Uenes | Enebolig beliggende på kanten på Uenes | Fantastiske sol- og utsiktsforhold | 3 soverom | Påmeldingsvisning.

Ringveien 27

447_303395974.jpg

Boligtype

Enebolig

Eieform

Eier (Selveier)

Soverom

Prisantydning

Solgt

Liker du denne boligen?

Kontakt megler i dag

Adresse

Ringveien 27
4405 Flekkefjord

Kontaktperson

Kai Birger Amundsen, Eiendomsmegler
Mob: 91 15 79 35

Type eiendom

Enebolig

Byggeår

1984

Matrikkel

Gnr. 203 bnr. 807 i Flekkefjord kommune

Oppdragsnummer

2-23-0022

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Fantastisk beliggenhet på kanten av Uenes mot sentrum. Nydelig utsikt og meget gode solforhold. Kort vei til skoler, lekeplasser, idrettshaller og svømmehall. Det er også kort vei til offentlig transport og ellers ned til sentrum med alt av fasiliteter.

Tomt

Eiet tomt på 348 kvm.

Arealer og fordeling per etasje

Enebolig: Primærrom: 132 kvm, Bruksareal: 147 kvm, Sekundærrom: 15 kvm.

1. Etasje: Primærrom: 79 kvm, Bruksareal: 79 kvm, Sekundærrom: 0 kvm.

Kjeller: Primærrom: 53 kvm, Bruksareal: 68 kvm, Sekundærrom: 15 kvm.

Parkering

Biloppstillingsplass på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under kommunedelplan for bykjernen og sentrumsområdet 1999-2011, vedtatt av Flekkefjord bystyre 09.09.1999.

Kommentar:
Ligger i område med nåværende boligbebyggelse iflg. kommunedelplan for sentrumsområde.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

1. Etasje: P-rom: Stue, kjøkken, soverom, bad, toalettrom og hall.

Kjeller: P-rom: Kjellerstue, soverom og bad. S-rom: 2 boder.

Standard

UTVENDIG
Yttertaket er utført som et saltak i trekonstruksjon og taket er tekket med betongtakstein med takrenner av metall med nedløp i plast og metall. Yttervegger over grunnmur er oppført i trekonstruksjon og er utvendig kledd med
stående trekledning. Vinduer er utført i trekonstruksjon med isolerglass fra byggeår. Ytterdører og terrassedører er utført i trekonstruksjon og aluminium. Terrasse er utført i trekonstruksjon med terrassebord ut fra kjelleretasje.
Terrasse er utført i trekonstruksjon med glassfiber ut ifra hovedetasje. Utvendige trapper er utført i betongkonstruksjon.

INNVENDIG
Innvendige overflater er hovedsakelig av laminat på gulv, malt plate/tapet og panel på vegger og takplate i himling.
Etasjeskiller er utført i trekonstruksjon. Innvendig trapp mellom etasjer er utført i tre. Innvendig finerdører fra byggeår.

VÅTROM
Bad 1.etg: Våtrom er innredet med tapet på vegg, takplater og belegg på gulv. Badet er innredet med dusjkabinett og seksjon med servant. Det er opplegg til vaskemaskin på bad. Gulvsluk er utført i plast og det er synlig
membran. Avtrekk fra våtrom er utført med avtrekksvifte. Bad: Badet er innredet med dusjkabinett og seksjon
med servant. Bad med tapet på vegger, malt himling og belegg på gulv. Gulvsluk er utført i plast og det er synlig
vinylbelegg. Avtrekk fra våtrom er utført med avtrekksvifte.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminert benkeplate. Det er montert kjøkkenventilator over komfyr.

SPESIALROM
Toalettrom med vinylbelegg på gulv, tapet på vegger og himlingsplater i tak.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Vannledninger er utført i plast (rør i rør) og boligen har avløpsrør av plast. Hovedstoppekran er lokalisert i bod med
varmtvannstank. Eier opplyser om enkelte kobberrør i bolig. Ventilasjon i bolig er utført med ventil i vinduer.
Det er montert varmepumpe fra 2021 i boligen. Varmtvannsbereder er på ca 200 liter og er plassert i rom med sluk. Sikringsskap med automatsikringer. Det elektriske anlegget er ikke kontrollert/godkjent ut over det som
fremkommer i rapporten av undertegnede da det kreves spesialkompetanse. Det gjøres oppmerksom på at samsvarserklæring skal følge boligen dersom det er gjort noe med det elektriske anlegget etter 1999. Boligen har brannslokningsapparat montert. Mangler brannvarslere.

TOMTEFORHOLD
Eier opplyser at bolig står på fjellgrunn med steinfylling. Drenering og utvendig fuktsikring av grunnmur er sannsynligvis fra byggeår. Grunnmur er utført i betong og leca med forstøtningsmur i lødd naturstein.
Det er asfaltert gårdsrom og ellers skrånende tomt. Ettersom det ikke foreligger noe dokumentasjon på at noe er byttet – er det forutsatt at vann og avløpsrør er fra byggeår.

LOVLIGHET
Enebolig
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Hele rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.
Varmepumpe.
Ca 200 liters varmtvannsbereder.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 7 071 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 4 857. Forbruk av vann og avløp kommer i tillegg til fast avgift. Faktureres direkte til selger 2 ganger i året.

Renovasjon kommer i tillegg og faktureres direkte til selger 2 ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1954/1231-2/41 Rettigheter iflg. skjøte
27.12.1954
Med flere bestemmelser

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 29.06.1981.

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 642 573 per 2021.
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 313 262 per 2021.

Andre opplysninger

Alle integrerte hvitevarer (herunder eventuell oppvaskmaskin om det står i boligen på visningstidspunktet) på kjøkken følger med i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke dersom ikke det blir avtalt.

Det ligger varmekabler til en gangvei i nedkjørselen til parkeringen foran innganspartiet.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Adresse

Ringveien 27 - 4405

Flekkefjord, Norge