Skomrak – Svært pen 3-roms leilighet med overbygd veranda – Carport og utvendig bod

Solheiveien 30C

798_2120211028.jpg

Boligtype

Leilighet

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 2 490 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Solheiveien 30C
4580 Lyngdal
1. etasje

Kontaktperson

Gyro Eftestøl,
Mob: 47 65 43 87

Type eiendom

Leilighet

Byggeår

2020

Matrikkel

Gnr. 41 bnr. 81 snr. 2 i Lyngdal kommune

Oppdragsnummer

8-23-0056

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Solrik og fin beliggenhet i ett nyere boligfelt i Skomrak.

Området er barnevennlig og det er lekeplass i umiddelbar nærhet. Flotte turområder like inærheten samt kort vei ned til Rosfjorden hvor du finner både Sørlandsbadet og flott badestrand.

Tomt

Fellestomt på 2701 kvm.

Opparbeidet med støpt terrasse og plen. Carport og utvendig bod. Dette er en endeleilighet med god plass på siden av boligen, her vil man kunne lage til en skjermet og fin uteplass med feks anneks, drivhus eller lignende.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 81 kvm, Bruksareal: 81 kvm

Leilighet 1.Etasje: Bra 81 kvm, p-rom 81 kvm.
Bod med carport: BRA 5 kvm, s-rom 5 kvm.

Parkering

Carport.
Forøvrig gode parkeringsmuligheter på felles parkeringsplass.

Reguleringsforhold

Ytre Skomrak, gnr 41, bnr. 10 – bolig – med 2 ENDRINGER
Plantype Eldre reguleringsplan Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 02.08.1982
Godkjent for boligformål.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Leiligheten ligger i 1 etasje i en 4mannsbolig, og har følgende innhold:

Gang, 2 soverom, vaskerom/bod, bad og romslig stue med åpen kjøkkenløsning.
Utgang fra stua til overbygd terrasse og hage.

Carport og bod i felles anlegg.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Leilighet bygget i 2020 beliggende i ett veletablert boligområde i Lyngdal kommune.
Det er anlagt egen bod med utvendig carport i felles anlegg på eiendommen.
Boligen er å anses som ny med pene og moderne overflater.
Bod/carport er ikke tilstandsvurdert, vedlagt en enkel beskrivelse.
For rapporter som gjelder leilighet i ett større sameie eller aksje/andelslag ( borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold anses å være en del av sameiets eller boretslagets felles forpliktelse og vedlikehold.
Det anbefales ytterligere kontrollert av utvendige forhold.

Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 47759958, eller på e-post: karl@ketakst.no.
For øvrig må rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!

Oppvarming

Varmepumpe. Varmekabler på bad.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Fakturert beløp i 2022:
Avløp 2 559,-
Renovasjon 3 975,-
Vann 2 396,-
Sum: 8 931,-

Års prognose kommunale pr 2023:
kr 9 227,-
Det er installert vannmåler, så avgift vil variere etter forbruk.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
2020/2432645-1/200 Seksjonering 08.05.2020 21:00
opprettet seksjoner: snr: 2 formål: Bolig
tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 1/8

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 07.01.2021

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig
kr 488 223 per 2021
Ligningsverdi som sekundærbolig
kr 1 757 603 per 2021

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 227 pr. mnd
Dette dekker: Felles bygningsforsikring.

Det har i sameiet vært snakket om å øke disse til 500 kr pr mnd for da å inkludere brøyting i tilegg.

Andre opplysninger

Hvitevarer på kjøkkenet med enkle og moderne ( wifi styrt ovn og steketopp med kokkefunksjoner) funksjoner medfølger.

Ellers så kan det nevnes oppgraderinger som bl.a sorte dørhåndtak i stil med inngangsdør, oppgraderte stikkontakter og brytere i hele leiligheten og sorte brytere på bad.
To stikkontakter med egen bryter i tak for julestjerne og en med dimmefunksjon.

Leiligheten har listefrie vinduer.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Karl Henry Englund , samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameiets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Det opplyses om at (NB! Tilpasses ved tekstforslag av megleren)

Adresse

Solheiveien 30C - 4580

Lyngdal, Norge