Sentralt beliggende enebolig med potensiale på solrikt utsiktstomt.

Bryne Ringvei 3

295_1562440725.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 1 690 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Om eiendommen

Velkommen til Bryne Ringvei 3!

Meget solrik beliggenhet med kort avstand til Vanse sentrum og sentrumsfasilitetene.

Boligen holder en gjennomgående eldre standard med renoveringsbehov.

Boligen inneholder bl.a.: Stor vinkelstue, kjøkken, vaskerom, 2 bad og 3 soverom. Garasje i boligen.

Opparbeidet utsiktstomt med plenlagte områder, beplantning og asfaltert nedkjørsel.

Tilstandsrapport foreligger.

Meld deg på visning. Velkommen!

Beliggenhet

Beliggende i etablert boligfelt i Vanse. Korte avstander til butikker, servicetilbud, skoler etc.
Kort kjøretur til gode rekreasjonsområder med turstier på Lista strendene, Lista fyr, Nordberg fort etc.
Kort avstand til den populære Selvågparken i sentrum.

Innhold

Primærrom: 150 kvm, Bruksareal: 201 kvm Sekundærrom: 51 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 97 m² – 1. etg. 104 m²
P-rom inkl: Kjeller- Gang , Kjellerstue , Bad , Vaskerom. 1.etg- Entré, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Bad , Kjøkken , Stue
S-rom inkl.: Kjeller- Bod , Kjølerom , Bod 2. 1.etg- Bod
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Takstmann kommentar:
1.etasje, vindfang er tatt bort, to garderober er blitt en bod. Kjeller, det er blitt en gang, del av gang ved trappa er bod, husholdning er tatt bort, dusj i stede, fyrrom er blitt del av stua. disponibelt rom er stue.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Teknisk rom i undeetasje er opprinnelig godkjent som gang.

Walking og rom i tilknytning til vaskerom er opprinnelig godkjent som vaskerom. Deler av gang i underetasje samt bad i underetasje er opprinenlig godkjent som husholdning/bod, stue med peisrom er opprinnelig godkjent som disponibelt og "fyr". Rommene er ikke godkjent for varig opphold. Balkong fasade syd er ikke på tegninger og er trolig ikke byggesøkt kommunen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Karstein Brox den 11.10.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs beskrivelse: Enebolig bygget i 1967-68 i en etasje og med kjeller. Boligen har sterkt behov for renovering og må betraktes som ett renoverings objekt. Taktekke og takrenner er byttet ca. 2018. Før dette var det lekkasjer i taket i alle kilrenner, størst skade i forhold til dette er det i himling/tak i soverom nordøst. Også skader i undertak og himling ved alle kilrenner og sperr inn mot kil. Da trapp hoved inngang har seget er også taket over seget. Råteskade i sperr og undertak ved nordvendt gavl bak pipa, aktiv lekkasje. Årsak er utett teglmur. Anbefaler at pipa renses for løse teglrester og pusses med fiberarmert puss. Det ble ikke indikert fukt i yttervegger i soverommet, men kan ikke garantere at der ikke er fuktskader som ikke kan måles på overflaten. Alle våtrom må renoveres, vaskerom i kjeller og bad i 1.etasje begge er uten sluk i gulvet. Alle vinduer foruten to i 1.etasje har råteskader. Balkong dør ut fra soverom er råteskadet, øvrige er preget av alder, Alle dører og sidefelt med enkle glass, ingen med tette
lister. Utvendige omramminger/ listverk og vannbord har råteskader, byttes når vinduer og dører skiftes ut. Vinduer i kjeller har feil utført sålebenk/skrå flate under vinduene. Svak drenering. Også feil ved bortledning av takvann/overvann, vann trekker inn i garasjen. Kjeller uten ventiler i vegg. Da det er lite isolering i utforte trevegger på grunnmur må det vurderes tilleggsisolering. Avløpsrør/kloakk, eier opplyser at denne tidvis tetter seg.

UTVENDIG: Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Aluminiumsrenner og nedløp. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning, høvlet glatt kledning. Kledningen har i dag ca. 11- 14 mm. utlektring, ingen musestopp. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Lett tak. Tak over inngang er seget. Bygningen har malte trevinduer med 2 lags glass og trevinduer med enkle glass i kjeller. Bygningen har teak hoved ytterdør med to sidefelt, alle med enkle glass, teak balkongdør i tre med 2- lags glass, punktert, og to enkel kjellerdører i tre med enkle glass. Veranda i trekonstruksjon fra byggeår. Støpte trapper.

