Toppleilighet blant sjarmerende hvit bebyggelse | Vakker fjordutsikt | Nærhet til brygge og sjø | Heis

Doktor Krafts gate 13G

065_758293328.jpg

Boligtype

Leilighet

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

kr 1 550 000,–

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Kort om eiendommen

Leiligheten ligger like ved sjø og kommunal brygge ved Flikkestø i sentrum! Like ved ligger ærverdige Hollenderbyen med sine pittoreske hvitmalte trehus. I samme bydel finner du Grand Hotell med restaurant samt Vollen med populær lekeplass.

En kort spasertur unna har du handlegata med sine koselige nisje-butikker, kaféer, bakeri og uterestauranter langs promenaden og bryggekanten. Nærmeste matbutikk ligger kun med få minutters gange fra leiligheten. Handlesenteret 'Alti' ligger med ca 10 minutters gangavstand.

Leiligheten ligger i 3. etasje i et større leilighetsbygg med alt på ett plan hvor noe modernisering/oppussing må påregnes.
Inneholder gang, stue m/åpen kjøkkenløsning, bad/vaskerom og soverom samt bod. Videre har du balkong med flott utsikt mot fjorden og over mot Dannevika!

Beliggenhet

Leilighetsbygget ligger like ved fjorden ved ærverdige Hollenderbyen med gammel, sjarmerende hvit trehusbebyggelse. Like over veien ligger Flekkefjord Museum samt Krambua Café som har sesongåpent. I samme bydel finner du historiske Grand Hotell med sin velrenomerte restaurant Grand Gastro. En kort spasertur unna har du handlegata med sine koselige nisje-butikker, kafèer, bakeri og uterestauranter langs bryggekanten. Matbutikken Kiwi ligger kun få minutters gange fra leiligheten. Handlesenteret Alti ligger med ca 10 minutters gangavstand.

Ikke langt ifra Hollenderbyen ligger bydelen Trellebakken hvor en finner en fin bystrand med beachvolley-bane. I området Vollen er det populær lekeplass, basketballbane og fotballbane samt isbane på vinterstid.

Videre har Flekkefjord et flott kulturhus m/ulike musikk- og teaterforestillinger, kinosal og bibliotek.

Se for øvrig www.smaabyenflekkefjord.no for nærmer info.

Innhold

Boligen ligger i 3. etasje og inneholder følgende:

P-rom – 50 kvm: Bad/vaskerom, gang, kjøkken, stue og soverom.
S-rom – 1 kvm: Bod
Kryploft uten gangbart gulv.

I tillegg medfølger en enkel bod i underetasjen på ca. 3 kvm.

Tomt

Fra balkongen har du utsikt mot fjord og båtliv! Videre er fellesområdene utenfor leilighetskomplekset pent opparbeidet.

Byggemåte

Se vedlagte tilstandsrapport for byggemåte.

Standard

I tråd med Forbrukertilsynets gjeldende veileder for markedsføring av boliger skal all vesentlig informasjon om boligen fremheves i salgsoppgaven. Nedenfor gjengis derfor i stikkordsform de avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG2) eller 3 (TG3). Det presiseres likevel at hele salgsoppgaven inklusiv tilstandsrapporten, selgers egenerklæring og andre vedlegg må gjennomgås nøye. Dette fordi forhold som er beskrevet i salgsdokumentene ikke kan påberopes som mangler.

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Tekniske installasjoner; Ventilasjon

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig; Vinduer
Innvendig; Overflater
Våtrom; Sanitærutstyr og innredning; Bad/vaskerom
Kjøkken; Overflater og innredning; Kjøkken
Tekniske installasjoner; Vannledninger

TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig; Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Våtrom; Overflater vegger og himling; Bad/vaskerom
Våtrom; Overflater Gulv; Bad/vaskerom
Våtrom; Sluk, membran og tettesjikt; Bad/vaskerom
Tekniske installasjoner; Varmtvannstank
Tekniske installasjoner; Elektrisk anlegg

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Energimerking

Denne bolig er energimerket. På en skala fra A til G, der A er best, har denne bolig oppnådd D
Kopi av energiattest kan fås ved henvendelse til megler.

Adkomst

For veibeskrivelse henvises det til vedlagte kart i salgsoppgaven. Det vil bli skiltet med EiendomsMegler 1-skilt ved fellesvisning.

Parkering

Soneparkering

Boligselgerforsikring

Da selger er profesjonell part, kan det ikke tegnes boligselgerforsikring. Det er fylt ut egenerklæringsskjema som kjøper må sørge for å sette seg inn i før budgivning.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta som den er forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp – definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges som den er , og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se em1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Vedtekter

Interessenter forplikter seg til å gjøre seg kjent med vedtekter og eventuelle husordensregler. Kopi av disse foreligger hos megler.

Ferdigattest / Brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest den 27.01.2001. At slike tillatelser/ attester eksisterer gir ingen garanti for at det ikke senere er utført arbeider som ikke er byggemeldt/godkjent.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle rettighetshavere, mv). Kundetiltak skjer løpende og vil blant annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal meglerforetaket ikke gjennomføre transaksjonen med kjøper. Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet, vil avtalen mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Budgivning

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. Informasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller interessenter. Budgiver må legitimere seg med kopi av legitimasjon og underskrift. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Aksept av bud skal sendes skriftlig til budgiver og selger. Budgiver kan benytte budskjema, elektronisk budgiving, skannet budskjema sendt på mail eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform, f.eks. App er i forbindelse med budgivningen. Konferer med megler.

Megler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes teknisk feil. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere og kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles av megler.

Vedlegg til salgsoppgaven

Videre i denne salgsoppgaven ligger vedlegg. Disse inneholder viktig informasjon om eiendommen og må gjennomgås før bud gis. Hele energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Adresse

Doktor Krafts gate 13G - 4400

Flekkefjord, Norge