Sentrum – Spennende enebolig over to plan med stor garasje på fin tomt!

Fjotlandsgata 5

223_1739913343.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

Solgt

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Kort om eiendommen

Vi har en sjarmerende enebolig med stor garasje midt i Liknes sentrum for salg. Boligen er oppført i 1940 og var tidlige kombinert bolig/forretning. Det er oppgradert med automatsikringer og nytt tak med tilhørende deler i 2021. Boligen ligger fint til i Fjotlandsgata som har gangavstand til alt i sentrumsområdet.
Boligen går over to plan og inneholder: Andre etasje: Vindfang, gang, bad/ wc, 3 soverom, kjøkken og to stuer etter hverandre. Første etasje inneholder: Ganger, stue, kjøkken, soverom, disponibelt rom og verksted.
Boligen har mye av sin opprinnelige sjarm der mye er orginalt fra byggeår. Mellom garasjen og boligen er det en lun bakgård hvor man har gode parkeringsmuligheter. Ellers er det grøntareal og en asfaltert innkjørsel.
Veldig spennende bolig!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Liknes sentrum med gangavstand til alt av fasiliteter.
Fjotlandsgata er en rolig og sjarmerende paralellgate til Nesgata.

Adkomst

Fra Nesgata, ta inn på Sandbrodet, og ta første til høyre på Fjotlandsgata. Eiendommen ligger på venstre side.
I motsatt ende kan man svinge inn på Fjotlandsgata til høyre like før Nils Kloster.
Se etter skilting fra Aktiv Eiendomsmegling.

Omkostninger

1 650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper – lagt ut av megler)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,00))

58 292,- (Omkostninger totalt)

1 708 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med megler.

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.

Innhold

Vi har en sjarmerende enebolig med stor garasje midt i Liknes sentrum for salg. Boligen er oppført i 1940 og er oppgradert med automatsikringer og nytt tak med tilhørende deler i 2021. Boligen ligger fint til i Fjotlandsgata som har gangavstand til alt i sentrumsområdet.
Boligen går over to plan og inneholder: Andre etasje: Vindfang, gang, bad/ wc, 3 soverom, kjøkken og to stuer etter hverandre. Første etasje inneholder: Ganger, stue, kjøkken, soverom, disponibelt rom og verksted.
Boligen har mye av sin opprinnelige sjarm der mye er orginalt fra byggeår. Mellom garasjen og boligen er det en lun bakgård hvor man har gode parkeringsmuligheter. Ellers er det grøntareal og en asfaltert innkjørsel.
Dette er en eiendom med svært sentral beliggenhet og har et stort potensiale.

Velkommen.

Standard

Eldre, sjarmerende enebolig som har fått nytt tak i 2021 og sikringsskapet er oppgradert med automatsikringer.

Boligen går over to plan og inneholder:
Andre etasje:
Vindfang:
Malt tak, plater på vegger og malt murgulv.
Her er sikringsskapet med automatsikringer plassert.

Gang:
Malt panel i tak, malt panel på vegger og teppe på gulvet.
Her er adkomst til de fleste rom i denne etasjen.

Bad/ wc::
Malt tak, malte plater og panel på vegger, belegg på gulvet.
Eldre bad med dusjkabinett, vask og toalett. Like innenfor badet er det et disponibelt rom.

Soverom 1:
Malt tak, malte vegger og teppe på gulvet.
Soverommet har god størrelse. Her er utgangsdør til en tidligere balkong.

Soverom 2:
Malt tak, tapet på vegger og linoleum på gulvet.
Mindre soverom.

Soverom 3:
Malt tak, malte vegger og teppe på gulvet.
Stort hovedsoverom.

Stue 1:
Malt tak, malte vegger og teppe på gulvet.
Stor stue med oljekamin.

Stue 2:
Malt tak, malte vegger og teppe på gulvet.
Stor stue med varmepumpe. Det er åpent mellom begge stuene.

Kjøkken:
Malt tak, malt panel på vegger og belegg på gulvet.
Stort, eldre kjøkken med spiskammers og plass til spisebord. Her er utgang til en liten lufteveranda.

Første etasje:
Stue:
Panel i tak, malte vegger og teppe på gulvet.
Stor stue med oljekamin. Her er utgang til gateplan.

Kjøkken:
Malt tak, malte vegger og belegg på gulvet.
Eldre kjøkken med god størrelse.

Gang:
Plater i tak, malte vegger og murgulv.
Stor gang med utgang til bakgård.

