UENES: Del av tomannsbolig | Solrik og skjermet hage | Kort vei til sentrum og skoler | Carport | Barnevennlig og populæ

Ringveien 24

206_557255007.jpg

Boligtype

Rekkehus

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

Solgt

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Kort om eiendommen

Ringveien 24 ligger i et barnevennlig og populær boligområde på Uenes! Her har du stor lekeplass, fotballbane og tennisbane like i nærheten. Videre finner du bl.a. flerbrukshall og svømmehall samt ungdomsskole, videregående skole i området samt kort vei til sentrum.

Tomta er opparbeidet med flere solrike soner med platting, veranda og balkong samt hage med plen, trær og prydbusker.
Fra eiendommen har du noe fjordutsikt!

1. etg. består av gang, kjøkken og romslig stue m/utgang til veranda og hage. 2. etg. består av gang, bad og 3 soverom. Videre er det diverse kjellerrom og uinnredet loft. I tillegg medfølger carport. Boligen har noe utsatt vedlikehold og er klar for modernisering – slik at du her har muligheten til å sette ditt personlige preg på ditt nye drømmehjem!

Beliggenhet

Ringveien 24 ligger solrikt til i et etablert og populært boligområde på Uenes!

Fra boligen er det kun få minutters gange til sentrum med sitt utvalg av restauranter, kaféer, handlesenter og koselige nisjebutikker. Alt i gangavstand fra boligen!

For barnefamilier er det likevel aller viktigst med nærhet til tilbudene barna behøver; som skoler, barnehager, flerbrukshall, fotballbane, lekeplass, mm. Fra Uenes er alt dette i kort gangavstand.

Oppsummert kan Uenes tilby nærhet til alt du måtte trenge!

Innhold

Boligen inneholder følgende planløsning:

1. etg:
P-rom: Gang, stue og kjøkken

2. etg:
P-rom: Gang, bad og 3 soverom.

Kjeller:
S-rom: Div. kjellerrom

I tillegg medfølger carport samt tilleggsparsell på ca 48 kvm bak carporten som lett kan opparbeides til ytterligere parkering evt. garasjetomt.

Megler gjør oppmerksom på at det opprinnelig er lagt opp til felles vaskerom i kjeller med nabo, iht. tegninger. Her er det i dag adskilt med dører.
På loftet er det åpent over til nabo.

Tomt

Her har du flere solrike soner med platting, veranda og balkong samt hage med plen, trær og prydbusker. Asfaltert gårdsrom.
Fra eiendommen har du noe fjordutsikt!

Det medfølger ei tilleggstomt på ca 48 kvm bak carporten med gnr. 203, bnr. 1764.

Byggemåte

For opplysninger om byggemåte, se vedlagte tilstandsrapport

Standard

Iht. avholdt boligsalgsrapport, fremkommer følgende beskrivelse av eiendommen.
"Vertikaldelt tomannsbolig over 3 etasjer + kryploft. Boligen bærer noe preg av alder og utsatt modernitet. Det må påregnes kostnader til renoveringer.
Kjelleretasje er grovkjeller. Det er avvik på brannvegg ettersom kryploft er felles.
Bygning virker ellers solid bygget etter datidens byggemetoder.
Som det fremgår av rapporten er det registrert symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene.
Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt i byggeåret. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt da denne boligen ble bygget, og det må derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard.
Det vises forøvrig til rapportens enkelte punkter".

I tråd med Forbrukertilsynets gjeldende veileder for markedsføring av boliger skal all vesentlig informasjon om boligen fremheves i salgsoppgaven. Nedenfor er derfor avskrift av tilstandsrapportens Sammendrag av boligens tilstand som viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG2) eller 3 (TG3). Det presiseres likevel at hele salgsoppgaven inklusiv tilstandsrapporten, selgers egenerklæring og andre vedlegg må gjennomgås nøye. Dette fordi forhold som er beskrevet i salgsdokumentene ikke kan påberopes som mangler.

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2
Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen. Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også
brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler. Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader. Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.
TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks
eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

TG3:
* Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Kjellertrapp mangler rekkverk.
* Det er ingen brann/lydvegg på kryploft som er åpent mot nabo. Det er også interndør mellom boenheter i kjelleretasje.
Dette har vært slik siden byggeår. TG 3 satt med hensyn til brannforhold vurderes opp mot dagens krav.
* Avtrekksvifte på våtrom er defekt.