INNVENDIG: Veggene har tapet. Gulv med heldekkende tepper og belegg. Innvendige tak har malte strietak og himlingsplater. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Støpt gulv i kjeller. Støpt tak i garasjen. Boligen har mursteinspipe, vedovn og oljekamin. Gulvet i stua med laminat og teppe i gangen. Veggene har plater, og panelt i stua. Hulltaking er foretatt I gavl vegg i kjellerstua på siden av brannmur, det er ikke påvist avvik i konstruksjonen, men panelet har fuktutslag, årsak, i følge eier var lagrede pakker med laminat oppetter og helt inn til veggen her. Indikasjon på at isoleringen må bedres Boligen har malt tretrapp. Innvendig har boligen finèrdører.

VÅTROM: Bad. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Veggene har fliser til brystning, tapet over. Taket har himlingsplater. Gulvet er flislagt. Rommet har panelovn som varmekilde. Det er ikke sluk i rommet, avløprør direkte igjennom gulvet til plassbygget vannlås. Og ikke noen form for tettesjikt. Rommet har servant, toalett og badekar. Det er ingen ventilering. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i hulltakingen. Hulltaking er foretatt fra soverom.
Vaskerom. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Veggene har plater, malt og umalt. Himling med slette plater/ sponplater, ubehandlet. Gulvet er av ubehandlet betong. Rommet har ingen varmekilde. Det er ikke sluk i rommet, hull i gulvet ned i pukken under. Innredning med stål skyllekum Det er ingen ventilering. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i hulltakingen. Hulltaking er foretatt ved/i Fra kjellerstue . Bad, kjeller Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Veggene har stapet, belegg i dusjnisja. Taket er malt. Gulvet har vinylbelegg og fliser. Betongulv i dusjnisja. Rommet har panelovn som varmekilde. Det er plastsluk, sluk i dusjnisja. ingen membran i nisja. Rommet har servant, toalett og dusjnisje/hjørne. Det er ingen ventilering. Hulltaking er ikke foretatt da vegg i våtsone har åpen bakside..
KJØKKEN: Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er oppvaskmaskin og komfyr. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut, men kanal på kaltloft er tilkoblet taklyre/takhatt.
SPESIALROM: Kjølerom, i følge eier har ikke rommet vært i bruk på flere år.
TEKNISKE INSTALLASJONER: Innvendige vannledninger er av kobber. Det er avløpsrør av støpejern. Det er installert varmepumpe. Varmtvannstanken er på ca. 200 liter. Anlegg fra byggeår, men med nye sikringer. Hovedsikring, overspenningsvern, 10 kurser, automatsikringer, åpent og skjult anlegg. I forhold til kursoversikt i sikringsskapet. Løse og uklamrede ledninger i kjeller. Ny måler 2017 To håndslukkere, ene med ukjent alder, andre er for gammel.
TOMTEFORHOLD: Dreneringen er fra 1967. Bygningen har grunnmur i betong hullstein. Forstøtningsmurer er av naturstein, sementfuget. Støpte kanter og hekk langs veien. Utvendige avløpsrør er av ukjent type Utvendige avløpsledninger er fra 1967. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og utvendige vannledninger er av ukjent type. Utvendige vannledninger er fra 1967. og offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
Oljetanken er fjernet, men anlegg inne er ikke fjernet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG 3:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er registrert skader i undertak. Takkonstruksjonen er uført som lett tak, og ikke dimensjonert i forhold til dagens standard. Undertak av standard sponplater, platene har fuktskader i områdene kil renner og ved pipa. Råteskade i sperr på nordvendt side også mindre skader i ned kant av kil renner. Hele himlingen i ett av soverommene må skiftes ut
grunnet lekkasje skade fra før omtekking. Ingen unormal fukt i område himling, indikert fra undersiden. Uheldig at ikke undertak og sperr med råteskade ble skiftet eller reparert ved omtekkingen. Indikert fukt i sperr ved pipa også råteskade.

Utvendig > Vinduer. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist råteskader i vannbord og utvendig belistning.

Utvendig > Dører. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Balkongdøra er råteskadet, øvrige dører er slitte, og med enkle glass og uten tettelister.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Anbefaler at denne fornyes, den er seget på grunn av utgraving av oljetanken.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad. Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet.

Våtrom > Ventilasjon > Bad. Rommet har ingen ventilasjon

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad. Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet.

Våtrom > Ventilasjon > Bad. Rommet har ingen ventilasjon

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom. Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet. Ingen sluk eller membran/vinylbelegg.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom. Ingen ventilering utover åpning av vindu.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp. Eier opplyser at avløpet har tidvis gått tett.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon. Det er påvist store avvik på ventilasjonsløsning i forhold til byggets oppføringstidspunkt. Naturlig avtrekk fra våtrom og wc var krav ved bygge tidspunktet.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold. To håndslukkere

TG 2:
Utvendig > Nedløp og beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Råteskade i nedkant av takoverbygg kjøkkendør og krabbelister.