Verksted:
Plater i tak, malte vegger og murgulv.
Verksted med god størrelse. Her er åpning til krypkjeller.

Gang:
Malt tak, tapet på vegger og belegg på gulvet.
Her er utgang til gateplan.

Bod:
Plater i tak, plater på vegger og murgulv.

Soverom:
Malt tak, tapet på vegger og belegg på gulvet.
Stort soverom.

Det medfølger en stor, trippel garasje med bod.

Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.

Forhold som har fått TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:

Utvendige dører – 2:
Det er avvik:
Denne døren har fått større utvendige skader.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Må byttes i sin helhet.
Kostnadsestimat: Under 10 000.

Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Konsekvens/tiltak
Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat: 100 000 – 300 000.

Oljetank:
Det foreligger krav om sanering av oljetank.
Konsekvens/tiltak
Røropplegg og tank utvendig må fjernes/saneres.
Kostnadsestimat: 10 000 – 50 000.

Forhold som har fått TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:

Vinduer:
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i
trevirket.
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller
sprukne.
Konsekvens/tiltak
Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten
hele vinduet eller kun selve glassene.
Gjennværende brukstid på enkelte vinduer, ansees som noe
begrenset.

Utvendige dører:
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Konsekvens/tiltak
Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
Dører må justeres.

Balkonger, terrasser og rom under
balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.
Fuktmerker på bord under ny tekking og er ikke lukket
på undersiden.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens
forskriftskrav.
Noe tiltak på undersiden må beregnes.

Utvendige trapper:
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
Konsekvens/tiltak
Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige
forhold anbefales økning av høyde.

Innvendige overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Konsekvens/tiltak
Overflater må utbedres eller skiftes.
En god del oppgraderinger/fornying av overflater må beregnes.

Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Gjelder i begge etasjer.
Konsekvens/tiltak
For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
man vurdere slike tiltak.

Vannledninger – 2:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på innvendige vannledninger.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med
utskiftning av rør.

Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på innvendige avløpsledninger.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Forhold som har fått TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:

Veggkonstruksjon:
Det er avvik:
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
mot grunnmur.
Noe råteskader på enkel sykkelbod hvor det er blitt
benyttet vanilg panel. Ingen tilgang på luft bak
kledning ved bunnstokk. Er en del ujevheter på
kledningen på grunn av maling tidligere har løsnet.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Råteskadet panel ved sykkelbod må skiftes. Ellers må normalt
vedlikehold beregnes på fasader. Når kledningen en gang skal byttes
må det opprettes lufting bak kledningen og vindtettes på nytt.

Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
Konsekvens/tiltak
Det bør gjennomføres radonmålinger.

Pipe og ildsted:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på pipe.
Konsekvens/tiltak
Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.
Det må beregnes en kontroll av pipe før disse blir tatt i bruk på nytt.

Rom under terreng:
Overflaten har fuktskjolder
Har vært et kondensproblem på soverommet, som
har hatt større mengder lagrede ting inntil yttervegg.
Konsekvens/tiltak
Det må foretaes lokal utbedring
Det må foretas nærmere undersøkelse når rommet skal oppgraderes.

Avtrekk kjøkken:
Det er avvik:
Eldre noe slitt vifte.Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Gjennværende brukstid på denne vifte, ansees som noe begrenset.

Avtrekk kjøkken:
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra
kokesone i kjøkkenet.
Konsekvens/tiltak
Mekanisk avtrekk bør etableres.

Varmesentral:
Mer enn halvparten av forventet brukstid på
varmesentral er oppbrukt.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer
i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Drenering:
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
er overskredet.
Konsekvens/tiltak
Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være
avgjørende.

Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på utvendige avløpsledninger.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet med asfaltert innkjørsel som deles med nabo, og stort gruslagt gårdsrom. Ved garasjen og til grense mot nabo er det grøntareal.

Oppvarming

Varmepumpe og oljekamin.
Forøvrig elektrisk oppvarming.

Oljetanken er plassert under trappa til andre etasje.

Fra 1. januar 2020 ble det innført forbud mot fossil olje eller parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no

Byggemåte / Konstruksjon

Boligen er oppført i mur og tre.
Veggene har en utvendig 3 tommes laftekasse og er kledd med
liggende bordkledning av type vestlandskledning utvendig med
bunnstokk.

Parkering

Det er god plass til parkering på egen eiendom og i garasje.

Midlertidig brukstilatelse og ferdigattest

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen.

Adgang til utleie

Boligen har ingen utleiedel.

Adresse

Fjotlandsgata 5 - 4480

Kvinesdal, Norge