TG2:
* Takstein bærer preg av alder og har noe slitasje på overflaten. Spesielt mønestein er kraftig mosegrodd. Takstein og undertak har sannsynligvis overskredet halvparten av forventet levetid.
* Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra tak nedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Rennekroker og fester til nedløp har rustskader. Ved hage er taknedløp kun ledet til terreng. Dette fører til økt fuktpress på grunnmuren.
* Takkonstruksjon bygget iht datidens metoder og har normal aldersslitasje. Noe skjevheter pga byggets alder må likevel påregnes.
* Trekledning er i forholdsvis god stand sett ut fra alder. Kledning er litt ujevn i overflaten som følge av at kledning har flasset og blitt malt i flere omganger.
* Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er montert bunnstokk på kledning. Dette stopper evt lufting bak kledning.
* Det er flere av vinduene som er punktert. Kjellervinduer med enkelt glass og takvindu er sannsynligvis fra byggeår og er av enkel utførelse. Takvindu har knust glass på enkelte felt. Eier opplyser om at knuste felt ble erstattet av keramisk materiale/papp.
* Ytterdører bærer preg av alder og slitasje. Balkongdør mangler utvendig vrider. Kjellerdør av enkel utførelse.
* Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk har en høyde på 75 cm og 92cm i 2. etasje. Dagens krav til rekkverk er 100cm. Det mangler også rekkverk langs liten trapp til terrasse.
* Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Ved kontroll av høyder på gulvkonstruksjon er det 20mm høydeforskjell på gulv i stue. Noe skjevheter pga byggets alder må påregnes. Etasjeskiller har en del knirk i gulv. Dette er verst i 2. etasje. Tapet på vegger har enkelte skader.
* Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken. Dette er registret på loft som er felles med nabo.
* Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
* Enkelte av innvendige dører har en del slitasjegrad.
* Våtrom Våtromsplater har normal alder og bruksslitsje. Ved dagens bruk med dusjkabinett er det ingen fuktbelastning 9 direkte på plater. TG er satt med hensyn til alder og en forventet levetid.
* Våtrom det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Ved dagens bruk med dusjkabinett fungerer badet, men pga alder og forventet levetid på membran m.m. anbefales det renovering av badet. Innredning på badet er slitt og har en del bruksslitasjer.
* Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Kjøkkeninnredning bærer preg av alder og slitasje. Enkelte skader må påregnes. Det er skade på blandebatteri.
* Kjøkkenviftet fungerer ved befaring, men har dårlig avtrekk.
* Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
* Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
* Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. I kjeller ser det ut som hovedstamme for avløp (bak bereder) er innstøpt i mur mellom boenheter. Det kan være felles rør fra her, men kan ikke sies med sikkerhet. Avløpsrør i støpejern har fare for innvendig slitasje i rør.
* Bolig har kun ventilasjon via lukkevindu og ventiler i vinduer.
* Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
* Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er utifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. I kjelleretasje er grunnmur synlig på innsiden. Det er registrert en del salt/kalkutslag i nedre del av vegger som tyder på fuktgjennomtrengning.
* Forstøtningsmur: Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Eldre del av murer har enkelte sprekkdannelser og noen utglidninger.
* Ved befaring så fungerte vann og avløp som normalt. TG settes med hensyn til alder.

Oppvarming

Vedovn i stue. For øvrig elektrisk.

Energimerking

Denne bolig er energimerket. På en skala fra A til G, der A er best, har denne bolig oppnådd
Kopi av energiattest kan fås ved henvendelse til megler.

Adkomst

For veibeskrivelse henvises det til vedlagte kart i salgsoppgaven.

Parkering

Parkering i felles carport.

Boligselgerforsikring

Selgeren har kjøpt boligselgerforsikring fra Fremtind forsikring. Forsikringen dekker selgerens økonomiske ansvar hvis du oppdager feil eller mangler som omfattes av avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra kjøpers overtagelse av eiendommen og varer i fem år. I tillegg dekker forsikringen perioden mellom budaksept og overtagelse begrenset til 12 måneder. Forsikringsdekningen er begrenset til salgssum, maksimalt 12 millioner kroner. For kombinasjonseiendommer gjelder forsikringen kun for boligdelen. Se nettsidene til Sparebank 1 for mer informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte budskjema.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på
kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se EiendomsMegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Ferdigattest / Brukstillatelse

På grunn av boligens alder foreligger det ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle rettighetshavere, mv). Kundetiltak skjer løpende og vil blant annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal meglerforetaket ikke gjennomføre transaksjonen med kjøper. Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet, vil avtalen mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Budgivning

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. Informasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller interessenter. Budgiver må legitimere seg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Aksept av bud skal sendes skriftlig til budgiver og selger. Budgiver kan benytte budskjema, elektronisk budgiving, skannet budskjema sendt på mail eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform, f.eks. App er i forbindelse med budgivningen. Konferer med megler.

Megler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes teknisk feil. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere og kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles av megler.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Adresse

Ringveien 24 - 4405

Flekkefjord, Norge