Utvendig > Utvendige trapper. Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Hovedtrapp ved inngang har seget ut fra veggene, svikt i underliggende masser. Taket over er også seget.

Innvendig > Overflater. Det er avvik: Alle strietak har skade og må skiftes ut. også himlingsplater i soverom med fuktskade må skiftes ut. Innvendig overflater har overskredet brukstid.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 – 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. I kjeller, gang og stue er det registrert høydeforskjell på hele rommet på 40-50 mm.

Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Ligger i ett område som er usikkert, på http://geo.ngu.no/kart/radon

Innvendig > Pipe og ildsted. Pipa har en mindre skade. Frostsprengt tegl og porøse fuger. Det trekker inn vann i pipemuren, grunnen kan være uimpregnerte/porøse. fuger Pipa har for liten høyde over møne.

Innvendig > Rom Under Terreng. Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Laminat gulvet, ende skjøter topper, støpt undergulv uten dampsperre, mulig årsak. Indikert fukt i gavl vegg ved ovnen/brannmur, her er det boret hull. Også indikert fukt i hjørne vest ved gulv i kjellerstua.

Innvendig > Innvendige trapper. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Bratt trapp med korte inntrinn.

Innvendig > Innvendige dører. Det er avvik: Dører i kjeller har vedlikeholds behov. Skyvedør fra kjøkken, er trang, overskap kjøkkensiden klemmer inn
på døra.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen
eller byggematerialet er uegnet

Våtrom > Overflater Gulv > Bad. Det er påvist sprekker i fliser. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad. Det er registrert symptom på fuktskader Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Synlig mugg på veggplate nedkant inne i veggen.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad. Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Synlig fuktskjolder ved rørgjennomføringer

Våtrom > Overflater Gulv > Bad. Det er registrert knirk i gulvet.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad. Det er avvik: Eldre toalett

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad. Det er registrert symptom på fuktskader

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom. Det er uegnede materialer i våtsoner Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Standard sponplater på vegger i våtrom er uegnet som overflate.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom. Det er påvist andre avvik: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.Det er ikke støpt oppkant under skillevegger.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Vaskerom. Det er avvik: Utstyret skiftes nå rommet renoveres.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Det er i hulltakingen påvist feil utførelse av konstruksjonen. Ingen skade konstatert. Forhøyet fuktverdier i veggplate av spon på vaskeromssiden.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Kjølerom. Det mangler luftespalte mot tilstøtende konstruksjoner Døra lukker ikke tett. Indikert fukt i skillevegg.

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Anlegg fra byggeår, men med nye sikringer. Hovedsikring, overspenningsvern, 10 kurser, automatsikringer, åpent og skjult anlegg. I forhold til kursoversikt i sikringsskapet. Løse og uklamrede ledninger i kjeller. Ny måler 2017

Tomteforhold > Drenering. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig
at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Det trekker inn vann i garasje på begge hjørner. Taknedløp på hver hjørne. Mye av fukten kommer nok fra disse. Men muren er påsmurt en type kjærestoff utvendig "Gudron", denne krakelerer og mister effekt med årene. Det er derfor tid for ny fuktsikring av mur. Taknedløpene må legges i egne rør bort fra vegg til kum for overvann, og ikke inne i drensrørene.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. På synlig mur i garasjen er det sprekker vertikalt på gavlvegg og skillevegg av mur. Muren er ikke pusset på innsiden. Mur i kjellerstue, dusj og vaskerom er utforte med trekonstruksjon ca. 20 mm, lekter og ca. 20 mm. isopor som isolasjon rett på mur. Innvendig trepanel i stua, plater i vaskerom og bad. Åpen mur i skap på badet. Muren er ikke pusset bak støpt trapp hovedinngang.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Sprekte i fuger og sprekker i murkrone.

Tomteforhold > Terrengforhold. Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Vann og bløtt i området tidligere oljetank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Adkomst

Fra Abraham Bergesvei ta av opp i Bryneheia. Ta til venstre i 1. kryss og til høyre i neste kryss. Boligen ligger på høyre side og er merket med til salgs plakat fra Sørmegleren.

Diverse

Eiendommen selges på grunnlag av salgsfullmakt. Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Parkering

På egen tomt og i garasje.

Tomt

Opparbeidet tomt med plenlagte området, beplantning og asfaltert nedkjørsel.
Meget solrik tomt med flott utsikt.

Regulering

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan Bryneheia, datert 14.03.1977. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Ansvarlig megler

Anita Cecilie Gabrielsen

Adresse

Bryne Ringvei 3 - 4560

Vanse, Norge