31,70 kr pr m3.

Det er innstallert vannmåler, og avgift vil variere etter forbruk.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
2006/133013-2/200 Best. om vann/kloakkledn.10.02.2006
rettighetshaver:Knr:4226 Gnr:74 Bnr:86 Overført fra: 4226-74/144
Gjelder denne registerenheten med flere

2007/919457-1/200 Seksjonering 12.11.2007
opprettet seksjoner: snr: 2 formål: Bolig
tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 82/1202

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 05.06.2009

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke D . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 440 899 per 2021
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 587 236 per 2021

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 500 pr mnd fordelt på to innbetalinger pr.år.
Dette dekker: forsikring på bygget, strøm til fellesarealer, vedlikehold av heis. Beløpet kan bli mer ved uforutsatte kosntnader.

Andre opplysninger

Hvitevarer på kjøkkenet medfølger.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameiets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Adresse

Langebakk 29 - 4596

Eiken, Norge